NYHET26 april 2021

Företagen vill anställa fler

Majoriteten av företagen, närmare 60 procent, har höga eller ganska höga tillväxtambitioner när det gäller antalet anställda under de kommande två åren. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.

Företagen upplever att det finns flera hinder för personalsatsningar. Över 70 procent av företagen uppger i undersökningen att de har svårt att hitta erfaren personal. 

Redan innan pandemin hade Sverige en hög arbetslöshet och många människor levde i utanförskap. Under krisen som följt pandemin har läget på arbetsmarknaden förvärrats. Arbetslösheten är nu är på de högsta nivåerna sedan finanskrisen.

Företagens vilja och förmåga att anställa kommer vara avgörande för att lösa problemet med arbetslöshet i Sverige. I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel svarar en majoritet av företagen att de vill växa när det kommer till antalet anställda under de kommande två åren. Företagen inom besöksnäringen sticker ut, där svarar hela 40 procent att de har höga eller mycket höga tillväxtambitioner för antalen anställda, trots pandemins förödande effekter på branschen. Även företagarna inom tjänstenäringen är optimistiska, där svarar närmare en tredjedel att de har höga till mycket höga tillväxtambitioner när det kommer till att anställa. Samtidigt är arbetslösheten i Sverige hög och många är korttidspermitterade.

”Att företagen vill växa är precis vad som behövs för att få bukt med arbetslösheten”, säger Lars Jagrén, senior ekonom på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Att företagen verkligen vill växa och har ambitionen att göra det är precis vad som behövs för att få bukt med arbetslösheten och långtidsarbetslösheten. Det finns stor potential för nya jobb, säger Lars Jagrén, senior ekonom på Svenskt Näringsliv.

Men företagen upplever att det finns flera hinder för personalsatsningar. Över 70 procent av företagen uppger i undersökningen att de har svårt att hitta erfaren personal. 65 procent svarar att höga skatter på lön är ett problem och vartannat företag anser att höga lönenivåer och arbetsrättsliga regler är ett hinder för nyrekryteringar.

– Det ger en tudelad bild av situationen. Företagen vill gärna växa trots krisen, men kan inte göra det på grund av flera olika hinder. Vi skulle behöva åtgärda de problemen som hindrar nyanställningar, annars är risken stor för att ett stort antal fastnar i långtidsarbetslöshet, säger Lars Jagrén.

De som har drabbats hårdast av pandemins effekter på arbetsmarknaden är utlandsfödda samt ungdomar.

– Många utlandsfödda jobbade i de sektorer som har drabbats hårdast av coronakisen och har i hög utsträckning förlorat jobbet under krisen. Det är väldigt allvarligt eftersom vi vet att ju längre man är borta från arbetsmarknaden, desto svårare blir det att komma in. Och vi vet också att om man inte kommer in på arbetsmarknaden så kommer man heller inte in i samhället. Jag skulle säga att det här problemet är ännu mer allvarliga ur ett samhällsperspektiv än ur ett företagarperspektiv, säger Lars Jagrén.

Återstarta SverigeUtanförskap
Skriven avNicolina Söderqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist