Diskriminera inte elanvändning i metallurgisk process

Bestämmelserna om skattebefrielse för bränslen och el som förbrukas i metallurgiska processer har olika lydelser, vilket innebär en ojämlik energibeskattning. Svenskt Näringsliv har tillsammans med Jernkontoret och Gjuteriföreningen skickat en hemställan till regeringen med förslag på tillägg i energiskattelagen som ger en enhetlig skattebefrielse för bränslen och el som förbrukas i metallurgiska processer.


Inom metallindustrin hanteras material i ugnar vid mycket höga temperaturer där det ingående materialet förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras. Utöver hanteringen i ugnar finns även behov av att värma skänkar och liknande kärl för fortsatt behandling av materialet för ytterligare förändringar av kemisk eller inre fysikalisk struktur och för att bibehålla dessa förändringar i det ingående materialet.

I energiskattelagen finns skillnader i lydelsen vad gäller skattebefrielsen för el respektive bränslen som förbrukas i en metallurgisk process. Skillnaden gäller omnämnandet av skänkar och liknande kärl samt att materialets kemiska och fysikaliska struktur ska bibehållas. Av förarbetena till bestämmelserna om skattebefrielse för bränsle och el i metallurgiska processer framgår inga skäl till att bestämmelserna utformats olika.

Bakgrunden till frågans aktualitet är att Skatteverket i sitt ställningstagande från den 18 augusti 2022 har ändrat sin uppfattning om hur skattebefrielsen för el som förbrukas i metallurgisk process ska tolkas. Skatteverket anser att bestämmelserna om skattebefrielsen för el som förbrukas i metallurgiska processer, i motsats till bränslen som förbrukas i metallurgiska processer, inte omfattar förbrukning i skänkar och liknande kärl för att bibehålla en kemisk förändring eller en förändrad inre fysikalisk struktur i det ingående materialet.

Den svenska definitionen av metallurgisk process i energiskattelagen borde vara konsekvent oavsett val av energikälla för att undvika osäkerhet i tolkningen. Den nuvarande skillnaden i beskattning mellan bränslen och el skapar ojämlika konkurrensvillkor beroende på val av energikälla och hämmar utvecklingen av fossilfria alternativ samt ökar den administrativa bördan. Diskrepansen i lagstiftningen bör åtgärdas omgående.

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist