Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 5 december 2023

Promemorian Höjd spelskatt

BLOGGINLÄGG — 28 november 2023

Förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt

SKRIVELSE — 28 november 2023

Hemställan – förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt

REMISSVAR — 31 oktober 2023

Tullverkets konsekvensutredning med anledning av ändring, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

REMISSVAR — 25 oktober 2023

Remittering av Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

REMISSVAR — 20 oktober 2023

Remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

REMISSVAR — 9 oktober 2023

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av en översyn av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.

REMISSVAR — 6 oktober 2023

Remiss av promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav

REMISSVAR — 26 september 2023

Remiss av promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel

REMISSVAR — 25 september 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen, Fi2023/02053

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist