Johan Sjöberg

Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare

Säkerhet- och försvarspolicy

Senaste artiklar av Johan Sjöberg

NYHET — 28 november 2023

Så påverkas svenska företag av säkerhetsläget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt.
NYHET — 21 november 2023

Säkerhetsläget: Nu krävs tydliga prioriteringar och snabb beslutskraft

Säkerhetsläget kräver att företag och myndigheter agerar nu. Det största felet vi kan göra är att vänta på den perfekta lösningen, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
REMISSVAR — 6 november 2023

Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

REMISSVAR — 1 november 2023

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

NYHET — 11 september 2023

Ny lag om investeringsgranskning – silar vi mygg och sväljer kameler?

Lagen om kontroll av utländska investeringar riskerar att drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot, skriver Jonas Berggren, internationell analyschef, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
REMISSVAR — 19 maj 2023

Remiss om Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbetet med civil beredskap

NYHET — 11 april 2023

Information om krigsorganisering och krigsplacering för privata företag

Svenskt Näringsliv sammanfattar vad krigsorganisering och krigsplacering innebär för privata företag.
REMISSVAR — 13 december 2022

Remiss av Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

REMISSVAR — 1 november 2022

Remiss av slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist