Rapporter och remissvar

Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

TRÄFFAR:1 - 10 av 2411
RAPPORT — 18 juni 2024

Kommuners utlåning till egna företag – ett hinder för ökad tillväxt?

RAPPORT — 18 juni 2024

Betydelsen av unga och växande företag: En politik för ett mer dynamiskt näringsliv

REMISSVAR — 17 juni 2024

Remittering av promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen (S2024/00857)

RAPPORT — 14 juni 2024

Det ekonomiska läget juni 2024 – Ljusare konjunkturutsikter och normalare inflationstakter

PRESSMEDDELANDE — 14 juni 2024

Tillväxten tillbaka i svensk ekonomi

Efter en period av hög inflation och höga räntor ses nu en gradvis stabilisering i ekonomin. Därmed finns möjligheter för regeringen att genomföra strukturreformer i nästkommande budget utan att äventyra prisökningstakten i svensk ekonomi, enligt chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.
REMISSVAR — 13 juni 2024

Förslag om ändring i föreskrifterna om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning -säker användning

REMISSVAR — 13 juni 2024

Remittering av betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

RAPPORT — 13 juni 2024

Indikatorer över kvinnors företagande 2024

SKRIVELSE — 12 juni 2024

Towards a water resilient Europe - position from major Swedish water stakeholders

REMISSVAR — 12 juni 2024

Remiss av betänkandet Skolor mot brott (SOU 2024:17)

Typ av material
Årtal
Frågor vi arbetar med
Ämnesord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist