Tara Muinafshar

Skattejurist

Tara Muinafshar skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Tara Muinafshar

Senaste artiklar av Tara Muinafshar

BLOGGINLÄGG — 30 juni 2022

Dags att fixa till FoU-avdraget

SKRIVELSE — 30 juni 2022

Åtgärda skatteincitamentet för FoU – Hemställan om översyn

BLOGGINLÄGG — 20 maj 2022

Flera länder agerar för att underlätta hjälp till Ukraina 

BLOGGINLÄGG — 6 april 2022

Idag träder EU:s nya direktiv om momsskattesatser i kraft

REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

BLOGGINLÄGG — 4 mars 2022

Trots lågt momsfel belastas företagen med momskrångel

BLOGGINLÄGG — 4 februari 2022

EU-kommissionens förslag till skalbolagsdirektiv brister i alla avseenden

REMISSVAR — 3 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM(2021) 565 final

BLOGGINLÄGG — 14 januari 2022

Visar Polen & Frankrike vägen kring finansmomsen? 

REMISSVAR — 9 december 2021

Remiss av promemorian Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist