LogoLogo
LogoLogo

Påverkan

Svenskt Näringsliv arbetar för att företagsamma människor ska ha bästa möjliga förutsättningar. Vi ansvarar för att driva frågor som är viktiga för alla företag, oavsett storlek och bransch, och arbetar både lokalt, nationellt och internationellt för ett bättre företagsklimat.  

Foto: Holgersson Information AB

För att göra det enkelt för företag att verka krävs att myndigheter förenklar och tydliggör hur regler ska tillämpas. Här arbetar Svenskt Näringsliv aktivt med att driva på myndigheter och beslutsfattare samt visa på goda exempel. Ett bra företagsklimat kräver serviceinriktade myndigheter och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. 

Genom vår närvaro i 21 regioner har vi nära kontakt med våra medlemsföretag och kan erbjuda medlemsnytta lokalt i olika former. Närvaron lokalt ger oss också bättre förutsättningar att arbeta nära politiker och beslutsfattare i hela landet.  

Våra experter driver dagligen ett aktivt påverkansarbete mot riksdag och regering i syfte att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för företag i frågor som exempelvis rör arbetsmarknad, skatter, utbildning, energi och infrastruktur. Med vår närvaro i Bryssel kan vi också bevaka och påverka beslutsfattandet inom EU. 

Påverkan i korthet

Vi finns i 21 regioner och påverkar beslutsfattare över hela landet.

Våra experter driver ett aktivt påverkansarbete mot riksdag, regering och EU.

Genom vårt kontor i Bryssel bevakar och påverkar vi beslut som fattas inom EU. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist