Vårt material

Sök bland alla Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Arkiv över alla nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 1 - 20 av 5070
RAPPORTPublicerad:

Ett Utmanat Sverige- Bana väg för Sveriges infrastruktur

Detta är den fjärde rapporten i ”Ett Utmanat Sverige” och adresserar den centrala problematiken kring infrastruktur. Fungerande infrastruktur är central i en modern marknadsekonomi. Företag måste kunna få sina insatsvaror i tid, de måste nå ut till kunder, konsumenter vill få sina varor och tjänster och människor behöver enkelt och förutsägbart kunna pendla till arbetet och på fritiden. I en liten handelsberoende ekonomi, dessutom med avlång geografi, blir detta extra viktigt.

PRESSMEDDELANDEPublicerad:
PRESSMEDDELANDEPublicerad:
1 2 3 4 5 6 7