NYHET29 april 2021

Prognos: Arbetslösheten riskerar att bita sig fast – trots tillväxt

Ekonomin repar sig: tillväxten når 3,8 procent i år och 3,9 procent nästa år. Samtidigt biter sig arbetslösheten fast på en hög nivå, visar en färsk konjunkturprognos. Biträdande chefekonom Jonas Frycklund varnar för tidiga glädjeskutt. ”Vi kommer att vara i en lågkonjunktur både i år och nästa år”, säger han.

Enligt Svenskt Näringsliv är det först i slutet av 2022 som vi kan förvänta oss att vara tillbaka i något slags normalläge. Foto: TT

– Nu när vi går ur pandemin, så kommer tillväxten att ta fart, men det är viktigt att inte låta sig bländas av de höga tillväxttalen.

Det säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv. Han menar att när tillväxten ökar från pandemins låga siffror, så kan det lura oss att tro att Sverige går starkt framåt. I själva verket handlar det om en återhämtning från krisens låga nivåer. Enligt Svenskt Näringsliv prognos beräknas tillväxten i Sverige bli 3,8 procent 2021 och 3,9 procent 2022.

– Om det först har gått ner mycket, så kommer ju tillväxten att se ut som att vi ökar kraftigt, även om vi fortfarande inte har kommit upp i samma nivåer som vi hade innan krisen, säger Jonas Frycklund och fortsätter:

– Vi kommer fortfarande att vara i en lågkonjunktur både i år och nästa år.

Enligt Svenskt Näringsliv är det först i slutet av 2022 som vi kan förvänta oss att vara tillbaka i något slags normalläge.

Enligt Jonas Frycklund behövs ett antal strukturella reformer för att företagen ska kunna återhämta sig snabbt och inte minst börja anställa igen.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi hade en hög arbetslöshet redan innan krisen och nu är den värre. Särskilt problematiskt är det för långtidsarbetslösa, säger Jonas Frycklund.

Han menar att krisåtgärderna dock har gjort att vi har fått en mildare kris än vi annars hade haft.

– Förhoppningsvis kommer många nu att komma tillbaka till jobb, men vi vet ju sedan tidigare att när någon väl har blivit långtidsarbetslös, så är personen i en utsatt situation. De som är närmare arbetsmarknaden får jobben i första hand.

Även om det nu börjar ljusna är det fortfarande många branscher som är i djup kris. Inte minst handlar det om besöksnäringen, som drabbades hårt redan från början och som fortfarande går på knäna. Jonas Frycklund menar att branschen kommer att återhämta sig, för att vi kommer att vilja gå på restaurang, resa och bo på hotell även efter krisen. Men han tror att det kommer vara många företagare som agerar mycket mer försiktigt framöver, inte minst vad gäller nyanställningar.

– De blir mindre benägna att anställa om företagets ekonomi står och väger. Det kan försena uppstarten i de branscherna, säger han.

Enligt Jonas Frycklund behövs ett antal strukturella reformer för att företagen ska kunna återhämta sig snabbt och inte minst börja anställa igen.

– Det behöver bli enklare och billigare att anställa. Om företag nu har väldigt små marginaler så kan de vara mindre benägna att anställa nu än de annars skulle ha varit.

Men säger inte Svenskt Näringsliv alltid att det behöver bli billigare att anställa?

– Ja. Men vi hade ju en hög arbetslöshet redan innan krisen och nu har den ökat ytterligare. Det gör att det behövs ännu mer nu än tidigare.

Men Jonas Frycklund föreslår en extra ”boost” just nu.

– Regeringen har ju till exempel sänkt arbetsgivaravgifterna för unga nu under sommaren. Det är den typen av åtgärder som kan göra det lättare att få igång ekonomin.

Han varnar också för att den tillfälligt höjda a-kassan gör att det blir svårt för människor att gå tillbaka till arbete.

– Den behöver dras tillbaka snabbt för att få igång jobblinjen. Det är sagt att det ska vara en tillfällig åtgärd, men det är viktigt att den faktiskt blir det också.

I prognosen utgår Svenskt Näringsliv från att coronasmittan försvinner i takt med att människor blir vaccinerade.

– Det är vårt antagande, säger Jonas Frycklund.

Men det finns risker. Om det kommer mutationer där vaccinet inte biter eller om andra länder inte klarar att vaccinera sin befolkning.

– Många utvecklingsländer ligger efter. Ska man besegra pandemin så måste den besegras globalt. Där finns det ett osäkerhetsmoment om delar av världen inte vaccineras, säger Jonas Frycklund.

Återstarta Sverige
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist