Konkurrens

Tydliga konkurrensregler och en effektiv tillsyn är en grundförutsättning för väl fungerande marknader. Svenskt Näringsliv stödjer fullt ut Konkurrensverkets viktiga arbete att söka upp och beivra karteller mellan företag, samt dominerande företag som missbrukar sin ställning på marknaden. När konkurrenslagens bestämmelser inte följs drabbar det skötsamma företag, konsumenterna och skadar förtroendet för näringslivet och marknadsekonomin i stort. 

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

NYHET — 13 juni 2022

Därför tappar installationsbranschen affärer 

Osund konkurrens hör till vardagen för privata företag i installationsbranschen. Utsatta områden är installation och försäljning av laddstolpar och solceller.
REMISSVAR — 12 juni 2022

Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

RAPPORT — 8 juni 2022

Rättsutredning relaterad till Kommunal kompetens inom försäljning och installation av solceller och laddinfrastruktur för fordon

RAPPORT — 8 juni 2022

En laddad fråga - Konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen

NYHET — 24 maj 2022

Nya vertikala konkurrensregler

Vissa delar av EU:s konkurrensregler ska revideras. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Alla förtydliganden är mycket välkomna”, skriver Stefan Sagebro, expert konkurrens och statsstöd.
REMISSVAR — 23 maj 2022

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

NYHET — 28 december 2021

”Ta ansvar och säkerställ att samhället blir tryggt”

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att mer än vart tredje företag drabbas av kriminaliteten i samhället. Det krävs krafttag mot den svarta ekonomin, skriver Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv på DI Debatt.
NYHET — 22 november 2021

EU:s konkurrenspolitik står sig stark

En stark och effektiv konkurrens ger de bästa grundförutsättningarna för att skapa tillväxt och möta utmaningarna i den gröna och digitala omställningen, konstaterar EU-kommissionen. Ett välkommet besked, men det finns orosmoln, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
NYHET — 19 november 2021

Genomgång av EU-kommissionens meddelande om konkurrenspolitiken

EU-kommissionen har den 18 november 2021 publicerat ett meddelande om konkurrenspolitiken. Den redogör för den omfattande revision som pågår av större delen av regelverket, men är också ett viktigt intyg på att konkurrenspolitiken alltjämt har en grundläggande betydelse för EU:s ekonomi.
RAPPORT — 7 oktober 2021

Statsstöd i Sverige jämfört med EU

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist