Konkurrens

Tydliga konkurrensregler och en effektiv tillsyn är en grundförutsättning för väl fungerande marknader. Svenskt Näringsliv stödjer fullt ut Konkurrensverkets viktiga arbete att söka upp och beivra karteller mellan företag, samt dominerande företag som missbrukar sin ställning på marknaden. När konkurrenslagens bestämmelser inte följs drabbar det skötsamma företag, konsumenterna och skadar förtroendet för näringslivet och marknadsekonomin i stort.

Kontaktpersoner

Stefan Sagebro

Senaste artiklarna

NYHET — 14 juni 2024

Checklista för sund konkurrens i din kommun

Det finns kommuner som medvetet eller omedvetet undergräver förutsättningarna för näringslivet att kunna konkurrera på lika villkor. Här listar experterna listan för sund konkurrens.
REMISSVAR — 10 juni 2024

Remiss av betänkandet Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag (SOU 2024:24)

NYHET — 24 maj 2024

Avregleringen av järnvägen lyckad men inte fullständig

Forskaren Gunnar Alexandersson menar att det finns bevis för att avregleringen av järnvägen har gett positiva resultat. Samtidigt har SJ alltjämt ett starkt grepp om järnvägsmarknaden. ”Vi är inte färdiga med avregleringsresan”, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.
NYHET — 23 april 2024

Nya regler: Kommuner måste sluta konkurrera med företag

Inför det nya regelverket kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så borde kommunerna se över sina verksamheter, menar flera experter. ”Är man en kommun som siktar på att skapa ett bra företagsklimat så är den här frågan grundläggande”, säger experten Stefan Sagebro.
NYHET — 15 februari 2024

Beskedet: Nu ska regeringen se över den osunda konkurrensen – ”Äntligen”

Regeringen har beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. ”Äntligen! Det här är goda nyheter”, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens.
SKRIVELSE — 5 januari 2024

Prioriteringspolicy för konkurrenstillsynen

Svenskt Näringsliv välkomnar de ändringar som Konkurrensverket gör i utkastet till uppdaterad prioriteringspolicy, och yttrar sig här över de ändringar som avser konkurrenstillsynen.
REMISSVAR — 17 november 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

NYHET — 1 september 2023

Nu måste regeringen agera mot osund konkurrens

Svenskt Näringsliv har skickat en hemställan till regeringen om att åtgärda reglerna mot osund konkurrens från offentliga aktörer. ”Våra medlemsföretag upplever att problemet blir större för varje år, samtidigt som nuvarande regler är alldeles otillräckliga”, säger Karin Johansson, vice vd.
NYHET — 13 juni 2023

När samarbete med konkurrenten är okej

Efter en lång utvärderingsprocess har EU-kommissionen reviderat reglerna som styr när konkurrenter får samarbeta. En välkommen förändring, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
REMISSVAR — 2 juni 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist