Avskaffa flygskatten – den vingklipper svensk konkurrenskraft och dess miljöskäl flyger inte

Regeringen har remitterat förslag om att halvera flygskatten från den 1 januari 2025. Svenskt Näringsliv har lämnat remissvar och välkomnar förslaget men vidhåller att skatten aldrig borde ha införts och därför bör avskaffas.

Skatten är en dysfunktionellt utformad miljöskatt, ett slag i luften, som inte ger incitament till ökad energieffektivitet eller minskad användning av fossila bränslen då skatten inte beaktar flygplanens skillnader i miljöpåverkan avseende utsläpp. Skatter som införts med miljöargument måste vara ändamålsenliga och ha avsedd styreffekt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att regeringen, i syfte att upprätta tilltron till miljöskatter, rensar i styrmedelsfloran och avskaffar skatter som har införts med miljöargument men som har begränsad effekt eller helt saknar miljöstyrning. Flygskatten är exempel på en fiskal skatt som införts med miljömotiv och som bör avskaffas snarast på grund av bristande funktionalitet och miljöstyrning samt att EU nu beslutat om verkningsfulla åtgärder i form utsläppshandel och inblandning av hållbara flygbränslen.

Svenskt Näringsliv delar analysen i regeringens förslag att flygskatten, utöver sin bristande funktion som miljöstyrmedel, är negativ för det svenska flygets konkurrenskraft. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att det bedöms som lämpligare att sänka skatten som införts som en miljöskatt, jämfört med att avskaffa skatten, med hänvisning till de skatteintäkter som flygskatten ger.

Att ta steget fullt ut och avskaffa flygskatten skulle ytterligare stärka konkurrenskraften för svenska flygplatser och flygföretag, samt bidra till förbättrad tillgänglighet vilket är viktigt för näringslivet. Vidare skulle ett avskaffande innebära att den administrativa bördan minskar för såväl berörda företag som myndigheter.

Det är dags att visa politisk handlingskraft och avskaffa flygskatten, en skatt som vingklipper svensk konkurrenskraft och som införts med miljöskäl som inte flyger.

SKRIVET AVRobert Lönn

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist