LogoLogo
LogoLogo

Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000

A
Tobias Adielsson
Projektledare
Pär Andersson
Förhandlare och försäkringsexpert
Mats Andersson
Regionchef Västerbotten
Hans Andersson
Regionchef
Daniel Andersson
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Rudolf Antoni
Regionchef Västra Götaland
B
Ingvar Backle
Förhandlare och försäkringsexpert
Niklas Beckman
Arbetsrättsjurist
Ulrica Bennesved
Regionchef Kronobergs- och Kalmar län
Niclas Berg
Projektledare
Martin Berg
Reporter/Redaktör
Amelie Berg
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Jonas Berggren
Internationell analyschef
Ingrid Berglund
Expert Handelspolitik
Julia Berglund
Arbetsgivarsamverkan
Mårten Bergman
Ansvarig infrastruktur
Anna Bergsten
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Linda Bergström
Informatör/Administratör
Mia Bernhardsen
Arbetsmarknadsexpert
Sofia Bildstein-Hagberg
Expert finansiell rapportering
Kristina Björkander
Administratör
Erik Blomquist
Skattejurist
Chef Opinionsanalys
Anders Bornefalk
Nationalekonom
Ola Brinnen
Arbetsrättsjurist
Johan Britz
Näringspolitisk direktör
Carolina Brånby
Jurist och policyansvarig
Annika Bröms
Ansvarig för SME- frågor
Catharina Bäck
Förhandlare och försäkringsexpert
Lo Bäckström
Chef Strategiska målgrupper
C
Zoran Cale
Digital Redaktör
Fredrik Carlgren
Chef för Ekonomifakta
Martina Carlsson
Tjänsteområdesansvarig
Peter Ceder
Redaktör
Policyexpert utbildningspolitik
Carina Centrén
Regionchef Skåne
Maja Cronstedt
Marknadsansvarig, egna kanaler
D
Ellen Dahl
Näringspolitisk rådgivare
Anna Dalqvist
Chef för Redaktionen/ Chefredaktör
Regionchef Blekinge
Anna Danielsson
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Pia Davidsson.jpg
Redovisningsansvarig
Jessica Drugge
Näringspolitisk rådgivare Stockholm & Gotland
E
Anders Edholm
Chef Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Lena Edholm
Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
Digital policy
Karin Ekenger
Arbetsmarknadsexpert
Helena Ekeroth
HR-specialist
Felicia Eklund
Junior Controller
Ann-Cathrine Engberg
Administratör
Isabelle Eriksson
Förvaltningsledare Verksamhet
F
Johan Fall
Avdelningschef Skatteavdelningen
Hedvig Franchell
Kommunikatör
Fanny Fredin
Verksamhetsutvecklare och koordinator
Karin Frostell
Assistent till Caroline af Ugglas och Anna Stellinger
Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
Biträdande avdelningschef
Kjell Frykhammar.jpg
Projektledare
Alexander Fägersten
Näringspolitisk rådgivare
G
Heléne Garlöv
Telefoniadministratör
Robert Gidehag
Kommunikatör
Hans Gidhagen.jpg
Förhandlare och försäkringsexpert
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län
Göran Grahn
Nationalekonom
Elisabeth Grunditz
Ansvarig för skolkommunikation
Göran Grén
Avdelningschef
Tony Gunnarsson
Näringspolitisk rådgivare
Maria Gustafsson
Beställarstöd, IT- och telefonitjänster
Koordinator för Kommunikation och Opinionsbildning
Emil Görnerup
Forsknings- och innovationspolitisk expert
H
Halldin Torbjörn
Enhetschef Makroanalys
Edward Hamilton
Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice
Beata Hammarskiöld
Expert arbetsgivarsamverkan
Claes Hammarstedt
Skatteexpert internationella skatter.
Ellen Hausel Heldahl
Jurist och expert på offentlig upphandling
Anna Hedberg
Regionchef
Anna Hedensjö Johansson
Regionchef Sundsvall
Jens Hedström
Chef Region och Marknad
Richard Hellenius
Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
Mari Holm.jpg
Chef Kommunikation och Verksamhetsstöd på Finfa
Anni Holmgren
HR-chef Svenskt Näringsliv
Anna-Lena Holmström
Regionchef Uppsala
Mattias Holmström
Näringspolitisk rådgivare
Karl Hulterström
Regionchef Örebro
Erik Hultgren
Näringspolitisk rådgivare
Skolnätverksansvarig i område Syd
Peter Hybinette
Försäkringskonsult
Eva Häussling
Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
Lina Håkansdotter
Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur
I
Henrik Isakson
Policyansvarig för handelspolitik
Peter Isling
Chef Extern kommunikation
J
Jan-olof Jacke
Vd för Svenskt Näringsliv
Lars Jagrén
Senior Advisor, Samhällsekonomi
Kommunikationschef
Nathalie Johansson
Koordinator & Projektledare
Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur
Violeta Juks
Nationalekonom
Niklas Järking.jpg
Bil och garageansvarig
K
Patrik Karlsson
Arbetsmarknadsexpert
Edel Karlsson Håål
Expert, lönebildning
Olle Karstorp
Regionchef Stockholm och Gotland
IT Sourcing Manager
L
Kristin Lahed
Regionchef Västerås
Karl Lallerstedt
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Gabriella Landerholm
Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator
Amelie Langby
Stabssamordnare, vd-staben
Valérie Lefever
Kontorsansvarig
Johan Lidefelt
Nationalekonom
Assistent till vd Jan-Olof Jacke
Carina Lindfelt
Avdelningschef Arbetsmarknad
Björn Lindgren
Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat
Mattias Lindgren
Produktägare och webbstrateg
Ann-Christine Liss
Projektledare Marknad
Sara Lowemark
Internationell samordnare
Skolnätverksansvarig i område Norr
Mattias Lundbäck
Beräkningar av effekter av regelförändringar
Pär Lundqvist
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Robert Lönn
Skattejurist, Senior Adviser
M
Bodil Mellblom.jpg
Arbetsmiljöexpert
Daniel Mellwing
Webb/nyhetschef Redaktionen
Assistent till vice Vd Mattias Dahl
Marcus Morfeldt
Expert hållbarhet och infrastruktur
Anders Morin
Ansvarig välfärdspolitik
Karin Myrén
Redaktör
N
Carola Netterlid
Näringspolitisk rådgivare
Claes Norberg
Redovisningsexpert
Helena Nordberg
Ränteförvaltare
Emelie Nordström
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
Administratör
Frida Nygren
Redaktör
O
Mattias Oljelund
Chef Långsiktig opinionsbildning
Johan Olsson
Utbildningspolitisk expert
Malin Ortbrink
Enhetschef CRM
Anton Oskarsson
Näringspolitisk rådgivare
P
Anna Pedersen
FM-chef och säkerhetsansvarig
Lotta Petterson
Regionchef Gävle
R
Karin Rebas
Skolpolitisk expert
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
Anna Rennéus Guthrie
Redaktör fPlus Politik (Föräldraledig)
Farbod Rezania.jpg
Senior advisor, arbetsmarknad
Christina Riksén
Näringspolitisk rådgivare
Marie Rudberg
Administrativ direktör
Cathrine Ruud
Event- och nätverksansvarig
Kristian Ryberg
Regionchef Halland
Johan Rönn.jpg
Kommunikationsexpert
Johnny Rönnfjord
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
S
Stefan Sagebro
Expert konkurrens och statsstöd
Katarina Samuelsson
Administratör
Elisabeth Sandberg
Avdelningschef Marknad
Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
Expert mervärdesskatt
Lars Sandin
Kapitalförvaltning
Gabriella Sebardt
Arbetsrättsjurist
Projektkoordinator för utbildning, forskning och innovation
Anneli Sirsjö
Projektansvarig
Skolnätverksansvarig i område Väst
Henrik Sjögren
Redaktör och reporter
Elisabet Smedberg.jpg
Redovisningsekonom
Victor Snellman - 001.jpg
Nationalekonom
Jakob Steinstö
Projektledare
Anna Stellinger
Chef för internationella och EU-frågor
Sophie Ståhle
Näringspolitisk rådgivare
Urban Svanberg
Projektledare
Henrik Svidén
Chefredaktör
Jenny Svärd
Ansvarig Miljöpolicy
T
Jessica Tengeland
Näringspolitisk rådgivare (Föräldraledig)
Marika Thimander
Verksamhetsområdesspecialist
Robert Thorburn
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Tamara Sobolevskaia
Nationalekonom
Ola Toftegaard
Regionchef Östersund
V
Jakob von Sydow
Verksamhetsområdesspecialist
W
John Wahlstedt
Arbetsrättschef
Christina Wainikka
Policyexpert för immaterialrätt
Magnus Wallerå
Avdelningschef utbildning, forskning och innovation
Lars Wallgren
Webbteknikansvarig
Anna Wallin
Näringspolitisk rådgivare
Policyexpert för högskolepolitik
Lena Widman
Expert på pensioner och försäkring
Anne Wigart
Senior Legal Adviser
Sara Wirfelt
Projektledare med ansvar för Svenskt Näringslivs skolmaterial
Janne Wistén-Wramner
IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
Y
Anders Ydstedt
Kommunikationsrådgivare
Z
Johanna Zetterström
Centralt skolnätverksansvarig
a
Caroline af Ugglas
Ägarstyrningsansvarig
Ö
Johan Östberg
Avdelningschef, Ekonomi
Skolnätverksansvarig i område Mitt
Christer Östlund
Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
Ü
Cemille Üstün
Policyansvarig EU:s inre marknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist