Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Medlemsorganisationer

Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund och branschföreningar. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Industri

BIL Sweden

bilsweden.se

Bruksindustriföreningen / Jernkontoret

jernkontoret.se

Byggmaterialindustrierna

byggmaterialindustrierna.se

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

efa.se

Grafiska Företagen

grafiska.se

Gröna Arbetsgivare

grona.org/

IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna

ikem.se

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

ikem.se

Industriarbetsgivarna

industriarbetsgivarna.se/

Kemisk Tekniska Företagen

ktf.se

Livsmedelsföretagen

li.se

Läkemedelsindustriföreningen, LIF

lif.se

Skogsindustrierna

skogsindustrierna.se/

SveMin

svemin.se

Svensk Betong

svenskbetong.se

Sveriges Bergmaterialindustri

sbmi.se

Teknikföretagen

teknikforetagen.se

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

teko.se

Trä- och Möbelföretagen

tmf.se/

Återvinningsindustrierna

recycling.se

Tjänster

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

fao.se

Innovationsföretagen

innovationsforetagen.se/

IT&Telekomföretagen - inom Almega

itotelekomforetagen.se

Kompetensföretagen

kompetensforetagen.se/

Svenskt Näringslivs Allmänna avdelning

svensktnaringsliv.se/

Sveriges Managementkonsulter, SMK

samc.se

Tågföretagen

tagforetagen.se/

Vårdföretagarna

vardforetagarna.se

Säkerhetsföretagen, Almega

almega.se/

Handel & besöksnäring

Svensk Handel

svenskhandel.se

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening, TGA

teknikgrossisterna.se

Transporter

Biltrafikens Arbetsgivareförbund , Transportföretagen

transportforetagen.se

Föreningen Svensk Sjöfart

sweship.se

Motorbranschens Arbetsgivareförbund

transportforetagen.se

Sjöfartens Arbetsgivareförbund

transportforetagen.se

Svenska Flygbranschen, Transportföretagen

transportforetagen.se

Sveriges Bussföretag, Transportföretagen

transportforetagen.se

Sveriges Hamnar, Transportföretagen

transportforetagen.se/

Transportindustriförbundet

swedfreight.se

Byggindustri, installation

Byggföretagen

byggforetagen.se

Glasbranschföreningen

gbf.se/

Installatörsföretagen

installatorsforetagen.se/

Maskinentreprenörerna

maskinentreprenorerna.se

Måleriföretagen i Sverige

maleriforetagen.se/

Plåt & Ventföretagen

pvforetagen.se/
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist