REMISSVAR28 april 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2022/00434
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-13

Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation, NSD, anfört i bifogat yttrande. NSD avstyrker förslaget som innehåller allt för stora brister såväl i den materiella delen som i konsekvensanalysen. NSD anser därför att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning.

  • NSD menar att förslagen i PM strider mot momsens syften och ändamål.
  • NSD ifrågasätter utformningen av de materiella reglerna, alternativ saknas som undviker dold moms och säkerställer neutraliteten i momssystemet.
  • NSD anser att frivillig skattskyldighet vid försäljning av fastighet med flera andra alternativa lösningar behöver utredas noggrant.
  • NSD saknar en omvärldsbevakning som kartlägger andra EU-länders hantering av jämkningsreglerna och där de bästa förebilderna identifieras.
  • NSD anser att det saknas skäl att hasta igenom ett förslag med stora brister.
  • NSD menar att de negativa konsekvenserna för näringsliv och samhället i stort har underskattats. Risk finns för omfattande negativa effekter med stora kostnadsökningar för alla branscher, vid byggande av infrastruktur och att förslaget kan vara inflationsdrivande.
Ansvarig handläggareAnna Sandberg Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist