LogoLogo
LogoLogo

Medarbetare

Här presenteras alla som arbetar på Svenskt Näringsliv. Klicka på personens namn eller bild för kontaktuppgifter, högupplösta bilder, arbetsbeskrivning samt en förteckning över vad personen skrivit. Växeln nås på 08-553 43 000.

A
Projektledare
Chef Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
Förhandlare och försäkringsexpert
Projektledare inom lokalt företagsklimat
Regionchef
Regionchef Västerbotten
Regionchef Västra Götaland
B
Förhandlare och försäkringsexpert
Arbetsrättsjurist
Regionchef Kronobergs- och Kalmar län
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Projektledare
Internationell analyschef
Expert Handelspolitik
Arbetsgivarsamverkan
Ansvarig infrastruktur
Jurist/expert arbetsgivarfrågor
Informatör/Administratör
Arbetsmarknadsexpert
Expert finansiell rapportering
Administratör
Utbildningspolitisk expert
Skattejurist
Chef Opinionsanalys
Nationalekonom
Arbetsrättsjurist
Näringspolitisk direktör
Jurist och policyansvarig
Ansvarig för SME- frågor
Förhandlare och försäkringsexpert
Chef Strategiska målgrupper
C
Digital Redaktör
Avdelningschef
Nationalekonom
Tjänsteområdesansvarig
Redaktör
Policyexpert utbildningspolitik
Regionchef Skåne
Marknadsansvarig, egna kanaler
D
Näringspolitisk rådgivare
Chef för Redaktionen/ Chefredaktör
Regionchef Blekinge
Applikations- och insamlingsansvarig - lönestatistik
Redovisningsansvarig
Näringspolitisk rådgivare Stockholm & Gotland
E
Sekreterare Skatteavdelningen och Utbildning, Forskning & Innovation.
Digital policy
HR-specialist
Junior Controller
Administratör
Kommunikatör
Förvaltningsledare Verksamhet
F
Avdelningschef Skatteavdelningen
Kommunikatör
Verksamhetsutvecklare och koordinator
Assistent till Caroline af Ugglas och Anna Stellinger
Biträdande avdelningschef
Projektledare
Näringspolitisk rådgivare
G
Telefoniadministratör
Kommunikatör
Förhandlare och försäkringsexpert
Regionchef Jönköpings län
Nationalekonom
Avdelningschef
Näringspolitisk rådgivare
Koordinator för Kommunikation och Opinionsbildning
Klimatpolicyansvarig
Forsknings- och innovationspolitisk expert
H
Näringspolitisk rådgivare
Enhetschef Makroanalys
Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice
Expert arbetsgivarsamverkan
Skatteexpert internationella skatter.
Jurist och expert på offentlig upphandling
Regionchef
Regionchef Sundsvall
Chef Region och Marknad
Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
HR-chef Svenskt Näringsliv
Regionchef Uppsala
Näringspolitisk rådgivare
Regionchef Örebro
Näringspolitisk rådgivare
Skolnätverksansvarig i område Syd
Policyansvarig för handels- och investeringsfrämjande
Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur
I
Policyansvarig för handelspolitik
Chef Extern kommunikation
J
Vd för Svenskt Näringsliv
Senior Advisor, Samhällsekonomi
Chef för kommunikation och opinionsbildning
Näringspolitisk rådgivare
Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur
Nationalekonom
Bil och garageansvarig
K
Arbetsmarknadsexpert
Expert, lönebildning
Regionchef Stockholm och Gotland
IT Sourcing Manager
L
Regionchef Västerås
Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator
Stabssamordnare, vd-staben
Kontorsansvarig
Nationalekonom
Assistent till vd Jan-Olof Jacke
Avdelningschef Arbetsmarknad
Produktägare och webbstrateg
Avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat
Projektledare Marknad
Internationell samordnare
Skolnätverksansvarig i område Norr
Beräkningar av effekter av regelförändringar
Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
Skattejurist, Senior Adviser
M
Webb/nyhetschef Redaktionen
Assistent till vice Vd Mattias Dahl
Expert hållbarhet och infrastruktur
Ansvarig välfärdspolitik
Redaktör
N
Näringspolitisk rådgivare
Redovisningsexpert
Ränteförvaltare
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
Redaktör
Projektledare
O
Chef Långsiktig opinionsbildning
Utbildningspolitisk expert
Enhetschef CRM
Näringspolitisk rådgivare
P
FM-chef och säkerhetsansvarig
Regionchef Gävle
Redovisningsekonom
R
Näringspolitisk rådgivare EU-frågor
Redaktör fPlus Politik (Föräldraledig)
Senior advisor, arbetsmarknad
Näringspolitisk rådgivare
Administrativ direktör
Event- och nätverksansvarig
Regionchef Halland
Kommunikationsexpert
Näringspolitisk rådgivare Kronobergs och Kalmar län
S
Expert konkurrens och statsstöd
Administratör
Avdelningschef Marknad
Expert mervärdesskatt
Kapitalförvaltning
Arbetsrättsjurist
Projektkoordinator för utbildning, forskning och innovation
Projektansvarig
Skolnätverksansvarig i område Väst
Nationalekonom
Chef för internationella och EU-frågor
Näringspolitisk rådgivare
Projektledare
Chefredaktör
Ansvarig Miljöpolicy
T
Näringspolitisk rådgivare (Föräldraledig)
Verksamhetsområdesspecialist
Kommunikationsrådgivare, projektledare.
Nationalekonom
Regionchef Östersund
V
Verksamhetsområdesspecialist
W
Arbetsrättschef
Policyexpert för immaterialrätt
Avdelningschef utbildning, forskning och innovation
Webbteknikansvarig
Näringspolitisk rådgivare
Policyexpert för högskolepolitik
Expert på pensioner och försäkring
Senior Legal Adviser
Projektledare med ansvar för Svenskt Näringslivs skolmaterial
IT-strateg och Leverantörsrelationer ICT
Y
Kommunikationsrådgivare
Z
Centralt skolnätverksansvarig
a
Ägarstyrningsansvarig
Ö
Avdelningschef, Ekonomi
Skolnätverksansvarig i område Mitt
Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
Ü
Policyansvarig EU:s inre marknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist