Ett bra företagsklimat gör skillnad

Du som är företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar att driva och utveckla ditt företag. Därför driver vi frågor som gör skillnad – för dig och alla andra företag, oavsett storlek och bransch.

”Ta plats i företagarpanelen! Var med och förstärk bilden av företagens behov”

Behov och utmaningar kan skifta mellan branscher och över tid. Genom vår regionala verksamhet, vår samverkan med medlemsorganisationer och vår företagarpanel kan vi snabbt fånga upp dina och andra företagares behov och frågor. Genom att vara medlem skapar du tyngd i vårt påverkansarbete.

Svenskt Näringsliv har expertkunskap inom många områden som är viktiga för dig som är företagare. Bland annat inom arbetsmarknadsområdet, skatter, utbildning, energi, infrastruktur och många fler. Gemensamt för arbetet är att vi samlar och sprider kunskap och tar fram konkreta förslag om hur företagsklimatet kan bli ännu bättre.

Vi har kraft och förmåga att föra näringslivets talan. Vårt påverkansarbete sker ofta genom dialog med utredare och beslutsfattare i kommuner, stat och inom EU. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper från näringslivet, tar fram lösningar och reagerar på förslag. Oftast bli det inga stora rubriker i media. Men resultaten räknas och de är viktiga för dig som driver företag.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist