Sänkt elskatt för tyska företag

I förra veckan enades de tyska regeringspartierna SPD, FDP och Die Grünen, om ett s k Strompreispaket med sänkta elskatter för företag under 2024 och 2025. Elskatten för tillverkande företag kommer att sänkas från dagens 20 euro per MWh till EUs miniminivå 0,5 euro per MWh (ca 6 kronor per MWh). Det finns också enighet om att skatten även kommande tre år ska kvarstå på denna nivå, givet att det går att hitta finansiering, rapporterar Deutschlandfunk

Åtgärden ska ses mot bakgrund av att Tyskland har höga elpriser jämfört med länder som USA, Kanada och Frankrike. De höga elpriserna har gjort att ett antal energikrävande företag tagit beslut att flytta produktion från landet. Utöver sänkt elskatt planeras även andra stöd för Tysklands 350 mest konkurrensutsatta och elförbrukande företag, rapporterar Tageschau. Totalt uppskattas kostnaden uppgå till 12 miljarder Euro per år för dessa åtgärder.

Beslutet har föregåtts av en konflikt inom regeringskoalitionen om hur elpriset för industrin skulle sänkas, genom skattesänkningar eller subventioner. Beslutet att sänka skatten var en seger för liberala FDP som förespråkat en skattesänkning. Skattesänkningen välkomnas också av Tysklands största näringslivsorganisation BDI som konstaterar att sänkningen snabbt ger tysk industri en nödvändig höjd konkurrenskraft, skriver Die Welt.

Det samlade paketet med åtgärder för att öka tysk industris konkurrenskraft och kompensera för höga landets höga elpriser omfattar 28 miljarder euro fram till 2028. Paketet kommer sannolikt att granskas och kritiseras från EU-kommissionen rapporterar Financial Times.

SKRIVET AVAnders Ydstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist