Förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt

Svenskt Näringsliv har i dag hemställt om att regeringen ska förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt.

När ett företag inte är registrerat för vissa punktskatter, men ändå i vissa fall blir skattskyldig, kan det uppstå en skyldighet att redovisa och betala skatt för varje händelse, s.k. händelseskattskyldighet. Vid händelseskattskyldighet ska en fysisk deklaration, undertecknad av behörig firmatecknare, i original ha inkommit till Skatteverket inom fem dagar från att skyldigheten uppkom. Någon möjlighet att lämna in händselsstyrddeklaration elektroniskt finns inte. Händelsestyrd skyldighet kan aktualiseras vid köp av varor från andra EU-länder där varorna är punktskattepliktiga i Sverige, t.ex. om en anställd i ett företag i Sverige gör en beställning av en dator direkt från Tyskland eller ett annat EU-land.

Tiden för hantering uppfattas som mycket kort av företagen. Det är enligt vår erfarenhet problematiskt att uppfylla kravet på att en fullständig deklaration, undertecknad av behörig firmatecknare, ska vara Skatteverket tillhanda inom fem dagar. I tidsfristen måste beaktas att posten i många fall inte delas ut varje dag. Vidare måste betalning vara Skatteverket tillhanda inom fristen, vilket kan vara en stor utmaning för många organisationer med interna godkännande­processer som ska säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs.

Eftersom inlämningen av deklarationen sker fysiskt och redovisningen ska ske separat för varje särskild händelse, innebär förfarandebestämmelserna gällande händelseskattskyldighet en betungande administrativ börda för såväl näringslivet som för Skatteverket. En ändring till en periodvis deklaration för de månader för vilka skattskyldighet har uppkommit, skulle innebära en minskad administrativ börda för såväl berörda företag som för Skatteverket. En uppenbar fördel med periodisk skattedeklaration är att antalet deklarationer minskar. Även om alternativet med periodvis deklaration är att föredra, vore ett alternativ att ändra nuvarande tidsfrist om fem dagar till exempelvis 25 dagar.

Utöver aktuellt förslag om ändrad deklarationsfrist för händelsestyrda skattedeklarationer bör det införas möjlighet att lämna händelsestyrda deklarationer elektroniskt med elektronisk signatur.

En given utgångspunkt måste vara att reglerna måste anses möjliga att efterleva och det skulle föreslagna förenklingar bidra till. Sverige kan självständigt, utan godkännande från EU, genomföra föreslagna förenklingar avseende händelsestyrda deklarationer.

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist