Klimat

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna världen möter. Det krävs mycket stora insatser för att stoppa utvecklingen. Klimatförändringar och växthusgaser känner inga gränser. Därför måste fokus ligga på gränsöverskridande åtgärder. 

Kontaktpersoner

Jesper Gyberg Ek

Senaste artiklarna

REMISSVAR ‚ÄĒ 5 januari 2022

Remiss av DS2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

RAPPORT ‚ÄĒ 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

RAPPORT ‚ÄĒ 17 november 2021

50 miljarder och företag som försvann - Resultatet av krångliga och oförutsebara miljötillståndsprocesser

REMISSVAR ‚ÄĒ 15 november 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

REMISSVAR ‚ÄĒ 1 november 2021

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

RAPPORT ‚ÄĒ 27 oktober 2021

Elsystemet - så funkar det

RAPPORT ‚ÄĒ 26 oktober 2021

Kompetensförsörjning för klimatomställningen

REMISSVAR ‚ÄĒ 23 september 2021

Remittering av F√∂rslag till Europaparlamentets och r√•dets f√∂rordning om √§ndring av f√∂rordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande √•rliga minskningar av v√§xthusgasutsl√§pp under perioden 2021‚Äď2030

REMISSVAR ‚ÄĒ 23 september 2021

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757

REMISSVAR ‚ÄĒ 10 september 2021

Inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist