Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

REMISSVAR — 31 mars 2021

Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs

REMISSVAR — 31 mars 2021

Remiss av Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter om säkerhet i vissa fall samt konsekvensutredning

REMISSVAR — 16 mars 2021

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

REMISSVAR — 14 januari 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

REMISSVAR — 4 januari 2021

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

REMISSVAR — 29 december 2020

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

REMISSVAR — 23 november 2020

Remiss av promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

NYHET — 9 november 2020

Remarks concerning the public consultation on the revision of the Energy Taxation Directive (ETD)

The Confederation of Swedish Enterprise remains strongly committed to taking part in ensuring that Europe becomes the world’s first climate neutral continent. With this in mind, we would like to submit a few standpoints to the ongoing consultation on the possible revision of the Energy Taxation Directive (ETD).
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist