Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar av Stefan Sagebro

NYHET — 7 april 2021

How the rules on State Aid for Important Projects of Common European Interest can be improved (IPCEI)

An IPECI can be a good instrument, but they should not be used too widely nor should they be applied to too many projects.
NYHET — 7 april 2021

Så kan reglerna om statsstöd till stora europeiska forskningsprojekt förbättras (IPCEI)

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt.
NYHET — 25 februari 2021

Swedish Enterprise’s input to the EU Industrial Forum

The ideal way to develop a sustainable industrial strategy is to learn from prior mistakes; this means avoiding protectionism and focusing on competitiveness for businesses. These are the main messages the Confederation of Swedish Enterprise’s offer to the new European Industrial Forum. 
NYHET — 29 januari 2021

Tuffa tag mot konkurrensbrott

Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna. ”Företag bör skaffa sig kännedom om de mest centrala förändringarna och särskilt hur det förändrar myndighetens rättigheter vid platsundersökningar”, skriver konkurrensexperten Stefan Sagebro.
NYHET — 14 januari 2021

En uppdaterad europeisk industripolitisk strategi för tillväxt

Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de aspekter som är särskilt viktiga i EU-kommissionens arbete med att uppdatera sin industristrategi. Utifrån våra perspektiv är det i sammanhanget viktigt att understryka främst fem områden: tillväxt, handel, konkurrensregler, industriella ekosystem och FoU. 
NYHET — 14 januari 2021

An updated European industrial policy strategy for growth

The Confederation of Swedish Enterprise wishes to highlight some of the most important aspects of the European Commission’s efforts to update its industrial strategy. From the Confederation’s perspective, it is vital to emphasise five main areas; those of growth, trade, competition rules, industrial ecosystems and R&D. 
NYHET — 11 januari 2021

Response on the Commission consultation on the revision of the guidelines for state aid for environmental protection and energy 

The Commission has recently performed a public consultation on one of the most important set of rules in the field of State Aid - the Energy and Environmental Guidelines (EEAG) and the accompanying provisions in the General Block Exemption Regulation (GBER). The rules enable Member States to grant aid in support of environmental protection of numerous kinds and are frequently used for large aid schemes. 
NYHET — 22 december 2020

Joint letter about the COVID-19 situation to Commissioner Vesthager

The Confederation of Danish Industry and Swedish Enterprise have written a letter to Commissioner Vesthager about that the current COVID-19 situation should still be considered as an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b), which refers to state aid. Please read the letter below. 
NYHET — 17 december 2020

Comments on the revision of IPCEI

The Confederation of Swedish Enterprise has submitted comments to the ongoing consultations on the roadmap for the revision of the IPCEI Communication, which is addressing the European Commission’s Communication on State Aid for important projects of common European interest.
NYHET — 10 december 2020

Välkommen översyn av IPCEI

Svenskt Näringsliv har lämnat synpunkter i pågående samråd om färdplanen för revideringen av IPCEI-meddelandet, som handlar om EU-kommissionens meddelande om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist