Äntligen rör det på sig – lokalhyresmomsen och justeringsreglerna utreds 

Förra veckan, den 8 maj, beslutade regeringen direktiv till en ny utredning (dir. 2024:46) som ska titta på utökade möjligheter till frivillig hyresmoms samt hur justeringsreglerna ska utformas för att vara förenliga med EU-rätten.

Utredningen ska särskilt titta på möjligheterna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till att omfatta fler situationer än idag. Dagens regler avseende hyresmomsen är omoderna, oflexibla och hindrar effektivt lokalutnyttjande. Problemet är inte momsplikten utan undantaget och begränsad frivillig hyresmoms. Momsfri uthyrning innebär att momsavdrag saknas och kostnaderna blir 25 % högre. Moms på ny- och ombyggnation de senaste 10 åren måste återföras i delar om momsplikten upphör.

I direktiven ingår även en översyn av reglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid försäljning av fastighet (tidigare jämkningsreglerna). I januari i fjol remitterades en promemoria av Finansdepartementet som fick mycket kritik från näringslivet då förslaget riskerade att leda till omfattande negativa effekter och kostnadsökningar för hela näringslivets fastighetsbestånd.

Reglerna borde vid detta lag redan vara på plats, men det är positivt att det rör på sig och förhoppningsvis leder detta till ett välkommet utfall för näringslivet. Utredaren ska lämna sitt betänkande senast den 30 januari 2026.

Fler bloggar om lokalhyresmomsen och justeringsreglerna:

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist