Konkurrens

Tydliga konkurrensregler och en effektiv tillsyn är en grundförutsättning för väl fungerande marknader. Svenskt Näringsliv stödjer fullt ut Konkurrensverkets viktiga arbete att söka upp och beivra karteller mellan företag, samt dominerande företag som missbrukar sin ställning på marknaden. När konkurrenslagens bestämmelser inte följs drabbar det skötsamma företag, konsumenterna och skadar förtroendet för näringslivet och marknadsekonomin i stort.

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

NYHET — 28 mars 2023

EU-ordförandeskapet: Konkurrenskraft och grön omställning högt i kurs

”Företagen driver på omställningen”. Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur, fick möjlighet att lyfta näringslivets roll som förebild i klimatarbetet vid ett seminarium.
NYHET — 30 januari 2023

Stellinger om USA:s klimatpaket: ”Behöver behålla sans och balans”

”USA är idag ingen ledare för frihandel”. Det konstaterar Anna Stellinger, chef internationella och EU-frågor, men säger samtidigt att det aldrig varit så viktigt att samtala konstruktivt med USA som nu.
REMISSVAR — 27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

NYHET — 28 december 2022

Inriktningen på nya elstödet redan klar

Två dagar innan julafton gav regeringen i uppdrag åt Svenska kraftnät att ta fram en ny modell för hur företagen ska kunna återbetalas för de höga kapacitetsavgifterna. Redan nu kan uppdragets formulering visa på vilken riktning som den nya modellen kommer ta, skriver Stefan Sagebro.
RAPPORT — 9 november 2022

Oseriösa företag i offentlig upphandling. Fler borde göra mer.

NYHET — 31 oktober 2022

Konkurrensverket har rutinerna på plats

Konkurrensverket har fattat beslut om konkurrensskadeavgift. Ärendet visar att myndigheten nu har rutiner på plats för en rättssäker beslutsprocess, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

NYHET — 22 augusti 2022

Osund konkurrens drabbar fler företag – få vågar ryta till

Kommunala bolag bryter mot såväl kommunallagen som ellagen när de säljer solceller, elstolpar och installationstjänster, enligt professor Lars Henriksson. Trots problemet är det få företagare som vågar ta strid, varnar experten Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv.
REMISSVAR — 9 augusti 2022

Promemorian absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

NYHET — 13 juni 2022

Därför tappar installationsbranschen affärer 

Osund konkurrens hör till vardagen för privata företag i installationsbranschen. Utsatta områden är installation och försäljning av laddstolpar och solceller.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist