Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000

Almerud, Mikaela

Högskolepolitisk expert

Amri, Tarek

Försäkringskonsult

Andersson, Daniel

Projektledare Kommunrelationer

Andersson, Gunnel

Fastighetsansvarig

Andersson, Linus

Försäkringskonsult

Andersson, Mats

Regionchef Västerbotten

Andersson, Pär

Förhandlare och försäkringsexpert

Appelqvist, Maria

Verksamhetsstöd

Backle, Ingvar

Förhandlare och försäkringsexpert

Beckman, Lars

Projektledare

Beckman, Niklas

Arbetsrättsjurist

Bengtsson, Sophia

Expert EU frågor

Bennesved, Ulrica

Regionchef Kronobergs- och Kalmar län

Berg, Amelie

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

Berggren, Jonas

Chef Internationella Sekretariatet

Bergkvist, Teresa

Regionchef Dalarna

Bergman, Mårten

Ansvarig infrastruktur

Bergsten, Anna

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

Bergström, Linda

Informatör/Administratör

Bergström, Niklas

Policyansvarig handelsfrågor

Bernhardsen, Mia

Expert på kompetensförsörjningsfrågor

Bildstein-Hagberg, Sofia

Expert finansiell rapportering

Blomberg, Åsa

Försäkringskonsult

Blomquist, Erik

Skattejurist

Bornefalk, Anders

Nationalekonom

Brinnen, Ola

Arbetsrättsjurist

Britz, Johan

Chef Politik & påverkan

Brånby, Carolina

Jurist och policyansvarig

Bröms, Annika

Regionchef Stockholm

Bäck, Catharina

Förhandlare och försäkringsexpert

Bäckström, Lo

Verksamhetschef

Carlgren, Fredrik

Chef för Ekonomifakta

Carlsson, Martina

Tjänsteområdesansvarig

Centrén, Carina

Regionchef Skåne och Regionchef Blekinge

Cronstedt, Maja

Marknadsansvarig, Egna kanaler

Dalqvist, Anna

Chefredaktör

Drugge, Jessica

Vikarierande projektledare, Regionkontor Stockholm

Edholm, Lena

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi

Ekenger, Karin

Arbetsmarknadsexpert

Ekeroth, Helena

HR-specialist

Eriksson, Isabelle

Verksamhetsområdesspecialist

Ermling, Urban

Producent Film/TV

Fall, Johan

Avdelningschef Skatteavdelningen

Flink, Linda

Expert energi och klimat

Fredriksson, Malin

Verksamhetsstöd

Fredriksson, Sebastian

Skolnätverksansvarig

Fredriksson, Tobias

Skolnätverksansvarig

Frostell, Karin

Assistent till vice vd Caroline af Ugglas

Frycklund, Jonas

Biträdande avdelningschef

Garlöv, Heléne

Telefoniadministratör

Gidehag, Robert

Kommunikatör

Gidhagen, Hans

Förhandlare och försäkringsexpert

Gillek, Anna

Regionchef Västra Götalands län

Gobena, Elina

Koordinator/projektledare

Grahn, Göran

Nationalekonom

Gren, Oscar

Frontendutvecklare

Grunditz, Elisabeth

Ansvarig för skolkommunikation

Gunnarsson, Tony

Projektledare

Gustafsson, Maria

Beställare, it- och telefonitjänster

Görnerup, Emil

Forsknings- och innovationspolitisk expert

Halldin, Torbjörn

Enhetschef Makroanalys

Hamilton, Edward

Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice

Hammarskiöld, Beata

Expert arbetsgivarsamverkan

Hammarstedt, Claes

Skatteexpert internationella skatter.

Hansson, Olov

Försäkringskonsult

Hausel Heldahl, Ellen

Jurist och expert på offentlig upphandling

Hedberg, Anna

Projektledare

Hedensjö Johansson, Anna

Regionchef Sundsvall

Hedström, Jens

Chef Brysselkontoret med särskilt ansvar för EU-frågor, Avdelningschef

Hellenius, Richard

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy

Holm, Mari

Kommunikationschef FINFA samt chef för Verksamhetstöd Finfa

Holmström, Anna-Lena

Regionchef Uppsala

Hulterström, Karl

Regionchef Örebro

Hultgren, Erik

Biträdande regionchef Malmö

Hybinette, Peter

Försäkringskonsult

Häussling, Eva

Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande

Jagrén, Lars

Senior Advisor, Samhällsekonomi

Jarl, Tove

Ansvarig opinionsanalys och undersökningar

Jeppsson, Gunilla

Projektledare och produktionsansvarig

Jivmark, Eva

Samordnare SME- frågor.

Johansson, Anna

Projektledare & koordinator

Josefsson, Amanda

Skolnätverksansvarig

Juks, Violeta

expert Samhällsekonomi

Järking, Niklas

Bil och garageansvarig.

Karlsson, Ellen

Kommunikatör

Karlsson Håål, Edel

Expert, lönebildning samt jämställdhet

Karlsson, Patrik

Arbetsmarknadsexpert

Karstorp, Olle

Biträdande regionchef

Karström, Julia

Skolnätverksansvarig

Krantz, Tobias

Chef för utbildning, forskning och innovation

Lagefjäll, Thomas

Försäkringskonsult

Lahed, Kristin

Regionchef Västerås

Lallerstedt, Karl

Säkerhetsexpert

Landerholm, Gabriella

Assistent i VD-sekretariatet, projektledare och koordinator

Langby, Amelie

Projektledare

Laurent, Birgitta

Upphandlings- och konkurrensexpert

Lefever, Valérie

Kontorsansvarig

Levin, Anders

Försäkringskonsult

Lidefelt, Johan

Nationalekonom

Lindfelt, Carina

Avdelningschef Arbetsmarknad

Lindgren, Björn

Regionchef Södermanland

Lindgren, Mattias

Produktägare och webbstrateg

Lowemark, Sara

Internationell samordnare

Lundbäck, Mattias

Expert på kontraktsteori

Lundqvist, Pär

Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice

Lyck, Anna

Försäkringskonsult

Lönn, Robert

Skattejurist, Senior Adviser

Mattsson, Ida

Administrativ konsult

Mattsson, Julia

Skolnätverksansvarig Uppsala län

Mellblom, Bodil

Arbetsmiljöexpert

Mellwing, Daniel

Webb/nyhetschef Redaktionen

Morin, Anders

Ansvarig välfärdspolitik

Netterlid, Carola

Biträdande regionchef Malmö

Norberg, Claes

Redovisningsexpert

Nord, Madelene

Skolnätverksansvarig

Nordberg, Helena

Ränteförvaltare

Nordström, Emelie

Ansvarig jämställdhetsfrågor

Norling, Fredrik

Försäkringskonsult

Norén, Göran

Avdelningschef Näringspolitik

Oljelund, Mattias

Chef Långsiktig opinionsbildning

Olsson, Johan

Utbildningspolitisk expert

Ondrasek Olofsson, Lynda

Skatteexpert, Senior Legal Adviser

Ortbrink, Malin

Systemförvaltare Tellus

Oskarsson, Anton

Projektledare

Pedersen, Anna

FM-chef och säkerhetsansvarig

Petterson, Lotta

Regionchef Gävle

Rebas, Karin

Skolpolitisk expert

Rezania, Farbod

Senior advisor, arbetsmarknad

Riese Andersson, Sophie

Försäkringskonsult

Rudberg, Marie

Administrativ direktör

Ryberg, Kristian

Biträdande regionchef Västra Götaland

Rydberg, Christina

Försäkringskonsult

Rydhem, Martin

Försäkringskonsult

Röhrl, Marie

Verksamhetsstöd

Rönn, Johan

Kommunikationsexpert

Rönnfjord, Johnny

Biträdande regionchef Kronobergs län och Kalmar län

Rönnholm, Helen

Utbildningspolitisk expert

Sand, Fredrik

Högskolepolitisk expert

Sandberg, Elisabeth

Chef för regionverksamheten

Sandberg Nilsson, Anna

Expert mervärdesskatt

Schéle, Charlotte

Regionchef Halland

Schön, Karin

Skolnätverksansvarig Västernorrlands län

Sebardt, Gabriella

Arbetsrättsjurist

Sirsjö, Anneli

Projektansvarig

Sjögren, Henrik

Redaktör och reporter

Sjögren, Simon

Skolnätverksansvarig

Sjöström, Sofia

Regionchef Linköping

Smedberg, Elisabet

Redovisningsekonom

Snellman, Victor

Nationalekonom

Ståhle, Sophie

Biträdande regionchef Malmö

Sundberg, Jenny

Försäkringskonsult

Sunér Fleming, Maria

Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö

Svanberg, Urban

Regionchef Karlstad

Svidén, Henrik

Chefredaktör

Svärd, Jenny

Ansvarig Miljöpolicy

Sylvebo, Dan

Regionchef Jönköpings län

Söderström, Mona

Försäkringskonsult

Wainikka, Christina

Policyexpert för immaterialrätt

Wallgren, Lars

Webbteknikansvarig

Wallin, Anna

Projektledare

Walsh Mellquist, Carmel

Ekonomi/administratör

Wesslau Hjorth, Anna

Assistent till Vd och vice Vd

Widerberg, Annie

Projektledare Kommunrelationer

Wigart, Anne

Senior Legal Adviser

Wikberg, Mats

Verksamhetsansvarig FINFA

Wistén-Wramner, Janne

IT-strategier och leverantörsrelationer

Wärm, Elin

Skolnätverksansvarig

Zetterström, Jan

Projektledare på Kommunikation & opinion

Åkerman, Kirsten

Regionchef Gotland

Östberg, Johan

Bitr. avdelningschef

Österling, Johanna

Skolnätverksansvarig

Östlund, Carola

Verksamhetsområdesspecialist

Östlund, Christer

Ansvarig Kommunrelationer

Östlund, Dorota

Marknadschef & försäkringskonsult