Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Almega Samhallförbundet

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Monica Höglind

Förbundsdirektör:Åsa Ramel

Till medlemsorganisationens hemsida »

Almega Tjänsteförbunden

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Marcus Kristiansson

Förbundsdirektör:Anna-Karin Hatt

Till medlemsorganisationens hemsida »

Almega Tjänsteföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Johan Göterfelt

Förbundsdirektör:Stefan Koskinen

Till medlemsorganisationens hemsida »

Bemanningsföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Eva Domanders

Förbundsdirektör:Ann-Kari Edenius

Till medlemsorganisationens hemsida »

BIL Sweden

Box 26173

10041 Stockholm

Tel:08-700 41 00

Fax:08-791 23 11

Ordförande: Magnus Jonsson

VD:Bertil Moldén

Till medlemsorganisationens hemsida »

Biltrafikens Arbetsgivareförbund , Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Thord Sandahl

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Bruksindustriföreningen / Jernkontoret

Box 1721

11187 Stockholm

Tel:08-679 17 00

Fax:08-611 20 89

Ordförande: Martin Lindqvist

VD:Bo-Erik Pers

Till medlemsorganisationens hemsida »

Byggmaterialindustrierna

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 84 20

Fax:08-661 27 99

Ordförande: Ola Månsson

VD: Anneli Kouthoofd

Till medlemsorganisationens hemsida »

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Regeringsgatan 60

10329 Stockholm

Tel:08-762 78 90

Fax:08-762 78 99

Ordförande: Torbjörn Wahlborg

VD:Ulrika Egerlid Schotte

Till medlemsorganisationens hemsida »

Föreningen Svensk Sjöfart

Östra Larmgatan 1

411 07 Göteborg

Tel:031-62 95 25

Fax:031-15 23 13

Ordförande: Ragnar Johansson

VD:Rikard Engström

Till medlemsorganisationens hemsida »

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Box 24168 (Karlavägen 108, plan 6)

10451 Stockholm

Tel:08-522 786 00

Fax:08-522 786 65

Ordförande: Bengt-Åke Fagerman

VD:Christina Lindenius

Till medlemsorganisationens hemsida »

Glasbranschföreningen

Box 16286

103 25 Stockholm

Tel:08-453 90 70

Fax:08-453 90 71

Ordförande: Jonas Nilsson

VD:Erik Haara

Till medlemsorganisationens hemsida »

Grafiska Företagen

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 68 00

Fax:08-611 08 28

Ordförande: Göran Gustafsson

VD:Ravindra Parasnis

Till medlemsorganisationens hemsida »

IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna

Box 55915

10216 Stockholm

Tel:+46 10 455 38 50

Ordförande: Anders Fröberg

VD:Jonas Hagelqvist

Till medlemsorganisationens hemsida »

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Box 55915

10216 Stockholm

Tel:+46 10 455 38 50

Ordförande: Anders Fröberg

VD:Jonas Hagelqvist

Till medlemsorganisationens hemsida »

Industriarbetsgivarna

Box 1721

11187 Stockholm

Tel:+46 (0)8 762 67 55

Fax:+46 (0)8 678 02 10

Ordförande: Petra Einarsson

VD:Per Hidesten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Installatörsföretagen

Box 17154 Besök: Ringvägen 100

104 62 Stockholm

Tel:08-762 75 00

Fax:08-668 86 17

Ordförande: Anders Mattsson

VD:Ola Månsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

IT&Telekomföretagen - inom Almega

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Pär Fors

Förbundsdirektör:David Mothander

Till medlemsorganisationens hemsida »

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 82 40

Fax:08-783 82 39

Ordförande: Anders Norling

VD:Olof Holmer

Till medlemsorganisationens hemsida »

Livsmedelsföretagen

Box 55680

10215 Stockholm

Tel:08-762 65 00

Fax:08-762 65 12

Ordförande: Lars Appelqvist

VD:Anders Canemyr (tf)

Till medlemsorganisationens hemsida »

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608

11892 Stockholm

Tel:08-462 37 00

Fax:08-462 02 92

Ordförande: Niklas Karlberg

VD:Anders Blanck

Till medlemsorganisationens hemsida »

Maskinentreprenörerna

Box 1609

11186 Stockholm

Tel:08-762 70 65

Fax:08-611 85 41

Ordförande: Magnus Person

VD:Hampe Mobärg

Till medlemsorganisationens hemsida »

Medieföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Bengt Ottosson

Förbundsdirektör:Charlott Richardson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Sven-Olof Gudmundsson

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Måleriföretagen i Sverige

Box 16286

10325 Stockholm

Tel:0770 - 93 90 00

Fax:0770 - 93 90 01

Ordförande: Jörgen Bergqvist

VD:Björn Hellman

Till medlemsorganisationens hemsida »

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99, 611 41 04

Ordförande: Johan Andersson

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Plåt & Ventföretagen

Box 372, Besök: Kungsbroplan 1

101 27 Stockholm

Tel:08-762 75 85

Fax:08-616 00 72

Ordförande: Jörgen Rasmusson

VD:Johan Lindström

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Christer Bruzelius

Förbundsdirektör:Lars Andersson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Skogsindustrierna

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 60

Fax:08-611 71 22

Ordförande: Karl-Henrik Sundström

VD:Carina Håkansson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 40

Fax:08-611 09 69

Ordförande: Mats Sandgren

Förbundsdirektör:Lena-Liisa Tengblad

Till medlemsorganisationens hemsida »

SveMin

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige
Box 1721

11187 Stockholm

Tel:Tfn: 08-762 67 55

Fax:Fax: 08-611 62 64

Ordförande: Jan Moström

VD:Per Ahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svenska Flygbranschen, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Carina Malmgren Heander

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svensk Betong

Box 55684

10215 Stockholm

Tel:08-762 62 30

Fax:08-762 62 39

Ordförande: Carina Edblad

VD:Malin Löfsjögård

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svensk Handel

(Besök: Regeringsgatan 60)

10329 Stockholm

Tel:010-47 18 500

Ordförande: Anders Svensson

VD:Karin Johansson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svenskt Näringslivs Allmänna avdelning

114 82 Stockholm

11482 Stockholm

Tel:08-553 430 00

Ordförande: Jacob Wallenberg

VD:Peter Jeppsson

Sveriges Bergmaterialindustri

Box 55684

10215 Stockholm

Tel:08-762 62 25

Fax:08-762 62 39

Ordförande: Gustaf Werner

VD:Björn Strokirk

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Bussföretag, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Jan Bosaeus

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Byggindustrier

Box 5054

10242 Stockholm

Tel:08-698 58 00

Fax:08-698 59 00

Ordförande: Svante Hagman

VD:Catharina Elmsäter Svärd

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Hamnar, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Björn Alvengrip

VD:Joakim Ärlund

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Managementkonsulter, SMK

c/o Almega, Sturegatan 11

114 36 Stockholm

Ordförande: Dag Larsson

Förbundsdirektör:Dag Larsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Säkerhetsföretagen

Box5384

102 49 Stockholm

Tel:+46 8 762 71 00

Ordförande: Joachim Källsholm

VD:Mattias Dahl

Till medlemsorganisationens hemsida »

Teknikföretagen

Box 5510

11485 Stockholm

Tel:08-782 08 00

Fax:08-782 09 00

Ordförande: Johan Söderström

VD:Klas Wåhlberg

Till medlemsorganisationens hemsida »

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA

10329 Stockholm

Tel:08-762 78 90

Fax:08-762 78 99

Ordförande: Joakim Forsmark

VD:Ulrika Egerlid Schotte

Till medlemsorganisationens hemsida »

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Box 5510

11485 Stockholm

Tel:08-762 68 80

Fax:08-762 68 87

Ordförande: Anne Ludvigson

VD:Anders Weihe

Till medlemsorganisationens hemsida »

Transportindustriförbundet

Box 5384 (Storgatan 19, Plan 5)

10,249.00 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Fax:08-611 46 99

Ordförande: Håkan Nilsson

Förbundsdirektör:Göran Arkler

Till medlemsorganisationens hemsida »

Trä- och Möbelföretagen

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 50

Fax:08-762 72 14, 08-762 72 24

Ordförande: Claes Hansson

VD:David Johnsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

VISITA

Sveavägen 25

11134 Stockholm

Tel:08-762 74 00

Fax:08-21 58 61

Ordförande: Maud Olofsson

VD:Jonas Siljhammar.

Till medlemsorganisationens hemsida »

Vårdföretagarna

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Fax:08-762 69 48

Ordförande: Fredrik Gren

Förbundsdirektör:Inga-Kari Fryklund

Till medlemsorganisationens hemsida »

Återvinningsindustrierna

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 83 70

Fax:08-660 77 37

Ordförande: Anders Wijkman

VD:Lina Bergström

Till medlemsorganisationens hemsida »