Madeleine Svenberg

Expert Klimatpolicy

Arbetar med nationell klimatpolicy och att stärka möjligheten för svenska företags hållbara lösningar att bidra till klimatomställningen globalt

Senaste artiklar av Madeleine Svenberg

REMISSVAR — 26 juni 2024

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”

REMISSVAR — 1 februari 2024

Förordning samt av föreskrifter om till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung

RAPPORT — 19 december 2023

Elsystemet - så funkar det

NYHET — 14 december 2023

Klimatavtalet ett fantastiskt framsteg

COP28 blev historiskt. Det är första gången som fossila bränslen omnämns i avtal från de globala klimatkonferenserna. Men nu behövs ökat tempo i implementeringen för att ta oss till netto noll, skriver Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy.
NYHET — 27 oktober 2023

Så driver det svenska näringslivet den globala omställningen framåt

Svenska företag är helt avgörande för klimatomställningen. Professor Hasslers utredning gör det tydligt hur politiken kan underlätta för näringslivet att även fortsatt ha ledartröjan, skriver Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy.
RAPPORT — 20 juni 2023

Svenskt Näringslivs inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan 2023

SKRIVELSE — 25 april 2023

The Confederation of Swedish Enterprise position on the proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

NYHET — 22 mars 2023

New report: The IRA could make the US a clean energy superpower

The US Inflation Reduction Act (IRA) can lead to a sharp fall in the cost of producing clean energy products in the US. This will create new opportunities for EU businesses, but competition will be distorted due to protectionist elements in the IRA.
NYHET — 22 mars 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
RAPPORT — 22 mars 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist