Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Robert Lönn

Senaste artiklar av Robert Lönn

REMISSVAR — 17 januari 2023

Remiss av promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

REMISSVAR — 5 januari 2023

Remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

REMISSVAR — 8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

BLOGGINLÄGG — 7 november 2022

Positiva besked – sänkt drivmedelsskatt och dubbelbeskattningen av värmeproduktion slopas

REMISSVAR — 3 november 2022

Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

BLOGGINLÄGG — 2 november 2022

Diskriminera inte elanvändning i metallurgisk process

BLOGGINLÄGG — 31 oktober 2022

Förslag om överindexering av elektronikskatten och avfallsförbränningskatten stoppas

SKRIVELSE — 31 oktober 2022

Hemställan om lagändring – Skattebefrielse för el som förbrukas i metallurgisk process i skänkar och liknande kärl

BLOGGINLÄGG — 17 oktober 2022

Lägre skatt för industriell verksamhet - en viktig seger för näringslivet

REMISSVAR — 30 september 2022

Remiss av Promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist