Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Almega Tjänsteförbunden

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Marcus Kristiansson

Förbundsdirektör:Thomas Erséus

Till medlemsorganisationens hemsida »

Almega Tjänsteföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Yvonne Pernodd

Förbundsdirektör:Stefan Koskinen

Till medlemsorganisationens hemsida »

BIL Sweden

Box 26173

10041 Stockholm

Tel:08-700 41 00

Ordförande: Magnus Jonsson

VD:Mattias Bergman

Till medlemsorganisationens hemsida »

Biltrafikens Arbetsgivareförbund , Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Thord Sandahl

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Bruksindustriföreningen / Jernkontoret

Box 1721

11187 Stockholm

Tel:08-679 17 00

Ordförande: Martin Lindqvist

VD:Bo-Erik Pers

Till medlemsorganisationens hemsida »

Byggföretagen

Box 5054

10242 Stockholm

Tel:08-698 58 00

Ordförande: Carin Stoeckmann

VD:Catharina Elmsäter Svärd

Till medlemsorganisationens hemsida »

Byggmaterialindustrierna

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 84 20

Ordförande: Mats Öberg

VD: Anneli Kouthoofd

Till medlemsorganisationens hemsida »

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Näringslivets Hus, Storgatan 19

114 82 Stockholm

Tel:08-762 78 90

Ordförande: Torbjörn Wahlborg

VD:Tomas Torstensson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Föreningen Svensk Sjöfart

Östra Larmgatan 1

411 07 Göteborg

Tel:031- 384 75 00

Ordförande: Håkan Johansson

VD:Rikard Engström

Till medlemsorganisationens hemsida »

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Box 24168 (Karlavägen 108, plan 6)

10451 Stockholm

Tel:08-522 786 00

Ordförande: Susanne Bäsk

VD:Christina Lindenius

Till medlemsorganisationens hemsida »

Glasbranschföreningen

Box 16286

103 25 Stockholm

Tel:08-453 90 70

Ordförande: Jonas Nilsson

VD:Erik Haara

Till medlemsorganisationens hemsida »

Grafiska Företagen

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 68 00

Ordförande: Thorbjörn Sagerström

VD:Ravindra Parasnis

Till medlemsorganisationens hemsida »

Gröna Arbetsgivare

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 40

Ordförande: Mats Sandgren

Förbundsdirektör:Lena-Liisa Tengblad

Till medlemsorganisationens hemsida »

IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna

Box 55915

10216 Stockholm

Tel:+46 10 455 38 50

Ordförande: Anders Fröberg

VD:Jonas Hagelqvist

Till medlemsorganisationens hemsida »

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Box 55915

10216 Stockholm

Tel:+46 10 455 38 50

Ordförande: Anders Fröberg

VD:Jonas Hagelqvist

Till medlemsorganisationens hemsida »

Industriarbetsgivarna

Besök: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Postadress: Box 5218

102 45 Stockholm

Tel:+46 (0)8 762 67 55

Ordförande: Gunnar Björkman

VD:Per Hidesten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Innovationsföretagen

Box 555 45

102 04 Stockholm

Tel:08-762 67 00

Ordförande: Charlotte Bergman

Förbundsdirektör:Magnus Höij

Till medlemsorganisationens hemsida »

Installatörsföretagen

Box 17154 Besök: Ringvägen 100

104 62 Stockholm

Tel:08-762 75 00

Ordförande: Anders Mattsson

VD:Ola Månsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

IT&Telekomföretagen - inom Almega

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Pär Fors

Förbundsdirektör:Åsa Zetterberg

Till medlemsorganisationens hemsida »

Kemisk Tekniska Företagen

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 82 40

Ordförande: Klas Bellinder

VD:Olof Holmer

Till medlemsorganisationens hemsida »

Kompetensföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Eva Domanders

VD:Patrik Eidfelt

Till medlemsorganisationens hemsida »

Livsmedelsföretagen

Box 55680

10215 Stockholm

Tel:08-762 65 00

Ordförande: Lars Appelqvist

VD:Björn Hellman

Till medlemsorganisationens hemsida »

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Box 17608

11892 Stockholm

Tel:08-462 37 00

Ordförande: Malin Parkler

VD:Anders Blanck

Till medlemsorganisationens hemsida »

Maskinentreprenörerna

Box 1609

11186 Stockholm

Tel:08-762 70 65

Ordförande: Magnus Person

VD: Anders Robertsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Medieföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Bengt Ottosson

Förbundsdirektör:Charlott Richardson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Sven-Olof Gudmundsson

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Måleriföretagen i Sverige

Box 16286

10325 Stockholm

Tel:0770 - 93 90 00

Ordförande: Johan Trygg

VD: Pontus Sjöstrand

Till medlemsorganisationens hemsida »

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Thomas Schölin

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Plåt & Ventföretagen

Box 372, Besök: Kungsbroplan 1

101 27 Stockholm

Tel:08-762 75 85

Ordförande: Jörgen Rasmusson

VD:Johan Lindström

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Transportföretagen
Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Christer Bruzelius

Förbundsdirektör:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Skogsindustrierna

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 60

Ordförande: Henrik Sjölund

VD:Carina Håkansson

Till medlemsorganisationens hemsida »

SveMin

Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige
Box 1721

11187 Stockholm

Tel:Tfn: 08-762 67 55

Ordförande: Mikael Staffas

VD:Maria Sunér Fleming

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svenska Flygbranschen, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Carina Malmgren Heander

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svensk Betong

Box 55684

10215 Stockholm

Tel:08-762 62 30

Ordförande: Ludwig Zetterström

VD:Malin Löfsjögård

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svensk Handel

(Besök: Regeringsgatan 60)

10329 Stockholm

Tel:010-47 18 500

Ordförande: Anders Svensson

VD:Karin Johansson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Svenskt Näringslivs Allmänna avdelning

114 82 Stockholm

Tel:08-553 430 00

Ordförande: Jacob Wallenberg

VD:Vakant

Sveriges Bergmaterialindustri

Box 55684

10215 Stockholm

Tel:08-762 62 25

Ordförande: Gustaf Werner

VD:Mårten Sohlman

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Bussföretag, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Gunnar Schön

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Hamnar, Transportföretagen

Box 5384

10249 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Torbjörn Wedebrand

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Sveriges Managementkonsulter, SMK

Box 391

111 73 Stockholm

Ordförande: Lilian Klasson

Förbundsdirektör:Marcus Wideroth

Till medlemsorganisationens hemsida »

Säkerhetsföretagen

Box 5384

102 49 Stockholm

Tel:+46 8 762 71 00

Ordförande: Joachim Källsholm

VD:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Teknikföretagen

Box 5510

11485 Stockholm

Tel:08-782 08 00

Ordförande: Tom Erixon

VD:Klas Wåhlberg

Till medlemsorganisationens hemsida »

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Postadress: Box 55915,

102 16 Stockholm

Tel:08-762 78 90

Ordförande: Håkan Hedberg

VD:Tomas Torstensson

Till medlemsorganisationens hemsida »

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Box 5510

11485 Stockholm

Tel:08-762 68 80

Ordförande: Anne Ludvigson

VD:Tomas Undin

Till medlemsorganisationens hemsida »

Transportindustriförbundet

Box 5384 (Storgatan 19, Plan 5)

102 49 Stockholm

Tel:08-762 71 00

Ordförande: Håkan Nilsson

Förbundsdirektör:Marcus Dahlsten

Till medlemsorganisationens hemsida »

Trä- och Möbelföretagen

Box 55525

10204 Stockholm

Tel:08-762 72 50

Ordförande: Claes Hansson

VD:David Johnsson

Till medlemsorganisationens hemsida »

Tågföretagen

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Ted Söderholm

Förbundsdirektör:Pierre Sandberg

Till medlemsorganisationens hemsida »

VISITA

Sveavägen 25

11134 Stockholm

Tel:08-762 74 00

Ordförande: Maud Olofsson

VD:Jonas Siljhammar.

Till medlemsorganisationens hemsida »

Vårdföretagarna

Box 55545

10204 Stockholm

Tel:08-762 69 00

Ordförande: Eva Nilsson Bågenholm

Förbundsdirektör: Antje Dedering

Till medlemsorganisationens hemsida »

Återvinningsindustrierna

Box 5501

11485 Stockholm

Tel:08-783 83 70

Ordförande: Annika Helker Lundström

VD:Viveke Ihd

Till medlemsorganisationens hemsida »