Organisation

Svenskt Näringsliv är en ideell förening som består av 48 bransch-och arbetsgivarorganisationer. De enskilda företagen blir medlemsföretag i Svenskt Näringsliv genom att de är med i en av dessa medlemsorganisationer.

Högsta beslutande organ i Svenskt Näringsliv är den årliga stämman, till vilken ca 350 ombud utses av medlemmarna. Varje medlemsorganisation har rätt att utse högst 10 ombud. En medlems representation i styrelsen och röststyrka på stämman är beroende av den sammanlagda avgift som dess medlemsföretag betalar till Svenskt Näringsliv.

Helge Steg, vd på medlemsföretaget Arta Plast.
Foto: Petter Cohen

Styrelser och kommittéer

Svenskt Näringslivs styrelse består för närvarande av 85 personer, 55 ordinarie ledamöter, inklusive vd, 16 suppleanter och 12 stämmovalda ledamöter. Högst 12 ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av stämman.

Stämman utser också 12 ledamöter i verksamhetsstyrelsen, som ansvarar för det löpande arbetet.

Styrelsen utser Svenskt Näringslivs SME-kommitté, som ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-kommitténs instruktioner fastställs av Svenskt Näringslivs styrelse. Enligt instruktionen ska kommittén bestå av 36 ledamöter som representerar de fem sektorer inom vilka Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är indelade (industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation).

Styrelsen utser inom sig högst tre vice ordförande. Styrelsen utser också VD. Verksamhetsstyrelsen utser inom sig högst tre vice ordförande, som ska vara samma personer som är vice ordförande i styrelsen. Ordföranden, VD och SME-kommitténs ordförande är självskrivna ledamöter i såväl styrelsen som verksamhetsstyrelsen.

Svenskt Näringsliv är en medlemsstyrd organisation. Det innebär att Svenskt Näringsliv arbetar på uppdrag av sina medlemmar och att styrelsen beslutar om den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Närhetsprincipen gäller, vilket betyder att Svenskt Näringsliv endast arbetar med frågor av gemensamt intresse för företagen, oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv svarar för att samverkan kommer till stånd mellan medlemmarna. De verkställande direktörerna för medlemsorganisationerna och ledningen för Svenskt Näringsliv träffas regelbundet.

Samverkan mellan medlemmarna betyder bl a att medlemmarna ska informera varandra och föreningen om pågående verksamhet och att i frågor av särskild vikt (till exempel kollektivavtalsförändringar som påverkar andra organisationer) överlägga med Svenskt Näringsliv.

Här hittar du:

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist