Vår organisation

Svenskt Näringsliv har huvudkontor i Stockholm, regionkontor på 21 orter runt om i landet och ett kontor i Bryssel.