Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar av Stefan Sagebro

NYHET — 12 juli 2021

Swedish Enterprise on the European Commission’s proposal for revised State Aid Guidelines

The European Commission’s general approach to broadening the application of the State Aid Guidelines is welcome. However, there is good reason to stress the importance of the General Block Exemption Regulation (GBER) and to warn against an excessive degree of complexity. 
NYHET — 7 juli 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderade riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi

EU-kommissionens generella ansats att bredda tillämpningen av riktlinjerna välkomnas. Det finns dock anledning att betona det allmänna gruppundantaget och att varna för en för hög grad av komplexitet. 
NYHET — 2 juli 2021

Swedish Enterprise: European Commission’s estimates on administrative burden in the proposal on Foreign Subsidies are flawed

The European Commission’s proposal on foreign subsidies is a welcomed initiative that could contribute to a more level playing field in the EU Single Market. However, some sections of the proposal are problematic, since conclusions drawn in the impact assessment conducted for the drafting of the proposals appear to be flawed.
EVENT — 29 juni 2021

Handbok om IPCEI

Ett antal projekt av gemensamt europeiskt intresse, sk. IPCEI, har genomförts eller pågår. Projekten möjliggör statligt stöd och främjar samverkan med andra aktörer inom den bransch som berörs. Men hur går det till att ansöka om att delta i ett sådant här projekt, hur ser processen ut och vad bör man som företag tänka på?
NYHET — 7 juni 2021

The European Commission should implement the Digital Markets Act

In December 2020, the European Commission presented a proposal for a new regulation – the Digital Markets Act (DMA). The purpose of the regulation is to harmonize rules in the digital market to promote innovation and competition.
NYHET — 21 maj 2021

Svenskt Näringslivs välkomnar EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner

Svenskt Näringsliv är generellt positiva till EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner, men riktar kritik mot kraven på förhandsanmälan vid företagskoncentrationer samt anbud i offentlig upphandling, eftersom detta leder till stora administrativa kostnader. Här krävs en ordentlig konsekvensanalys.
NYHET — 21 maj 2021

EU should introduce new rules against foreign subsidies

Companies operating in the single market should do so on a level playing field, allowed to compete on their own terms and on the basis of a market economy.
NYHET — 7 maj 2021

EU: Nytt förslag om regler mot utländska subventioner  

EU-kommissionen har presenterat ett förslag som hanterar utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Svenskt Näringsliv analyserar förslaget, men konstaterar redan nu att reglerna bland annat måste vara proportionerliga och icke-diskriminerande för att undvika repressalier från andra länder.
NYHET — 7 april 2021

How the rules on State Aid for Important Projects of Common European Interest can be improved (IPCEI)

An IPECI can be a good instrument, but they should not be used too widely nor should they be applied to too many projects.
NYHET — 7 april 2021

Så kan reglerna om statsstöd till stora europeiska forskningsprojekt förbättras (IPCEI)

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist