Klimat

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna världen möter. Det krävs mycket stora insatser för att stoppa utvecklingen. Klimatförändringar och växthusgaser känner inga gränser. Därför måste fokus ligga på gränsöverskridande åtgärder.

Kontaktpersoner

Madeleine Svenberg
Stefan Kvarfordt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 25 augusti 2023

Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

RAPPORT — 23 augusti 2023

Startprogram för utvecklad vattenkraft

NYHET — 14 augusti 2023

EU måste ta hänsyn till oron för nya naturrestaureringsregler

Det är positivt att EU-parlamentet lyckades skapa en kompromiss om förslaget till naturrestaureringsförordning, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy. Nu väntar en oviss trilog.
NYHET — 30 juni 2023

Välkommen översyn av Sveriges klimatpolitik

Den svenska klimatlagstiftningen ska ses över i ljuset av EU:s nya klimatpaket ”Fit for 55”, meddelar regeringen. Beskedet välkomnas av vd Jan-Olof Jacke som menar att varje investerad krona måste generera störst möjliga klimatnytta.
RAPPORT — 20 juni 2023

Svenskt Näringslivs inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan 2023

NYHET — 16 juni 2023

Stellinger: Klimat­omställning och konkurrens­kraft går hand i hand

”Klimatomställning, plus konkurrenskraft, plus handel, plus innovation, det går hand i hand”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, under regeringens nationella klimatmöte.
NYHET — 15 juni 2023

”Bygg klimat­politiken på vår konkurrens­kraft”

Den svenska klimat­politiken måste utgå från svensk konkurrens­kraft, skriver vd Jan-Olof Jacke på SvD Debatt.
NYHET — 8 maj 2023

Bra att reduktionsplikten sänks vid årsskiftet

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att sänka reduktionsplikten vid årsskiftet. ”Reduktionspliktens kostnadseffektivitet kan ifrågasättas, och därför välkomnar vi en neddragning”, säger Karin Johansson, vice vd.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

NYHET — 22 mars 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist