Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000.

A
VD-assistent
Kommunikatör Marknad
Senior Expert
Redaktör och reporter
Chef, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Regionchef
Projektledare
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Förhandlare och försäkringsexpert
Regionchef Västerbotten
Kvantitativ analytiker
Regionchef Västra Götaland
Assistent till vice vd Karin Johansson
B
Förhandlare och försäkringsexpert
EU-samordnare
Skattejurist
Executive Assistant
Arbetsrättsjurist
Regionchef Kronobergs och Kalmar län
Projektledare
Arbetsmarknadsexpert
Lokal- och kontorsansvarig regionkontoren
Internationell analyschef
Kvantitativ analytiker
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Informatör/Administratör
Chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning
Näringspolitisk rådgivare
Expert finansiell rapportering
Administratör
Policyexpert kompetensförsörjning
Chef Opinionsanalys
Nationalekonom
Pressekreterare
Arbetsrättsjurist
Nationalekonom
HR business partner
Jurist och policyansvarig
Programchef
Förhandlare och försäkringsexpert
Chef Strategiska målgrupper
C
Avdelningschef
Nationalekonom
Policyexpert kompetensförsörjning
Projektkoordinator
Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk expert
D
Vice vd, chef arbetsgivarfrågor
Chef för Redaktionen/ chefredaktör
Regionchef Skåne och Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Redovisningsansvarig
Arbetsrättsjurist
Näringspolitisk rådgivare
E
Site Manager
Digital policy
Lösningsarkitekt
Administratör
Ansvarig för opinionsbildning i digitala kanaler
Näringspolitisk rådgivare handelspolitik
Projektledare
F
Avdelningschef Skatteavdelningen
Stab, politik & opinion
Lokal- och kontorsansvarig
Avdelningschef Näringslivets Hus
Biträdande chefsekonom
Projektledare
Välfärdsexpert
G
Expert jämställdhet och arbetsmarknad
Operativt ansvarig för telefoni och svarsservice
Chef Näringslivets Hus
Kommunikatör
Regionchef Jönköpings län
Avdelningschef
Forsknings- och innovationspolitisk expert
H
Näringspolitisk rådgivare
Miljöjurist
Enhetschef Makroanalys
Expert arbetsgivarsamverkan
Skatteexpert internationella skatter.
Jurist och expert på offentlig upphandling
Regionchef
Ansvarig för SME-frågor
Chef Region och Marknad
Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regionchef Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regionchef Örebro
Näringspolitisk rådgivare
I
Policyansvarig för handelspolitik
Kommunikationschef
Assistent
J
Vd för Svenskt Näringsliv
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
IT-Arkitekt
Ansvarig internationella arbetsgivarfrågor
Nationalekonom
Bil- och garageansvarig
K
Policyexpert kompetensförsörjning
Kvantitativ analytiker
Expert, lönebildning
Regionchef Stockholm och Gotland
Projektledare EU-kontoret
IT Sourcing Manager
Näringspolitisk rådgivare
L
Regionchef Västerås
Assistent till Karin Johansson (vice vd, chef för Näringspolitik & opinionsbildning), projektledare och koordinator
Senior jurist, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt
Nationalekonom
Nationalekonom
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Avdelningschef Arbetsmarknad
Avdelningschef lokalt företagsklimat och SME
Produktägare och webbstrateg.
Möteskoordinator
Projektledare Marknad
Projektledare
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Administrativ chef
Skattejurist, Senior Adviser
M
Näringspolitisk rådgivare
Digital kommunikatör
Webb/nyhetschef Redaktionen
Assistent till vice vd Mattias Dahl
Förenings- och bolagsjurist
Skattejurist
Redaktör och reporter
N
Projektledare, Strategiska projekt
Arbetsmiljöexpert
Expert miljöpolicy
Redovisningsexpert
Chef Kapitalförvaltningen
Regionchef
Redaktör
O
Arbetsrätts- och processjurist
Chef Långsiktig opinionsbildning
Policyexpert kompetensförsörjning
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
Enhetschef CRM
P
Expert beredskap- och säkerhetsfrågor
Expert infrastruktur
FM-chef och säkerhetsansvarig
Expert pensioner och försäkringar
Regionchef Gävle
Redovisningsekonom
R
Projektledare, Strategiska projekt
Näringspolitisk rådgivare
Event- och nätverksansvarig.
Regionchef Halland
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
S
Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor, Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.
Avdelningschef Marknad
Expert mervärdesskatt
Kapitalförvaltning
Systemutvecklare
Arbetsrättsjurist
Expert Handelspolitik
Projektansvarig
Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare
Policyansvarig EU-frågor
Expert, bolags- och börsrätt samt bolagsstyrning
Nationalekonom
Chef för internationella och EU-frågor
Projektledare Eduna
Näringspolitisk rådgivare
Tf näringspolitisk rådgivare
Expert Klimatpolicy
Produktägare och Testledare
Projektledare
T
Näringspolitisk rådgivare
Produktägare
Jurist/expert Arbetsgivarsamverkan
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Senior Executive Assistant
Regionchef Östersund
Avdelningschef Hållbarhet och Infrastruktur
Expert Energipolicy
W
Chef Ekonomifakta
Policyexpert för immaterialrätt
Digital strategi och utveckling
Policyexpert för högskolepolitik
Expert miljöpolicy
Analytiker
Expert handelspolitik
Projektkoordinator
Expert på pensioner och försäkring
Projektledare ungdoms- och skolkommunikation
IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
Y
Kommunikationsrådgivare
Ö
Nationalekonom
Avdelningschef, Ekonomi
Jurist. Expert på regelförbättring och insolvensjuridik.
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist