Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

BLOGGINLÄGG — 14 maj 2024

Avskaffa flygskatten – den vingklipper svensk konkurrenskraft och dess miljöskäl flyger inte

REMISSVAR — 14 maj 2024

Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025

REMISSVAR — 2 maj 2024

Remiss av promemorian Sänkt flygskatt

REMISSVAR — 25 april 2024

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

BLOGGINLÄGG — 27 mars 2024

Förslag om att fördubbla tulltillägget saknar näringslivsförankring

REMISSVAR — 27 mars 2024

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

REMISSVAR — 25 mars 2024

Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar

REMISSVAR — 11 mars 2024

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2

REMISSVAR — 22 december 2023

Remiss av promemorian Justerad skatt på tobak och nikotin

REMISSVAR — 18 december 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist