NYHET14 februari 2024

Näringslivet kritiskt till EU:s tillståndsprocesser – ”Påverkar viljan att investera”

Komplexa processer och långa väntetider för att få olika tillstånd är ett hinder för att investera i EU. Det visar en ny rapport av Business Europe, som välkomnas av miljöjurist Lina Hagström. ”Det nuvarande systemet är både ineffektivt och oförutsägbart”, säger hon.

De långa tillståndsprocesserna i EU påverkar företagens vilja att investera, menar miljöjurist Lina Hagström.

83 procent av de tillfrågade företagen anser att de nuvarande tillståndsprocesserna i EU förhindrar nödvändiga investeringar, något som i sin tur riskerar att försvåra för EU att konkurrera på den globala arenan.

– I dagens konkurrensutsatta värld är det strategiskt viktigt att hålla hög hastighet. Långa och komplexa tillståndsprocesser utgör en flaskhals för företags gröna och digitala transformation och för EU:s globala konkurrenskraft, säger Fredrik Persson, ordförande för Business Europe, i ett uttalande.

Enligt Business Europe har både USA och Kina liknande problem som EU, men där finns bland annat tidsbegränsningar som hindrar processer för att ta alltför lång tid. Rapporten visar också att det finns en otydlighet i gränsdragningen mellan nationella regler och regler som gäller i hela EU.

De tillfrågade företagen vill bland annat se tidsbegränsningar för olika tillstånd, förbättrad kommunikation mellan företag och myndigheter och möjlighet att snabbare påbörja projekt. Business Europe rekommendation är bland annat att nästa EU-kommission ser till att lyfta upp tillståndsprocesserna på agendan – i syfte att öka Europas konkurrenskraft.

”Viktigt att EU inte ägnar sig åt genvägar”

Lina Hagström är miljöjurist på Svenskt Näringsliv, som har hjälpt till med insamling av material och varit referensgrupp i undersökningen. Enligt henne har Sverige kommit en bit på vägen med att se över vissa nationella tillståndsprocesser eftersom det bland annat har tillsatts en utredning på området. Nu krävs det krafttag på området inom hela EU och det fort, menar hon.

– Den här studien pekar på att tillståndssystemet är av stor strategisk betydelse för att EU på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna möta omställningen och klara av de utmaningar vi står inför. Tiden det tar att få tillstånd påverkar viljan att investera i Europa. Investerare vill veta att de kommer att få avkastning på sina satsningar, men det nuvarande systemet är tyvärr både ineffektivt och oförutsägbart, säger hon.

Lina Hagström och Svenskt Näringsliv är positiva till Business Europes rapport och de slutsatser som presenteras i den, men höjer samtidigt ett varningens finger.

– De viktiga nu är att EU inte ägnar sig åt genvägar med snabbspår för vissa företag utan att man gör en systemövergripande översyn och angriper frågan på ett holistiskt sätt. Vi behöver ha gemensamma spelregler för alla.

Totalt 240 företag, varav 35 procent i SME-segmentet, i 21 europeiska länder svarade i undersökningen, som går under namnet ”Licence to transform: SWOT analysis of industrial permitting in Europe”. Undersökningen genomfördes i maj och juni 2023.

Stärk EU:s konkurrenskraftKlimatTillståndsprocesser
Skriven avJohanna Allhorn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist