LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar avStefan Sagebro

NYHET — 14 januari 2021

En uppdaterad europeisk industripolitisk strategi för tillväxt

Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de aspekter som är särskilt viktiga i EU-kommissionens arbete med att uppdatera sin industristrategi. Utifrån våra perspektiv är det i sammanhanget viktigt att understryka främst fem områden: tillväxt, handel, konkurrensregler, industriella ekosystem och FoU. 
NYHET — 14 januari 2021

An updated European industrial policy strategy for growth

The Confederation of Swedish Enterprise wishes to highlight some of the most important aspects of the European Commission’s efforts to update its industrial strategy. From the Confederation’s perspective, it is vital to emphasise five main areas; those of growth, trade, competition rules, industrial ecosystems and R&D. 
NYHET — 11 januari 2021

Response on the Commission consultation on the revision of the guidelines for state aid for environmental protection and energy 

The Commission has recently performed a public consultation on one of the most important set of rules in the field of State Aid - the Energy and Environmental Guidelines (EEAG) and the accompanying provisions in the General Block Exemption Regulation (GBER). The rules enable Member States to grant aid in support of environmental protection of numerous kinds and are frequently used for large aid schemes. 
NYHET — 22 december 2020

Joint letter about the COVID-19 situation to Commissioner Vesthager

The Confederation of Danish Industry and Swedish Enterprise have written a letter to Commissioner Vesthager about that the current COVID-19 situation should still be considered as an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b), which refers to state aid. Please read the letter below. 
NYHET — 17 december 2020

Comments on the revision of IPCEI

The Confederation of Swedish Enterprise has submitted comments to the ongoing consultations on the roadmap for the revision of the IPCEI Communication, which is addressing the European Commission’s Communication on State Aid for important projects of common European interest.
NYHET — 10 december 2020

Välkommen översyn av IPCEI

Svenskt Näringsliv har lämnat synpunkter i pågående samråd om färdplanen för revideringen av IPCEI-meddelandet, som handlar om EU-kommissionens meddelande om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.
NYHET — 25 november 2020

Competition policy measures in support of the Green Deal.

Well-functioning competition is a prerequisite for companies to dare to invest in climate-smart solutions. EU competition rules should therefore be applied and interpreted in the same way in all Member States, says Stefan Sagebro, an expert on competition and state aid.
NYHET — 23 november 2020

Hur konkurrensreglerna bäst understödjer gröna given

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur gemenskapens konkurrensregler skapar bästa möjliga förutsättningar för att uppnå målen i den gröna given. Här är Svenskt Näringslivs bidrag.
EVENT — 22 oktober 2020

Webbinarium: Vässade regler mot osund konkurrens

Vid detta webbinarium kommer Svenskt Näringsliv presentera förslag på ett antal lagändringar, som syftar till ett bättre företagsklimat – genom att ge Konkurrensverket bättre möjlighet att ingripa mot konkurrensbegränsande verksamhet.
NYHET — 25 september 2020

Förslag om regler mot utländska subventioner – en viktig markering mot snedvriden konkurrens

I Svenskt Näringslivs positionspapper om EU-kommissionens vitbok om nya regler mot utländska subventioner tydliggörs våra synpunkter kring den omfattning och utformning av reglerna som kommissionen lägger fram som förslag för diskussion. 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist