Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000.

A
Projektledare
Chef, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Förhandlare och försäkringsexpert
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Regionchef
Regionchef Västerbotten
Regionchef Västra Götaland
Chef Ekonomifakta
B
Förhandlare och försäkringsexpert
Arbetsrättsjurist
Regionchef Kronobergs- och Kalmar län
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Lokal och kontorsansvarig regionkontoren
Projektledare
Internationell analyschef
Expert Handelspolitik
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Informatör/Administratör
Policyexpert kompetensförsörjning
Expert finansiell rapportering
Administratör
Policyexpert kompetensförsörjning
Chef Opinionsanalys
Nationalekonom
Arbetsrättsjurist
Chef avdelningen för politisk analys & planering
Jurist och policyansvarig
Ansvarig för SME- frågor
Förhandlare och försäkringsexpert
Chef Strategiska målgrupper
C
Digital Redaktör
Avdelningschef
Nationalekonom
Tjänsteområdesansvarig
Assistent, skatte- och kompetensförsörjningsavdelningen
Redaktör
Policyexpert kompetensförsörjning
D
Chef för Redaktionen/ Chefredaktör
Regionchef Skåne och Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Redovisningsansvarig
Tf. Regionchef Stockholm & Gotland
E
Digital policy
Administratör
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Förvaltningsledare Verksamhet
Projektledare
F
Avdelningschef Skatteavdelningen
Rådgivare till vd
Verksamhetsutvecklare och koordinator
Assistent till Anna Stellinger
Biträdande chefekonom
Projektledare
G
Operativt ansvarig för telefoni och svarsservice
Kommunikatör
Regionchef Jönköpings län
Nationalekonom
Avdelningschef
Klimatpolicyansvarig
Forsknings- och innovationspolitisk expert
H
Näringspolitisk rådgivare
Enhetschef Makroanalys
Expert arbetsgivarsamverkan
Skatteexpert internationella skatter.
Jurist och expert på offentlig upphandling
Regionchef
Ansvarig för SME-frågor och Regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland
Chef Region och Marknad
Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regionchef Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regionchef Örebro
Näringspolitisk rådgivare
Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
I
Policyansvarig för handelspolitik
Chef Extern kommunikation
J
Vd för Svenskt Näringsliv
Senior Advisor, Samhällsekonomi
Näringspolitisk rådgivare
Nationalekonom
Bil och garageansvarig
K
Policyexpert kompetensförsörjning
Expert, lönebildning
Regionchef Stockholm och Gotland
IT Sourcing Manager
L
Regionchef Västerås
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator
Stabssamordnare, vd-staben
Kontorsansvarig, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Nationalekonom
Assistent till vd Jan-Olof Jacke
Avdelningschef Arbetsmarknad
Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat
Produktägare och webbstrateg.
Projektledare Marknad
Internationell samordnare
Projektledare Skolkommunikation
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Processchef och arbetsrättsjurist
Skattejurist, Senior Adviser
M
Marknadskommunikatör
Digital kommunikatör
Webb/nyhetschef Redaktionen
Assistent till vice Vd Mattias Dahl
Föreningsjurist
Ansvarig välfärdspolitik
Skattejurist
Redaktör
N
Expert miljöpolicy
Arbetsmiljöexpert
Redovisningsexpert
Ränteförvaltare
Projektledare
Juristassistent
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Redaktör
Projektledare
O
Junior Adviser, EU-kontoret i Bryssel
Chef Långsiktig opinionsbildning
Policyexpert kompetensförsörjning
Enhetschef CRM
Näringspolitisk rådgivare
P
Expert infrastruktur
FM-chef och säkerhetsansvarig
Expert Pensioner och försäkringar
Regionchef Gävle
Redovisningsekonom
R
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Redaktör Tidningen Näringslivet
Näringspolitisk rådgivare
Administrativ direktör
Event- och nätverksansvarig.
Regionchef Halland
Senior kommunikatör
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
S
Expert konkurrens och statsstöd
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.
Avdelningschef Marknad
Expert mervärdesskatt
Kapitalförvaltning
Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Projektkoordinator, avdelningen för Kompetensförsörjning
Projektansvarig
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Policyansvarig EU-frågor
Nationalekonom
Chef för internationella och EU-frågor
Näringspolitisk rådgivare
Kommunikatör
Verksamhetsområdesspecialist
Ansvarig miljöpolicy
Projektledare
T
Näringspolitisk rådgivare
Verksamhetsområdesspecialist
Jurist/expert Arbetsgivarsamverkan
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Senior Executive Assistant
Regionchef Östersund
Avdelningschef
V
Verksamhetsområdesspecialist
W
Chefsjurist och Arbetsrättschef
Policyexpert för immaterialrätt
Webbteknikansvarig
Policyexpert kompetensförsörjning
expert handelspolitik
Expert på pensioner och försäkring
Senior Legal Adviser
Projektledare ungdoms- och skolkommunikation
IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
Y
Kommunikationsrådgivare
Ö
Avdelningschef, Ekonomi
Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist