Vårt arbete ger nytta för fler

För att näringslivet i Sverige ska blomstra behöver företag vara konkurrenskraftiga – både nationellt och internationellt. Men då behöver du som företagare också ha rätt förutsättningar.

Foto: Per Eriksson

Svenskt Näringsliv ska främja företagens gemensamma intressen tvärs över bransch- och storleksgränser. Den uppgiften är bland annat viktig i avtalsförhandlingar, där varje bransch träffar sina egna avtal men där samarbetet mellan olika branscher är viktigt för att resultatet skall bli bra för näringslivet i sin helhet. Målet är att bland att annat lönekostnader ska vara på en rimlig nivå som bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. 

När det handlar om att träffa avtal med de fackliga organisationerna som omfattar alla branscher, är det Svenskt Näringsliv som företräder näringslivet. Det kan exempelvis gälla förhandlingar om anställningsregler, LAS eller om de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna.

Vårt samarbete inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna gör oss starka och ger vårt arbete en bred förankring vilket gynnar dig som medlemsföretag. Tillsammans driver vi gemensamma frågor, men arbetar på olika nivåer för att nå bästa möjliga resultat. Varje medlemsorganisation arbetar med frågor som rör den egna branschen medan Svenskt Näringslivs uppgift är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch.  

Samverkan i korthet

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för dig som medlemsföretag.

Vårt branschövergripande arbete ger oss en självklar plats i debatten. 

Samarbetet ger oss också tyngd branschövergripande överenskommelser.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist