NYHET30 oktober 2020

Att förlänga krisåtgärderna borde vara en självklarhet

Nya riktlinjer och restriktioner införs i flera regioner i Sverige för att stävja den ökade smittspridningen som pågår, och det är inte bara Sverige som drar åt.

I många delar av landet införs nu nya restriktioner, kommer också nya stödpaket?
”Att krisåtgärderna förlängs så länge pandemin pågår, så att de företag som tar ansvaret för att hålla nere spridningen också kompenseras, borde vara en självklarhet”, skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Även Danmark meddelade i lördags att de skärper sina rekommendationer. Samtidigt kom även ett annat besked. Nya restriktioner innebar även nya stödpaket. Bara fyra dagar senare hade politikerna enats om förlängda och utökade stöd till de företag som drabbas. Det måste finnas något att komma tillbaka till när restriktionerna lättar. 

Även om Sverige vidtagit många åtgärder verkar det trots allt finnas en förhoppning om att pandemin snart är över. Omställningsstöden till företag gick ut i juli. Möjligheten att korttidspermittera försvinner vid årsskiftet. De som fått anstånd med skatten kommer i början av nästa år tvingas betala in allt i en enda klumpsumma. Tanken är alltså att de ska tjäna in de pengarna nu. 

En del av åtgärderna har dessutom inte gett den effekt som man hade hoppats. Omställningsstödet upplevs som byråkratiskt och omständligt. Vissa verksamheter, som de nystartade, hamnar utanför. Därför har det sökts av få, och betalningarna dröjer i många fall. Även permitteringsstöden dröjer i många fall. 

Det mesta tyder på att vi nu går in i en mörkare tid där smittspridningen ökar. Sjukvården kommer belastas hårt, vi kommer alla tvingas ta större ansvar för att hålla smittan nere. Men även företagen kommer drabbas. Att krisåtgärderna förlängs så länge pandemin pågår, så att de företag som tar ansvaret för att hålla nere spridningen också kompenseras, borde vara en självklarhet. Likaså att befintliga stödsystem uppdateras och förfinas så att de verkligen når ut till alla de som drabbats. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist