Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 9 juni 2023

Remiss av promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

REMISSVAR — 2 juni 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

BLOGGINLÄGG — 30 maj 2023

Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

SKRIVELSE — 30 maj 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

REMISSVAR — 31 mars 2023

Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport Förslag till<br/>förändrad NOx-avgift<br/>

REMISSVAR — 31 mars 2023

Remiss avseende Naturvårdsverkets rapport Förslag till<br/>förändrad NOx-avgift<br/>

REMISSVAR — 15 mars 2023

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

REMISSVAR — 14 mars 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om<br/>konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)<br/>

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist