Tara Muinafshar

Skattejurist

Tara Muinafshar skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Tara Muinafshar

Senaste artiklar av Tara Muinafshar

REMISSVAR — 25 november 2022

Remiss av promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

BLOGGINLÄGG — 11 november 2022

Förstärkt FoU-avdrag – bra men glöm inte åtgärda bristerna!

REMISSVAR — 28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

REMISSVAR — 4 oktober 2022

Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

BLOGGINLÄGG — 30 juni 2022

Dags att fixa till FoU-avdraget

SKRIVELSE — 30 juni 2022

Åtgärda skatteincitamentet för FoU – Hemställan om översyn

BLOGGINLÄGG — 20 maj 2022

Flera länder agerar för att underlätta hjälp till Ukraina 

BLOGGINLÄGG — 6 april 2022

Idag träder EU:s nya direktiv om momsskattesatser i kraft

REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

BLOGGINLÄGG — 4 mars 2022

Trots lågt momsfel belastas företagen med momskrångel

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist