NYHET11 mars 2024

Så bygger EU konkurrenskraft – ”Brexit ett varnande exempel”

Konkurrenskraft, den gröna omställningen och digitalisering stod på agendan när företagsledare och Europaparlamentariker möttes för diskussioner inför EU-valet. ”Politik och näringsliv måste gå hand i hand”, sa Europarlamentarikern Karin Karlsbro (L).

Diskussion mellan företagare och politiker.Foto: Thomas Carlgren


EU-valet den 9 juni närmar sig med stormsteg. I en såväl geopolitisk som ekonomiskt osäker omvärld spelar unionen en viktig roll. Men utmaningarna är flera. Det slogs fast när företagare och Europaparlamentariker möttes för mingel i Näringslivets hus. För fler samtal om gemensamma utmaningar är centralt, betonade Anna Stellinger, chef för Internationella frågor.

– EU-frågor är inget som bara händer i Bryssel. Det handlar om tillväxt, jobb, möjligheten för svenska medborgare och företag att växa och den gröna och den digitala omställningen. Det kan inga politiker göra själva och det kan inte näringslivet göra själva, sa Anna Stellinger när scenprogrammet inleddes.

Anna Stellinger, chef för Internationella frågor.
Foto: Thomas Carlgren

Först och främst krävs ett engagemang från svensk sida, konstaterade Jacob Wallenberg, ordförande.

– Vi har valt att vara en del av EU och ska man få full effekt måste man engagera sig, annars finns det en stor risk att man hamnar i bakvattnet och inte får vara med i de viktiga rummen, sa han.

EU halkar efter såväl USA som Kina när det gäller konkurrenskraft, underströk han och pekade på vikten av den inre marknaden, att få fart på den gröna omställningen och digitaliseringen. Utöver att värna konkurrenskraften slog Jacob Wallenberg ett slag för subsidariet.

– Bryssel ska inte gå ner för djupt i detaljer kring regler och förordningar. Idag tittar omvärlden på Europa som en region som jobbar med piska medan amerikanerna jobbar med morot. Det är en utmaning.

Brexit – ett varnande exempel

Ju närmare valdagen kommer, desto mer höjs intensiteten i debatten. Men vi ska inte hamna i en diskussion där det svenska medlemskapet ska utvärderas, varnade Leif Johansson, styrelseordförande och tidigare ordförande för bland annat Astra Zeneca och Ericsson. Han har varit engagerad i EU-frågor under flera decennier och ångrar att han inte var ännu tydligare under Brexit-debatten med att förklara vilka konsekvenser ett brittiskt utträde skulle få.

Jacob Wallenberg, styrelseordförande.
Foto: Thomas Carlgren

– Det är uppenbart att vi behöver vara med. Vi bör se Brexit som ett varnande exempel, sa han.

Dessvärre tenderar vi i Sverige att enbart prata om när EU gör något dåligt, men sällan när unionen genomför bra åtgärder, underströk Leif Johansson. Han fick medhåll av Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, som idag har närmare 700 anställda. Engagemanget är lågt bland den svenska allmänheten och vi riskerar att bli reaktiva istället för proaktiva, enligt henne. För White Arkitekters del hamnar gemensamma regelverk, verifiering av examina och kompetensfrågan högt på agendan.

– Det är svårt att anställa spetskompetens som inte finns i Sverige. Processerna är dyra och svåra. Vi vill gärna se att man underlättar för kompetens att flyta fritt över gränserna, sa Alexandra Hagen.

För Arta Plast har medlemskapet i unionen inneburit att företaget har kunnat bli dubbelt så stort. Idag har de 80 anställda och omsätter närmare 200 miljoner. Hälften av varorna går på export.

– Viktigast är att skapa regler som tar EU framåt, men lita på oss företagare. Ingen småföretagare vill inte det bästa. Låt oss få göra det här på vårt sätt, sa Helge Steg, vd för Arta Plast.

Politiker vill stärka konkurrenskraften

Vad säger då Europarlamentarikerna om företagarnas önskelistor? För Karin Karlsbro (L) var svaret tydligt: Vi behöver ett starkt EU och då behöver vi konkurrenskraft.

– Vi behöver fler frihandelsavtal. Politik och näringsliv måste gå hand i hand.

Hennes moderate kollega i Europaparlamentet, Tomas Tobé, var inne på samma spår. Ett mer konkurrenskraftigt Europa är avgörande för att klara av kompetensförsörjningen, löd hans budskap.

– Vad bygger konkurrenskraft? Grundbulten kan inte vara mer bidrag eller statsstöd, utan det handlar om stärkt inre marknad och mer frihandel. Så bygger vi upp konkurrenskraften och vårt välstånd i Europa, sa Tomas Tobé.

Isabella Lövin (MP), tidigare Europarlamentariker som nu hoppas göra comeback i Bryssel, oroar sig för att en växande retorik om att den gröna omställningen skulle drabba vanligt folk. EU behöver hålla kursen i klimatomställningen, menade Lövin.

Evin Incir (S) är inne på sin första mandatperiod som Europaparlamentariker och hoppas på förnyat förtroende. Även hon varnade, likt Leif Johansson, för en debatt som vill se över det svenska EU-medlemskapet.

– Vi ska inte se över medlemskapet, vi vet att det handlar om ett utträde. I en tid av Rysslands krig och där vi på andra sida Atlanten riskerar att se Trumps comeback, behöver vi inte mindre Europa. Vi behöver ett Europa som står upp för värden som möjliggör att företag kan röra sig fritt, sa hon.

Stärk EU:s konkurrenskraftEU-VALET.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist