Konkurrens

Tydliga konkurrensregler och en effektiv tillsyn är en grundförutsättning för väl fungerande marknader. Svenskt Näringsliv stödjer fullt ut Konkurrensverkets viktiga arbete att söka upp och beivra karteller mellan företag, samt dominerande företag som missbrukar sin ställning på marknaden. När konkurrenslagens bestämmelser inte följs drabbar det skötsamma företag, konsumenterna och skadar förtroendet för näringslivet och marknadsekonomin i stort.

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

NYHET — 15 februari 2024

Beskedet: Nu ska regeringen se över den osunda konkurrensen – ”Äntligen”

Regeringen har beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. ”Äntligen! Det här är goda nyheter”, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens.
SKRIVELSE — 5 januari 2024

Prioriteringspolicy för konkurrenstillsynen

Svenskt Näringsliv välkomnar de ändringar som Konkurrensverket gör i utkastet till uppdaterad prioriteringspolicy, och yttrar sig här över de ändringar som avser konkurrenstillsynen.
REMISSVAR — 17 november 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

NYHET — 1 september 2023

Nu måste regeringen agera mot osund konkurrens

Svenskt Näringsliv har skickat en hemställan till regeringen om att åtgärda reglerna mot osund konkurrens från offentliga aktörer. ”Våra medlemsföretag upplever att problemet blir större för varje år, samtidigt som nuvarande regler är alldeles otillräckliga”, säger Karin Johansson, vice vd.
NYHET — 13 juni 2023

När samarbete med konkurrenten är okej

Efter en lång utvärderingsprocess har EU-kommissionen reviderat reglerna som styr när konkurrenter får samarbeta. En välkommen förändring, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
REMISSVAR — 2 juni 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

REMISSVAR — 28 april 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

NYHET — 18 april 2023

Här är kommunala verksamheterna som är företagens värsta konkurrenter

Restauranger, gym och campingplatser. När kommuner använder skattemedel för att göra affärer ställer det till det för företagen. ”De allra flesta klagomål som kommer in till Konkurrensverket och som rör osund konkurrens handlar om kommunal verksamhet”, säger Stefan Sagebro, konkurrensexpert.
NYHET — 18 april 2023

Kriminella rånar välfärdssystemen på miljarder

18 miljarder kronor betalas felaktigt ut från socialförsäkringssystemet varje år. ”Det har blivit en allt viktigare finansieringskälla för kriminella – nästan lika viktig som narkotikaförsäljning”, säger utredaren Mikael Westberg. Men nu ska problemen stävjas.
REMISSVAR — 31 mars 2023

Betänkande SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens<br/>hälso- och sjukvård

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist