Vår organisation

Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 21 orter runt om i landet och ett kontor i Bryssel.

VD
Jan-Olof Jacke
Vd-stab
Jan-Olof Jacke, Vd
Kapitalförvaltning
Björn Oxhammar
Ordförande- och VD-sekretariatet
Chefsjurist
Anders Thorstensson
Verksamhetsstöd och utveckling
Marie Rudberg, Administrativ direktör
Ekonomi
Johan Östberg
FM
Anna Pedersen
HR
Lotta Molinder Sundqvist
IT
Kristofer Kjell
Tellus
Malin Ortbrink
Kommunikation och opinionsbildning
Lars Göran Johansson, Vice vd
Svenskt Näringslivs Mediatjänst
Peter Isling
Långsiktig opinionsbildning
Mattias Oljelund
Politik och påverkan
Johan Britz
Redaktionen / fPlus
Anna Dalqvist
fTalang
Lo Bäckström
Regionverksamhet
Elisabeth Sandberg
Arbetsgivarfrågor
Peter Jeppsson, Vice vd
Arbetsmarknad och förhandlingsservice
Carina Lindfelt
Samhällspolitik
Caroline af Ugglas, Vice vd
Internationellt sekretariat
Jonas Berggren
Hållbarhet och infrastruktur
Maria Sunér Fleming
Näringspolitik
Göran Norén
Samhällsekonomi
Bettina Kashefi
Skatter
Johan Fall
Utbildning, Forskning & Innovation
Tobias Krantz