Västerbottens län

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd – skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende. Kommunerna måste skapa bästa möjliga företagsklimat för att företagen ska kunna fortsätta att bygga vårt välstånd.

Mats Andersson, regionchef i Västerbotten

Därför Svenskt Näringsliv

” Svenskt Näringsliv har givit mig mycket kunskap och vidgat mitt nätverk lokalt här i Umeå”

Läs intervjun med Torvald Östensson, Umpac

Senaste artiklarna från Västerbottens län

NYHET — 18 januari 2022

Information om pandemin till dig som företagare

(Uppdateras löpande) Smittspridningen i Sverige når nya rekordnivåer och nya restriktioner införs. Osäkerheten är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan företagare kontinuerligt hålla sig uppdaterade.
NYHET — 17 januari 2022

Berco har fortsatt på den inslagna vägen – att öka mångfalden 

Mer arbetsglädje och mindre fördomar. Fem år efter att Berco bestämde sig för att öka mångfalden på företaget fortsätter de i samma anda – och ser bara fördelar med att ge människor som står långt från arbetsmarknaden en chans. ”Att vi fortsatt att anställa både svenskfödda och nysvenskar ser jag inte som något märkvärdigt. Det har fungerat väldigt bra”, säger Nicklas Berglund.  
NYHET — 10 januari 2022

Dags att välja till gymnasiet

De kommande veckorna är det dags för Västerbottens ca 2 900 niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Gymnasievalet är stort och viktigt, men långt ifrån livsavgörande. Det finns mängder av saker att överväga i gymnasievalet. Vad är jag intresserad av? Vad ska kompisar läsa? Är lärarna bra? Vilken skola ligger bäst till?
NYHET — 3 januari 2022

3:12-företagen skapar jobb och tillväxt 

Entreprenörskap är centralt för jobbskapande och värdeskapande. Det driver på den tekniska utvecklingen och därmed tillväxten. Det är därför oroande att det i politiken framförs förslag om att försämra entreprenörsskatten. Risken är stor för att inte bara sysselsättningen skadas om den försämras, även skatteintäkterna hotas skriver Mats Andersson.
NYHET — 28 december 2021

3:12 reglerna behöver ständigt försvaras

Entreprenörskatten, eller 3:12 reglerna, har en avgörande roll för jobbskapande och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att värna regelverket så att det inte försämras. Det säger Erik Fahlgren, företagare och SME-ledamot. 
NYHET — 17 december 2021

Fjärde adventsljuset tänds... För Västerbottens välfärds­skapare

När vi tänder det fjärde ljuset är det många som börjar fundera på julens ledighet. Men det är minst lika många som planerar sina kommande dagar på jobbet. Tillsammans med sina medarbetare är det företagen som skapar de skatteintäkter som sedan omvandlas till offentlig välfärd. Till sådant som skola, sjukvård, äldreomsorg och rättsväsende.
NYHET — 10 december 2021

Tredje adventsljuset tänds… För god service till länets företag

Det tredje ljuset i Västerbottens adventsljusstake tänder vi för de kommuner som tagit service till länets företag på allvar. Det är ni som lyser upp vardagen för många företagare som behöver stöd, råd och en hand att hålla i när det är halt längs regelvägen. 
NYHET — 8 december 2021

Framtidstro för Västerbottens företag – kompetensbrist utmaningen

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms också öka de kommande sex månaderna, säger Svenskt Näringslivs regionchef Mats Andersson
NYHET — 3 december 2021

Andra adventsljuset tänds... För att fler ska vara självförsörjande

Det andra ljuset i adventsstaken tänder vi i Västerbotten för alla företag som långsiktigt och medvetet arbetar för att anställa medarbetare och utveckla sina verksamheter. Detta trots att drivkrafterna idag inte är de mest gynnsamma, varken för att anställa, jobba eller utbilda sig.
NYHET — 3 december 2021

Lågt förtroende i Västerbotten för nuvarande energipolitik

Mer än hälften av företagen i Västerbotten känner sig också tveksamma till om den extra elkraft som de behöver för kommande investeringar kommer att kunna levereras. På frågan om vad konsekvenserna skulle bli om investeringar uteblir på grund av elbrist uppger 8 av 10 företag att deras konkurrenskraft kommer att försämras.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Mats Andersson
Ann-Cathrine Engberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist