Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Samverkan

För att näringslivet i Sverige ska blomstra behöver företag vara konkurrenskraftiga – både nationellt och internationellt. Men då behöver du som företagare också ha rätt förutsättningar.

Foto: Per Eriksson

Vår samverkan inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna gör oss starka och ger vårt arbete en bred förankring vilket gynnar våra medlemsföretag. Tillsammans driver vi gemensamma frågor, men arbetar på olika nivåer för att nå bästa möjliga resultat. Varje medlemsorganisation arbetar med frågor som rör den egna branschen medan Svenskt Näringslivs uppgift är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch.  

När nya kollektivavtal ska förhandlas fram, för vi tillsammans näringslivets talan. Starka fack kräver en stark motpart och därför går arbetsgivarparterna samman i arbetet. Vårt mål är att bland annat lönekostnader ska vara på en rimlig nivå, det bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft.

Om fack och arbetsgivarpart inte kan enas och du som medlemsföretag drabbas av fackliga stridsåtgärder har Svenskt Näringsliv möjlighet att erbjuda trygghet i form av skadeersättning.

Svenskt Näringsliv förhandlar också villkoren för tjänstepensioner och försäkringar på uppdrag av medlemsorganisationerna. Med branschanpassade kollektivavtal får du som arbetsgivare de bästa tänkbara lösningarna för dina anställda. Genom ett medlemskap hos oss får du dessutom rabatt på omställningsförsäkringen som ingår i paketet.  

Samverkan i korthet

Svenskt Näringsliv förhandlar villkoren i de kollektivavtalade försäkringarna.

Syftet med vår samordning i avtalsrörelser är att stärka företagens konkurrenskraft. 

Möjlighet till skadeersättning vid fackliga stridsåtgärder.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist