Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

EU-kontoret

Europa är idag Sveriges viktigaste handelspartner och en betydelsefull hemmamarknad, inte minst för många svenska småföretag. Även en stor del av näringslivets regleringar påverkas av Sveriges medlemskap i EU.

Svenskt Näringslivs företräder det svenska näringslivets intressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel. Vi deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive frivilligorganisationer.

HITTA HIT

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Öppna karta

KONTAKTA OSS

Alla medarbetare på kontoret

Senaste artiklarna från EU-kontoret

NYHET — 21 maj 2021

EU bör införa nya regler mot utländska subventioner

Företag som agerar på den inre marknaden ska verka under samma spelregler, konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund. 
NYHET — 17 maj 2021

Svenskt Näringslivs övergripande kommentarer kring taxonomin och den delegerade akten för klimat

Hållbar tillväxt är avgörande för att klara den gröna omställningen. Men mer måste göras för att nå målsättningen i Parisavtalet och EU:s Green Deal och ställa om till ett klimatneutralt samhälle.
NYHET — 12 maj 2021

Gemensam nordisk position om Digital Markets Act

De nordiska näringslivsorganisationerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark presenterar en gemensam position om EU-kommissionens nya förslag om en lag om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA). 
NYHET — 10 maj 2021

Gemensamt nordiskt inspel till EU Industrial Forum

Svenskt Näringsliv och dess nordiska systerorganisationer har gemensamt tagit fram inspel och förslag till EU Industrial Forum. I inspelet understryks att EU-kommissionen främst bör fokusera på stegvis implementering av regelförbättringsåtgärder, för att främja omställningen av ekosystem i linje med industristrategin. 
NYHET — 16 april 2021

Hållbar bioenergi från skogen – ett steg på vägen till ett grönare EU

Kan bioenergi och biobränslen producerad på rester från skogen bidra till att uppfylla EUs klimatmål – eller riskerar en sådan omställning att inte vara hållbar? Nätverket Wood be Better bjöd i veckan in till seminarium. 
NYHET — 14 april 2021

MEP Emma Wiesner (C): ”Jag vill göra skillnad i klimatpolitiken”

Emma Wiesner (C/Renew Europe) är Sveriges nyaste Europaparlamentariker. Vi ställde några frågor för att lära känna henne bättre och ta reda på hennes syn på frågor som ligger näringslivet nära. 
NYHET — 7 april 2021

Så kan reglerna om statsstöd till stora europeiska forskningsprojekt förbättras (IPCEI)

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt.
NYHET — 3 mars 2021

Konkurrenskraftigt näringsliv förutsättning för klimatlösningar

Europeiska företag kommer att vara de som utvecklar de verktyg och ny teknik som krävs för att minska våra koldioxidutsläpp och därför måste vi alltid säkerställa våra företags konkurrenskraft, sade Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson på EU Industry Days.
NYHET — 3 februari 2021

Välkommen till EU-kontoret, Charlotte Andersdotter!

Charlotte Andersdotter är civilekonom från Umeå och har ägnat större delen av sin karriär åt forskning, innovation och industriell utveckling på olika positioner. Den 1 februari hade vi nöjet att hälsa henne välkommen som ny chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor.
NYHET — 2 februari 2021

Skogen en förutsättning för en grön ekonomi

För att bygga en grön ekonomi och bygga bort bostadsbristen behöver vi tänka nytt och långsiktigt. Som tur är växer idéerna – bokstavligen – på träd. 

Hur mycket välfärd skapar ditt företag?

Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd. Skola, vård, äldreomsorg, rättsväsende. Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige.
Räkna ut

Så är företagsklimatet i Sveriges kommuner

Den enkätundersökning och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år presenteras på www.foretagsklimat.se

foretagsklimat.se

Alla medarbetare på kontoret

Charlotte Andersdotter
Emelie Nordström
Anders Rehnberg
Gabriella Sebardt
Valérie Lefever
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist