NYHET14 april 2023

Ta ett helhetsgrepp

Hälften av företagen i vårt land har fått sämre lönsamhet under de senaste sex månaderna, de flesta på grund av ökade kostnader. Tre av tio tror att det finns risk för att behöva varsla eller säga upp personal någon gång under det kommande halvåret. Detta visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv, som är gjord under mars månad. Sämst ser det ut inom handeln och besöksnäringen.

”Som vanligt har företagen lösningen. Näringslivet kan leda oss ut ur krisen och lägga grund för ett rikare, bättre Sverige på andra sidan. Men då behöver de ges bättre förutsättningar. Uppmuntras i stället för att hindras och ifrågasättas”, skriver Ulrica Bennesved i en debattartikel.

Det är kanske inte så konstigt att det ser ut så. Råvarupriser och kringkostnader stiger. Hushållen håller hårt i plånboken. Många har det tufft nu. I vår del av världen har vi ju dessutom kämpat med mycket höga elkostnader under en tid. Men det finns möjligheter att vända utvecklingen. Om politiken tar chansen och genomför omfattande – och ibland eftersatta – strukturreformer, kan Sverige skapa goda möjligheter för både hushåll och företag att landa på fötterna.

Här gäller det dock att ha mod. Marginella åtgärder kommer få marginella effekter. Krisen är för omfattande för att komma till rätta med genom politiskt duttande. Men tas ett rejält helhetsgrepp nu kan vi skörda frukterna av det arbetet under lång tid framöver.

Som vanligt har företagen lösningen. Näringslivet kan leda oss ut ur krisen och lägga grund för ett rikare, bättre Sverige på andra sidan. Men då behöver de ges bättre förutsättningar. Uppmuntras i stället för att hindras och ifrågasättas.

Om politiken bara ger företagen redskapen så kommer de leda oss ur krisen.
Ulrica Bennesved, regionchef

Det finns en hel lista med åtgärder som skulle kunna göra de kommande månaderna lättare för företagen – och de kommande decennierna ljusare för Sverige. En sådan åtgärd är en permanent sänkning av elskatterna. Alla kraftslag behövs för att elförsörjningen ska bli stabil.

Det behövs reformer som gör att fler människor kan gå från utanförskap till arbete. Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete och det måste skapas bättre förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor som varit arbetslösa länge. En permanent sänkning av arbetsgivaravgiften för alla som är 26 år eller yngre vore välkommet.

För att svensk produktivitetsutveckling ska kunna stärkas måste företagen ha möjlighet att hitta rätt kompetens. Därför krävs ett nära samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och de utbildningar som erbjuds skulle lösa många knutar.

Det måste också bli enklare att investera i nya idéer och projekt. Dagens krångliga regelverk och för långa och osäkra processer sänker investeringstakten i det svenska näringslivet. Tillståndsprövningar behöver vara enkla, snabba och förutsägbara. Annars kommer entreprenörer välja att satsa på annat håll och då får våra konkurrentländer satsningarna och jobben i stället.

Politiker och politiska beslut har av naturliga skäl en tendens att följa mandatperiodernas längd, men en företagare kanske behöver investera och planera sin verksamhet för en hel generation framåt. Hastiga förändringar i lagstiftningen kan tillintetgöra en hel investeringsplan eller affärsmodell. Därför måste dessa viktiga strukturreformer så utformas på ett sätt så att de blir hållbara, förutsägbara och planerbara. Ett viktigt medskick i sammanhanget.

Det finns en enorm kraft i företagen i Kalmar län. Med rätt förutsättningar kan fler börja försörja sig själva och svensk ekonomi kan vända åt rätt håll. Så, slutsatsen är faktiskt ganska självklar – om politiken bara ger företagen redskapen så kommer de leda oss ur krisen.

Ulrica Bennesved
Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län

Artikeln är tidigare publicerad i:

Dagens Kalmar, 4 april 2023
Näringslivet kan leda oss ut ur krisen

Dagens Vimmerby, 4 april 2023
Näringslivet kan leda oss ut ur krisen

Dagens Hultsfred, 4 april 2023
Näringslivet kan leda oss ut ur krisen

Dagens Västervik, 4 april 2023
Näringslivet kan leda oss ut ur krisen

Vimmerby tidning, 11 april 2023
Företagen kan leda oss ut ur krisen

Västerviks tidning, 12 april 2023
Företagen kan leda oss ut ur krisen

KonjunkturReformerUtanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist