Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 19 september 2022

Remiss av promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen

BLOGGINLÄGG — 9 september 2022

Sverige kan tillåtas att sänka energiskatten på bensin och diesel ytterligare

REMISSVAR — 22 juni 2022

Remiss av Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

REMISSVAR — 22 juni 2022

Remiss av Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs

BLOGGINLÄGG — 22 juni 2022

Hot om försämrade skatteregler hämmar företagens tillväxt

RAPPORT — 21 juni 2022

Hur påverkar hot om försämrade regler kring entreprenörsskatten fåmansföretags tillväxt? Projektarbete inom Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2021/2022

REMISSVAR — 16 maj 2022

Remiss av promemorian Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

REMISSVAR — 13 april 2022

Remiss av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt

REMISSVAR — 29 mars 2022

Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

REMISSVAR — 21 mars 2022

Remiss av promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist