Tara Muinafshar

Skattejurist

Skattejurist på skatteavdelningen.

Tara Muinafshar skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Tara Muinafshar

Senaste artiklar av Tara Muinafshar

REMISSVAR — 31 oktober 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

REMISSVAR — 28 juli 2023

Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

BLOGGINLÄGG — 9 juni 2023

Välkommen uppföljning av FoU-avdraget och expertskattereglerna

En särskild utredare ska se över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Bra, anser Tara Muinafshar, skattejurist, i ett blogginlägg på Fokus på skatterna.
REMISSVAR — 17 maj 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

BLOGGINLÄGG — 16 mars 2023

Samsyn med Skatteverket om FoU-avdraget

REMISSVAR — 2 februari 2023

Remiss av promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

REMISSVAR — 27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

REMISSVAR — 25 november 2022

Remiss av promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

BLOGGINLÄGG — 11 november 2022

Förstärkt FoU-avdrag – bra men glöm inte åtgärda bristerna!

REMISSVAR — 28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist