Rapporter och remissvar

Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

TRÄFFAR:1 - 10 av 1907
PRESSMEDDELANDE — 19 maj 2022

Jacob Wallenberg: ”Ett starkt Sverige kräver ett starkt näringsliv”

På torsdagen valdes Jacob Wallenberg till ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Vid det efterföljande Framtidsmötet beskrev Jacob Wallenberg ett antal prioriteringar framåt.
RAPPORT — 19 maj 2022

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2021

Svenskt Näringslivs årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021 inklusive hållbarhetsrapport.
RAPPORT — 17 maj 2022

Varje väl använd skattekrona

RAPPORT — 17 maj 2022

Politiskt bestämda lönegolv stoppar nödvändiga rekryteringar

RAPPORT — 17 maj 2022

Excellens eller korpulens? Forskningspolitiska prioriteringar för den kommande mandatperioden

REMISSVAR — 16 maj 2022

Remiss av promemorian Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

SKRIVELSE — 10 maj 2022

Anti-coersion instrument

SKRIVELSE — 10 maj 2022

The New Wave of Defensive Trade Policy Measures in the European Union

REMISSVAR — 10 maj 2022

Remiss av betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

PRESSMEDDELANDE — 9 maj 2022

Osäkert läge bromsar svensk konjunktur

Räntehöjningar, produktionsstörningar och höjda prisnivåer bromsar svensk tillväxt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. BNP-tillväxten väntas bli 2,5 procent 2022 och 1,5 procent 2023.
Typ av material
Årtal
Frågor vi arbetar med
Ämnesord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist