Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000

Amri, Tarek

Försäkringskonsult

Andersson, Daniel

Projektledare inom lokalt företagsklimat

Andersson, Linus

Försäkringskonsult

Andersson, Mats

Regionchef Västerbotten

Andersson, Pär

Förhandlare och försäkringsexpert

Antoni, Rudolf

Regionchef Västra Götaland

Appelqvist, Maria

Verksamhetsstöd

Backle, Ingvar

Förhandlare och försäkringsexpert

Beckman, Niklas

Arbetsrättsjurist

Bennesved, Ulrica

Regionchef Kronobergs- och Kalmar län

Berg, Amelie

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

Berg, Martin

Reporter/Redaktör

Berg, Niclas

Projektledare

Berggren, Jonas

Internationell analyschef

Berglund, Ingrid

Expert Handelspolitik

Berglund, Julia

Arbetsgivarsamverkan

Bergman, Mårten

Ansvarig infrastruktur

Bergsten, Anna

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

Bergström, Linda

Informatör/Administratör

Bernhardsen, Mia

Arbetsmarknadsexpert

Bildstein-Hagberg, Sofia

Expert finansiell rapportering

Blomberg, Åsa

Försäkringskonsult

Blomquist, Erik

Skattejurist

Bongard, René

Chef Opinionsanalys

Bornefalk, Anders

Nationalekonom

Brinnen, Ola

Arbetsrättsjurist

Britz, Johan

Näringspolitisk direktör

Brånby, Carolina

Jurist och policyansvarig

Bröms, Annika

Ansvarig för SME- frågor

Bäck, Catharina

Förhandlare och försäkringsexpert

Bäckström, Lo

Chef Strategiska målgrupper

Cale, Zoran

Digital Redaktör

Carlgren, Fredrik

Chef för Ekonomifakta

Carlsson, Martina

Tjänsteområdesansvarig

Cederqvist, Hanna

Policyexpert utbildningspolitik

Centrén, Carina

Regionchef Skåne och Blekinge

Cronstedt, Maja

Marknadsansvarig, Egna kanaler

Dahl, Ellen

Näringspolitisk rådgivare

Dalqvist, Anna

Chef för Redaktionen/ Chefredaktör

Danielsson, Anna

Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik

Drugge, Jessica

Näringspolitisk rådgivare Stockholm & Gotland

Edholm, Anders

Chef Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel

Edholm, Lena

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi

Ekblad, Carola

Digital policy

Ekenger, Karin

Arbetsmarknadsexpert

Ekeroth, Helena

HR-specialist

Eklund, Felicia

Junior Controller

Eriksson, Isabelle

Förvaltningsledare Verksamhet

Ermling, Urban

Producent Film/TV

Falk, Chatarina

Assistent till ordförande Fredrik Persson och VD Jan-Olof Jacke

Fall, Johan

Avdelningschef Skatteavdelningen

Fredin, Fanny

Verksamhetsutvecklare och koordinator

Fredriksson, Malin

Verksamhetsstöd

Frostell, Karin

Assistent till Caroline af Ugglas och Anna Stellinger

Frycklund, Jonas

Biträdande avdelningschef

Fägersten, Alexander

Näringspolitisk rådgivare

Garlöv, Heléne

Telefoniadministratör

Gidehag, Robert

Kommunikatör

Gidhagen, Hans

Förhandlare och försäkringsexpert

Gillek, Anna

Regionchef Jönköpings län

Grahn, Göran

Nationalekonom

Grunditz, Elisabeth

Ansvarig för skolkommunikation

Grén, Göran

Avdelningschef

Gunnarsson, Tony

Näringspolitisk rådgivare

Gustafsson, Maria

Beställarstöd, IT- och telefonitjänster

Gustavsson, Ebba

Koordinator för Kommunikation och Opinionsbildning

Görnerup, Emil

Forsknings- och innovationspolitisk expert

Halldin, Torbjörn

Enhetschef Makroanalys

Hamilton, Edward

Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice

Hammarskiöld, Beata

Expert arbetsgivarsamverkan

Hammarstedt, Claes

Skatteexpert internationella skatter.

Hansson, Olov

Försäkringskonsult

Hausel Heldahl, Ellen

Jurist och expert på offentlig upphandling

Hedensjö Johansson, Anna

Regionchef Sundsvall

Hedström, Jens

Chef Region och Marknad

Hellenius, Richard

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy

Holm, Mari

Chef Kommunikation och Verksamhetsstöd på Finfa

Holmgren, Anni

HR-chef Svenskt Näringsliv

Holmström, Anna-Lena

Regionchef Uppsala

Holmström, Mattias

Näringspolitisk rådgivare

Hulterström, Karl

Regionchef Örebro

Hultgren, Erik

Näringspolitisk rådgivare

Hybinette, Peter

Försäkringskonsult

Häussling, Eva

Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande

Håkansdotter, Lina

Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur

Isakson, Henrik

Policyansvarig för handelspolitik

Isling, Peter

Chef Extern kommunikation

Jacke, Jan-Olof

Vd för Svenskt Näringsliv

Jagrén, Lars

Senior Advisor, Samhällsekonomi

Jakobsson, Johan

Kommunikationschef

Jeppsson, Gunilla

Projektledare och produktionsansvarig

Johansson, Nathalie

Koordinator & Projektledare

Jonsson Fredriksson, Malin

Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur

Juks, Violeta

Nationalekonom

Järking, Niklas

Bil och garageansvarig.

Lagefjäll, Thomas

Försäkringskonsult

Lahed, Kristin

Regionchef Västerås

Lallerstedt, Karl

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

Landerholm, Gabriella

Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator

Langby, Amelie

Stabssamordnare, vd-staben

Laurent, Birgitta

Upphandlings- och konkurrensexpert

Lefever, Valérie

Kontorsansvarig

Levin, Anders

Försäkringskonsult

Lidefelt, Johan

Nationalekonom

Lindfelt, Carina

Avdelningschef Arbetsmarknad

Lindgren, Björn

Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat

Lindgren, Mattias

Produktägare och webbstrateg

Linna, Jukka

Försäkringskonsult

Liss, Ann-Christine

Projektledare marknad

Lowemark, Sara

Internationell samordnare

Lundbäck, Mattias

Beräkningar av effekter av regelförändringar

Lundqvist, Pär

Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice

Lyck, Anna

Försäkringskonsult

Lönn, Robert

Skattejurist, Senior Adviser

Mattsson, Ida

Verksamhetsstöd

Mellblom, Bodil

Arbetsmiljöexpert

Mellwing, Daniel

Webb/nyhetschef Redaktionen

Mikiver, Ann

Assistent till vice Vd Mattias Dahl

Morfeldt, Marcus

Expert hållbarhet och infrastruktur

Morin, Anders

Ansvarig välfärdspolitik

Netterlid, Carola

Näringspolitisk rådgivare

Norberg, Claes

Redovisningsexpert

Nordberg, Helena

Ränteförvaltare

Nordström, Emelie

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor

Norling, Fredrik

Försäkringskonsult

Oljelund, Mattias

Chef Långsiktig opinionsbildning

Olsson, Johan

Utbildningspolitisk expert

Ortbrink, Malin

Enhetschef CRM

Oskarsson, Anton

Näringspolitisk rådgivare

Pedersen, Anna

FM-chef och säkerhetsansvarig

Petterson, Lotta

Regionchef Gävle

Rebas, Karin

Skolpolitisk expert

Rehnberg, Anders

Näringspolitisk rådgivare EU-frågor

Rennéus Guthrie, Anna

Redaktör fPlus Politik

Rezania, Farbod

Senior advisor, arbetsmarknad

Riese Andersson, Sophie

Försäkringskonsult/Verksamhetsstöd

Riksén, Christina

Näringspolitisk rådgivare

Rudberg, Marie

Administrativ direktör

Ruud, Cathrine

Event- och nätverksansvarig

Ryberg, Kristian

Regionchef Halland

Rydhem, Martin

Försäkringskonsult

Röhrl, Marie

Verksamhetsstöd

Rönn, Johan

Kommunikationsexpert

Rönnfjord, Johnny

Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län

Sagebro, Stefan

Expert konkurrens och statsstöd

Sandberg, Elisabeth

Avdelningschef Marknad

Sandberg Nilsson, Anna

Expert mervärdesskatt

Sandin, Lars

Kapitalförvaltning

Sebardt, Gabriella

Arbetsrättsjurist

Sirsjö, Anneli

Projektansvarig

Sjögren, Henrik

Redaktör och reporter

Sjögren, Simon

Skolnätverksansvarig i område Väst

Smedberg, Elisabet

Redovisningsekonom

Snellman, Victor

Nationalekonom

Steinstö, Jakob

Projektledare

Stellinger, Anna

Chef för internationella och EU-frågor

Ståhle, Sophie

Näringspolitisk rådgivare

Sundberg, Jenny

Försäkringskonsult

Svanberg, Urban

Projektledare

Svidén, Henrik

Chefredaktör

Svärd, Jenny

Ansvarig Miljöpolicy

Von Sydow, Jakob

Verksamhetsområdesspecialist

Söderström, Mona

Försäkringskonsult

Tengeland, Jessica

Näringspolitisk rådgivare

Thimander, Marika

Verksamhetsområdesspecialist

Thorburn, Robert

Kommunikationsrådgivare, projektledare.

Tihagen, Mikael

Fastighetsansvarig

Toftegaard, Ola

Regionchef Östersund

Üstün, Cemille

Policyansvarig EU:s inre marknad

Utbult, Julia

Försäkringskonsult

Wainikka, Christina

Policyexpert för immaterialrätt

Wallerå, Magnus

Avdelningschef utbildning, forskning och innovation

Wallgren, Lars

Webbteknikansvarig

Wallin, Anna

Näringspolitisk rådgivare

Wallén, Ulrika

Policyexpert för högskolepolitik

Widman, Lena

Expert på pensioner och försäkring

Wigart, Anne

Senior Legal Adviser

Wikberg, Mats

Verksamhetsansvarig FINFA

Wirfelt, Sara

Projektledare med ansvar för Svenskt Näringslivs skolmaterial

Wistén-Wramner, Janne

IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT

Wänstedt, Antonio

Skolnätverksansvarig

Zetterström, Johanna

Centralt skolnätverksansvarig

Åkerman, Kirsten

Regionchef Gotland

Östberg, Johan

Bitr. avdelningschef

Österlund, Jennifer

Skolnätverksansvarig i område Mitt

Östlund, Christer

Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik

Östlund, Dorota

Marknadschef & försäkringskonsult

Emil Källqvist

Skolnätverksansvarig, Uppsala län