Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 26 november 2021

Remiss av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

REMISSVAR — 18 oktober 2021

Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

BLOGGINLÄGG — 24 september 2021

Ris och ros om punktskatter i regeringens budget för 2022

REMISSVAR — 20 september 2021

Remiss av promemorian Avskaffad reklamskatt

REMISSVAR — 7 september 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

BLOGGINLÄGG — 29 juni 2021

Åtgärda snedvridande tillämpning av energiskatteregler

SKRIVELSE — 28 juni 2021

Åtgärda konkurrenssnedvridningen gällande nedsättning för el och bränslen som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

REMISSVAR — 8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

REMISSVAR — 31 mars 2021

Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs

REMISSVAR — 31 mars 2021

Remiss av Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter om säkerhet i vissa fall samt konsekvensutredning

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist