Skattekontroll & regelförenkling hör ihop

Momsfusk & bedrägerier måste bekämpas, det är vi alla överens om. Att regelförenkling borde vara en självklar del för förbättrad skattekontroll som bekämpar bedrägerier finns det säkert delade meningar om. Jag menar att skattekontroll och regelförenkling hör ihop.

Nyligen publicerades SOU 2024:32 om åtgärder mot momsbedrägerier. Utredningen föreslår bland annat

- Att Skatteverket stärker kontrollen vid momsregistrering genom möjlighet till föreläggande om uppgifter, att begära personlig inställelse samt identitetskontroller.

- Att utveckla systemen så att VAT-numret (momsregistreringsnumret) kan visas som ogiltigt i EU:s VIES-system (VAT Information Exchange System) om det är sannolikt att numret används, eller kommer att användas, för momsbedrägerier vid EU-handel och

- Att Skatteverket får större möjligheter att avregistrera eller neka momsregistrering i samband med momsbedrägerier.

I ett särskilt yttrande (s. 289) delar jag utredningens bedömning om dessa åtgärder men påtalar att betydelsen inte får övervärderas. Jag tar vidare upp behov av kraftfulla förenklingar och kopplingen till skattekontrollen. Aktörer med avsikt att göra momsbedrägerier är inlästa på och utnyttjar komplicerade momsregler. De har ofta förmågan att gömma sig i snåriga regler utan att göra formella fel i moms-rapporteringen om bedrägerier är deras huvudsyssla. Sverige har varit utsatt för moms-karuseller under en tid där Skatteverket medger att kontrollen nått bottennivåer och med problem att behålla och upprätthålla kompetensen. Exempelvis anges i Skatteverkets budgetunderlag 2024-2026 (s. 6) att ”Inom beskattningsverksamheten har kontrollnivåerna minskat på grund av att vi har behövt prioritera andra arbetsuppgifter. Det gör att vi närmar oss kontrollnivåer som inte är rimliga för att kunna bibehålla förtroendet och minska skattefelet”.

Näringslivet har påtalat behov av många moms-reformer under det senaste decenniet. Förenklingar kan frigöra resurser inte bara hos företag och domstolar utan även hos Skatteverket som kan utöka kontrollen.

Sammanfattningsvis anser jag att utöver utredningens förslag behövs en bredare kartläggning av bedrägerier och skatteundandragande, en ökad och skarpare kontroll, ökad kunskap om moms, ökad kunskap om företagande, förbättrad digital samverkan, identifiering och användning av skarpa digitala verktyg samt kraftfulla förenklingsåtgärder. Detta för att bättre kunna identifiera avvikelser som kan innebära bedrägerier.

Dagens mervärdesskattelag med sammanlagt över 760 paragrafer är farligt komplicerad och innebär att företag, Skatteverk och domstolar lägger resurserna på helt fel saker.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist