Södermanlands län

Sofia Sjöström

En god samverkan mellan skola, näringsliv och kommun minskar risker för utanförskap. Företagen är en del av lösningen men det krävs en ömsesidig respekt, och långsiktiga överenskommelser över partigränserna i frågor som är avgörande för näringslivet.

Sofia Sjöström, regionchef i Södermanland

Webbinarier och evenemang

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Därför Svenskt Näringsliv

Senaste artiklarna från Södermanlands län

NYHET — 25 maj 2023

”Nu behövs handlingskraftig företagarpolitik”

Ska det gå bra för Sverige måste det gå bra för små och medelstora företag. Därför måste beslutsfattare ta på sig ”SME-glasögonen” när de formar näringspolitiken, säger Marie Svensson som på Svenskt Näringslivs stämma valdes om till vice ordförande för styrelsen tillika ordförande för SME-kommittén.
NYHET — 23 maj 2023

Starkt Södermanland när vi mäter företagsklimatet

Södermanland är ett starkt län när det kommer till företagsklimat. Många kommuner har tagit beslut om att arbeta med en tydligare strategi, involvera företagen och öka samverkan mellan näringsliv och kommun.
NYHET — 20 april 2023

Näringslivet måste involveras mer i skolan

En fungerande kompetensförsörjning är inte bara viktig för företagens möjligheter och förutsättningar att växa, utan även för välfärdens finansiering, skriver SME-kommitténs ordförande Marie Svensson.
NYHET — 5 april 2023

Checklista för sund konkurrens i din kommun

Konkurrensfrågan påverkar vilka möjligheter företag har att starta och växa i varje kommun. Det handlar med andra ord om arbetstillfällen och skatteintäkter som alla tjänar på. Vad är sund konkurrens och hur kan ni arbeta med frågan?
NYHET — 30 januari 2023

Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt: tufft konjunkturläge i Södermanlands län

Svenskt Näringslivs företagarpanel i Södermanland visar att företagens förväntningar inför framtiden raskt försämrats. Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt besökte nyligen Södermanland för att samtala med lokala företagare om det tuffa konjunkturläget.
NYHET — 20 december 2022

Bistra tider gör att vi måste se ljust på framtiden

2023 kommer att bli ett tufft år. Men om alla tar sitt ansvar kan kris vändas till framgång, något som företagare är vana vid. Nu tar vi nya tag tillsammans och siktar mot framtiden.
NYHET — 9 december 2022

Sörmländska företag alltmer pessimistiska  

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 7 december 2022

Vill att entreprenörskap ska bli en naturlig del i hela skolan

”Vi måste jobba med ökat fokus på entreprenörskap i skolan och det behöver börja redan i grundskolan”, säger Rekar Rebuwar Mahmoud som är grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet i Södermanland.
NYHET — 25 oktober 2022

Det ska löna sig att vara en positiv kraft i samhället

”Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att bli försörjd genom andras arbete. Skatter och ersättningar måste samverka på ett sådant sätt att arbete gynnas över passivitet.” Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
NYHET — 3 oktober 2022

Så anpassar entreprenören Johan verksamheten för att vara redo för framtiden

Sedan Johan Wachtmeister tog över Christineholm utanför Nyköping har det inte saknats utmaningar, inte minst under pandemin. Idag har samtliga verksamhetsområden genomgått stora förändringar anpassat till dagens förutsättningar.

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar tillsammans med sina medarbetare skatteintäkter som omvandlas till offentlig välfärd. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Sofia Sjöström
Linda Bergström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist