Vår organisation

Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 21 orter runt om i landet och ett kontor i Bryssel.

VD
Carola Lemne
Vd-stab
Carola Lemne, Vd
Kapitalförvaltning
Björn Oxhammar
Ordförande- och VD-sekretariatet
Chatarina Falk
Martina Carlsson
Chefsjurist
Anders Thorstensson
Verksamhetsstöd och utveckling
Marie Rudberg, Administrativ direktör
Ekonomi
Johan Östberg
FM
Anna Pedersen
HR
Pernilla Peterson
IT
Kristofer Kjell
Tellus
Kommunikation och opinionsbildning
Lars Göran Johansson, Vice vd
Svenskt Näringslivs Mediatjänst
Peter Isling
Långsiktig opinionsbildning
Mattias Oljelund
Ekonomifakta
Fredrik Carlgren
Politik och påverkan
Johan Britz
Redaktionen
Anna Dalqvist
fPlus
Henrik Svidén
Regionverksamhet
Elisabeth Sandberg
Kommunrelationer
Christer Östlund
Regionområde Norr
Jan-Olov Nordström
Dalarnas län
Teresa Bergkvist
Gävleborgs län
Lotta Petterson
Jämtlands län
Ola Toftegaard
Norrbottens län
Jan-Olov Nordström
Västerbottens län
Karina Folkesson
Västernorrlands län
Anna Hedensjö Johansson
Regionområde Mitt
Kristin Lahed
Uppsala län
Anna-Lena Holmström
Stockholms län
Annika Bröms
Gotlands län
Kirsten Åkerman
Västmanlands län
Kristin Lahed
Örebro län
Karl Hulterström
Östergötlands län
Sofia Sjöström
Södermanlands län
Björn Lindgren
Regionområde Väst
Anna Gillek
Hallands län
Charlotte Schéle
Louise Uvenfeldt
Jönköpings län
Dan Sylvebo
Värmlands län
Urban Svanberg
Västra Götalands län
Anna Gillek
Regionområde Syd
Rolf Elmér
Blekinge län
Carina Centrén
Kalmar län
Eilon Fransson
Kronobergs län
Eilon Fransson
Skåne län
Rolf Elmér
Arbetsgivarfrågor
Peter Jeppsson, Vice vd
Arbetsmarknad och förhandlingsservice
Carina Lindfelt
Arbetsgivarsamverkan
Carina Lindfelt
Arbetsmarknad/ Arbetsrätt
Carina Lindfelt
Arbetsmiljö
Carina Lindfelt
Pensioner/ Försäkringar
Carina Lindfelt
Statistik
Carina Lindfelt
Samhällspolitik
Caroline af Ugglas, Vice VD
Internationellt sekretariat
Jonas Berggren
Brysselkontor
Jens Hedström
Näringspolitik
Göran Norén
Samhällsekonomi
Bettina Kashefi
Skatter
Johan Fall
Utbildning, Forskning & Innovation
Tobias Krantz