Nytt EU-direktiv om källskatter antaget

Under dagens Ekofinrådsmöte röstade EU:s finansministrar igenom FASTER, direktivet om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt.

FASTER har varit en av Belgiens topprioriteringar på skatteområdet under ordförandeskap i EU. Direktivet innebär införande av ett EU-gemensamt digitalt intyg om skatterättslig hemvist (eTRC), certifiering av finansiella mellanhänder och en standardiserad rapporteringsskyldighet. Därutöver införs två alternativa förfaranden för att bevilja skattelättnad för överskjutande källskatt, ett för direktnedsättning och ett för snabb återbetalning. Det är upp till varje EU-land att välja vilket förfarande som ska tillämpas. Enbart EU-medlemsstater som representerar mer än två procent av det samlade börsvärdet i EU omfattas av direktivet i sin helhet.

Direktivet har ett förenklingssyfte och avser att avlägsna hinder för gränsöverskridande investeringar genom ett harmoniserat källskattesystem inom EU och på så sätt förbättra EU:s kapitalmarknad.

Förtydligande: De ändringar som gjorts i direktivet sedan Europaparlamentet avgav sitt yttrande i februari, kräver att parlamentet hörs på nytt om den överenskomna texten. Direktivet antas sedan formellt av rådet innan det träder i kraft genom offentliggörandet i EU:s officiella tidning. En ovanlig situation på skatteområdet. Införlivande ska ske senast 31 december 2028 i medlemsstaterna och nationella reglerna ska börja tillämpas 1 januari 2030.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist