Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Konkurrens

Tydliga konkurrensregler och en effektiv tillsyn är en grundförutsättning för väl fungerande marknader. Svenskt Näringsliv stödjer fullt ut Konkurrensverkets viktiga arbete att söka upp och beivra karteller mellan företag, samt dominerande företag som missbrukar sin ställning på marknaden. När konkurrenslagens bestämmelser inte följs drabbar det skötsamma företag, konsumenterna och skadar förtroendet för näringslivet och marknadsekonomin i stort. 

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

NYHET — 10 september 2021

Svenskt Näringsliv lanserar handbok om IPCEI

Ett antal projekt av gemensamt europeiskt intresse, så kallade IPCEI, har godkänts av EU-kommissionen. Men mycket oklart kring processerna och vilka krav som ställs på deltagande företag. Svenskt Näringsliv kan nu presentera en Handbok för IPCEI som klargör detta.
RAPPORT — 10 september 2021

Handbok om IPCEI

REMISSVAR — 16 augusti 2021

Remiss av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio

NYHET — 19 april 2021

”Näringslivet måste vara motorn i omställningen”

Snart kommer statsstödsreglerna att förändras för att underlätta en långsiktigt hållbar tillväxt. Då gäller det att inte skada de drivkrafter som gör att företag anstränger sig till det yttersta för att få fram morgondagens tekniska lösningar eller sätt att tillhandahålla tjänster, menar Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd.
NYHET — 29 januari 2021

Tuffa tag mot konkurrensbrott

Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna. ”Företag bör skaffa sig kännedom om de mest centrala förändringarna och särskilt hur det förändrar myndighetens rättigheter vid platsundersökningar”, skriver konkurrensexperten Stefan Sagebro.
NYHET — 23 november 2020

Hur konkurrensreglerna bäst understödjer gröna given

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur gemenskapens konkurrensregler skapar bästa möjliga förutsättningar för att uppnå målen i den gröna given. Här är Svenskt Näringslivs bidrag.
NYHET — 12 november 2020

Så får vi stopp på snedvriden konkurrens från det offentliga 

Osund konkurrens från den offentliga sektorn är ett vanligt och växande problem. I en rapport föreslår Svenskt Näringsliv preciseringar av lagstiftningen. ”Det är inte schyst, de tar maten ur munnen på oss”, säger företagaren Morgan Carlsson.
NYHET — 21 oktober 2020

Lagrådet avstyrker förslaget om en stark konkurrensmyndighet

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv och stark konkurrensmyndighet. ”Nuvarande ordning leder till mycket utdragna processer”, säger Göran Grén, avdelningschef för Företagsjuridik. 
NYHET — 13 juli 2020

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

"En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET — 11 maj 2020

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist