LogoLogo
LogoLogo

Samverkan

Svenskt Näringsliv ansvarar för förhandlingen av villkoren i de kollektivavtalade försäkringarna. Genom samverkan med Svenskt Näringsliv kan arbetsgivarorganisationer erbjuda sina medlemsföretag bra försäkringar och en av marknadens bästa tjänstepensioner. 

Foto: Jessica Gow/TT

Starka fack kräver en stark motpart. I avtalsrörelserna krokar arbetsgivarparterna arm för att löneavtalen ska bidra till att stärka företagens konkurrenskraft och att löner ska sättas nära företag och medarbetare. 

Om fack och arbetsgivarpart inte enas och medlemsföretag drabbas av fackliga stridsåtgärder har Svenskt Näringsliv möjlighet att erbjuda trygghet i form av skadeersättning. 

Vår samverkan innebär också att Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer och medlemsföretag kan kraftsamla i en för företagen viktig specifik fråga.  

Samverkan i korthet

Svenskt Näringsliv förhandlar villkoren i de kollektivavtalade försäkringarna.

Syftet med vår samordning i avtalsrörelser är att stärka företagens konkurrenskraft. 

Möjlighet till skadeersättning vid fackliga stridsåtgärder.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist