Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000.

A
Projektledare
Chef, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Förhandlare och försäkringsexpert
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Regionchef
Regionchef Västerbotten
Regionchef Västra Götaland
Chef Ekonomifakta
B
Förhandlare och försäkringsexpert
Arbetsrättsjurist
Redaktör
Regionchef Kronobergs- och Kalmar län
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Projektledare
Internationell analyschef
Expert Handelspolitik
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Informatör/Administratör
Policyexpert kompetensförsörjning
Expert finansiell rapportering
Administratör
Policyexpert kompetensförsörjning
Chef Opinionsanalys
Nationalekonom
Arbetsrättsjurist
Näringspolitisk direktör
Jurist och policyansvarig
Ansvarig för SME- frågor
Förhandlare och försäkringsexpert
Chef Strategiska målgrupper
C
Digital Redaktör
Avdelningschef
Nationalekonom
Tjänsteområdesansvarig
Redaktör
Policyexpert kompetensförsörjning
Regionchef Skåne
D
Chef för Redaktionen/ Chefredaktör
Regionchef Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Redovisningsansvarig
Tf. Regionchef Stockholm & Gotland
E
Sekreterare skatteavdelningen och avdelningen för kompetensförsörjning
Digital policy
HR-specialist
Administratör
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Förvaltningsledare Verksamhet
F
Avdelningschef Skatteavdelningen
Rådgivare till vd
Verksamhetsutvecklare och koordinator
Assistent till Anna Stellinger
Tillförordnad chefekonom
Projektledare
G
Telefoniadministratör
Kommunikatör
Regionchef Jönköpings län
Nationalekonom
Avdelningschef
Klimatpolicyansvarig
Forsknings- och innovationspolitisk expert
H
Näringspolitisk rådgivare
Enhetschef Makroanalys
Expert arbetsgivarsamverkan
Skatteexpert internationella skatter.
Jurist och expert på offentlig upphandling
Regionchef
Regionchef Sundsvall
Chef Region och Marknad
Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regionchef Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regionchef √Ėrebro
Näringspolitisk rådgivare
Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
I
Policyansvarig för handelspolitik
Chef Extern kommunikation
J
Vd för Svenskt Näringsliv
Senior Advisor, Samhällsekonomi
Näringspolitisk rådgivare
Nationalekonom
Bil och garageansvarig
K
Policyexpert kompetensförsörjning
Expert, lönebildning
Regionchef Stockholm och Gotland
IT Sourcing Manager
L
Regionchef Västerås
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator
Stabssamordnare, vd-staben
Kontorsansvarig, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Skolnätverksansvarig i område norr
Nationalekonom
Assistent till vd Jan-Olof Jacke
Avdelningschef Arbetsmarknad
Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat
Produktägare och webbstrateg.
Projektledare Marknad
Internationell samordnare
Projektledare Skolkommunikation
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Arbetsrättsjurist
Skattejurist, Senior Adviser
M
Marknadskommunikatör
Webb/nyhetschef Redaktionen
Assistent till vice Vd Mattias Dahl
Föreningsjurist
Ansvarig välfärdspolitik
Skattejurist
Redaktör
N
Näringspolitisk rådgivare
Redovisningsexpert
Ränteförvaltare
Projektledare
Juristassistent
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Redaktör
Projektledare
O
Chef Långsiktig opinionsbildning
Policyexpert kompetensförsörjning
Enhetschef CRM
Näringspolitisk rådgivare
P
FM-chef och säkerhetsansvarig
Regionchef Gävle
Redovisningsekonom
R
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Redaktör Tidningen Näringslivet
Näringspolitisk rådgivare
Administrativ direktör
Event- och nätverksansvarig.
Regionchef Halland
Senior kommunikatör
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
S
Expert konkurrens och statsstöd
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.
Avdelningschef Marknad
Expert mervärdesskatt
Kapitalförvaltning
Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Projektkoordinator, avdelningen för Kompetensförsörjning
Projektansvarig
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Policyansvarig EU-frågor
Nationalekonom
Chef för internationella och EU-frågor
Redaktör
Näringspolitisk rådgivare
Kommunikatör
Redaktör
Ansvarig Miljöpolicy
T
Näringspolitisk rådgivare
Verksamhetsområdesspecialist
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Senior Executive Assistant
Regionchef √Ėstersund
V
Verksamhetsområdesspecialist
W
Chefsjurist och Arbetsrättschef
Policyexpert för immaterialrätt
Avdelningschef kompetensförsörjning
Webbteknikansvarig
Näringspolitisk rådgivare
Policyexpert kompetensförsörjning
Expert på pensioner och försäkring
Senior Legal Adviser
Projektledare ungdoms- och skolkommunikation
IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
Y
Kommunikationsrådgivare
√Ė
Avdelningschef, Ekonomi
Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
√ú
Policyansvarig EU:s inre marknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist