Tillsammans för ett starkare företagande

För att näringslivet i Sverige ska blomstra behöver företag vara konkurrenskraftiga – både nationellt och internationellt. Men då behöver du som företagare också ha rätt förutsättningar.

”Samverkan skapar bred förankring och förhandlingsstyrka i förhållandet till våra motparter”

48 arbetsgivar- och branschorganisationer har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv. Vår samverkan bidrar till en stark och bred förankring som gynnar dig som medlemsföretag.

Varje medlemsorganisation arbetar dagligen med frågor som är viktiga för den egna branschen. Svenskt Näringslivs uppgift är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Många frågor driver vi gemensamt, men arbetar på olika nivåer för att nå bästa möjliga resultat.

Du som medlemsföretag gynnas alltid av den samverkan som sker inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. Den är bland annat viktig i avtalsförhandlingar, där varje bransch träffar sina egna avtal, men där vår samverkan skapar bättre förutsättningar för näringslivet som helhet.

När avtal som omfattar alla branscher träffas med de fackliga organisationerna, är det Svenskt Näringsliv som företräder näringslivet. Ett exempel är avtal som rör de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna där du som medlemsföretag får ta del av en riktigt bra försäkringslösning.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist