Välkommen uppföljning av FoU-avdraget och expertskattereglerna

Igår beslutade regeringen direktiv (dir. 2023:81) för en ny skatteutredning. En särskild utredare ska äntligen se över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.

I gårdagens pressmeddelande från regeringen lyfter finansminister Elisabeth Svantesson vikten av goda förutsättningar för konkurrens, innovation, forskning och entreprenörskap för att uppnå ekonomisk tillväxt. Utredningens uppdrag blir att se över regelverken för att säkerställa att syftet med reglerna uppfylls och att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Det är glädjande att de problembeskrivningar som Svenskt Näringsliv lyft vad gäller såväl FoU-avdraget som expertskattereglerna hörsammats av regeringen. I direktivet hänvisas på flera ställen till Svenskt Näringslivs skrivelse avseende expertskattereglerna från 2017 och avseende FoU-avdraget från 2022. Vad gäller FoU-avdraget ska utredaren bl.a. utvärdera om det finns behov att utvidga socialavgiftslagens definitioner av forskning och utveckling, hur definitionerna av begreppen ska utformas för att avgränsningen mot arbete som faller utanför FoU-området ska bli tydligare samt om det bör införas ett annat förfarande för prövning av rätten till avdrag. Vad gäller expertskattereglerna ska utredningen bl.a. analysera om tidsgränsen för skattelättnaden bör förlängas, om den s.k. kompetensregeln bör utformas på ett mer förutsebart och konkurrenskraftigt sätt eller slopas och om lönenivån enligt beloppsgränsen bör sänkas.

Beskeden är mycket välkomna då behovet av förbättringar länge lyfts av näringslivet. Svenskt Näringsliv kommer noggrant följa utredningens arbete.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist