REMISSVAR10 juni 2024

Remiss av betänkandet Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag (SOU 2024:24)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2024/00826
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-70

Även om Svenskt Näringsliv generellt anser att statliga stöd till företag endast bör förekomma i undantagsfall, så kan sådana stöd fylla en viktig roll. Detta visades inte minst under covid-pandemin, där vissa stöd var helt nödvändiga för att rädda många i grunden sunda och livskraftiga företag som drabbades mycket hårt av denna externa chock. Likaså kan statliga stöd vara befogade för att åtgärda olika typer av marknadsmisslyckanden. Det är därför viktigt att det finns effektiva, tydliga och rättssäkra rättsmedel för att beivra att kriminella aktörer begår brott mot samhället genom att tillskansa sig statliga stöd på felaktiga grunder eller missbrukar sådana stöd.

Kriminella aktörer som också bedriver företag kan dessutom orsaka snedvriden konkurrens, om man tillskansar sig stöd på felaktiga grunder eller missbrukar stöd, och därmed får en starkare ställning på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Vid stödåtgärder med en begränsad budget så leder kriminella aktörers tillskansande av statliga stöd till att en mindre mängd stöd görs tillgänglig för företagskollektivet. Om detta kan beivras kan således mer stöd komma seriösa aktörer till del, vilket gör att de syften som stödet är ägnat att främja har bättre förutsättningar att uppnås.

Svenskt Näringsliv tillstyrker därför utredningens förslag om att införa en ny lag om subventionsbrott.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist