REMISSVAR26 juni 2024

Remiss av Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2024/ 00693
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-100

Svenskt Näringsliv står bakom de långsiktiga svenska klimatmålen och bejakar också ansatsen att uppnå negativa utsläpp efter 2045.

  • Lösningar för avskiljning av såväl biogen som fossil koldioxid för lagring och användning är ett viktigt komplement till arbetet med att minska utsläppen.
  • Styrmedel och åtgärder för att stärka förutsättningarna för CCSU bör i så stor utsträckning som möjligt också utformas på EU-nivå.
  • Prioriterade åtgärder för att möjliggöra för CCSU i Sverige är att tillgodose det medföljande ökade elbehovet, samt att öka förutsägbarheten och korta ledtiderna för tillståndsprocesser.

De av Energimyndigheten presenterade förslagen är av övergripande karaktär, utan konsekvensanalys, vilket gör det svårt att ta ställning till förslagen i sin helhet.

  • Svenskt Näringsliv är försiktigt positiva till Energimyndighetens förslag om att bredda industriklivet.
  • Svenskt Näringsliv är positiva till förslaget om att en myndighetsledd hubb/beställarnätverk för upphandling av klimatneutrala material utreds vidare.
  • Svenskt Näringsliv är positiva till förslaget om att förtydliga regelverket för de gröna kreditgarantierna.
  • Svenskt Näringsliv ser positivt på att Sverige arbetar för en översyn av EU:s
  • Svenskt Näringsliv stödjer utredningens förslag att elektrobränslen som uppfyller kraven för RFNBO:s bör behandlas som biobränslen/biodrivmedel i energibeskattning och reduktionsplikt.
  • Svenskt Näringsliv anser att Energimyndighetens förslag om att införa en plastskatt riskerar att leda fel, och avstyrker därför förslaget.
Ansvarig handläggareMadeleine SvenbergRobert Lönn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist