Stefan Sagebro

Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om industripolitik, konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar av Stefan Sagebro

NYHET — 9 april 2024

Bring us Back to Growth!

Europe is in a growth crisis and in dire need of reforms to boost the industry’s competitiveness. Here’s how to do it.
NYHET — 15 mars 2024

Osund konkurrens – snart ett minne blott?

Regeringen vill öka möjligheterna att vidta åtgärder mot osund offentlig konkurrens. Tack alla ni småföretagare som gjort er röst hörd och fått frågan på bordet! Det skriver Stefan Sagebro, expert Svenskt Näringsliv, och Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg, i en debattartikel.
NYHET — 15 mars 2024

Osund konkurrens – snart ett minne blott?

Regeringen vill öka möjligheterna att vidta åtgärder mot osund offentlig konkurrens. Tack alla ni småföretagare som gjort er röst hörd och fått frågan på bordet! Det skriver Stefan Sagebro, expert Svenskt Näringsliv, och Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län, i en debattartikel.
NYHET — 15 mars 2024

Osund konkurrens – snart ett minne blott?

Regeringen vill öka möjligheterna att vidta åtgärder mot osund offentlig konkurrens. Tack alla ni småföretagare som gjort er röst hörd och fått frågan på bordet! Det skriver Stefan Sagebro, expert på Svenskt Näringsliv, och Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, i en debattartikel.
NYHET — 15 mars 2024

Osund konkurrens – snart ett minne blott?

Regeringen vill öka möjligheterna att vidta åtgärder mot osund offentlig konkurrens. Tack alla ni småföretagare som gjort er röst hörd och fått frågan på bordet! Det skriver Stefan Sagebro, expert på Svenskt Näringsliv, och Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, i en debattartikel.
NYHET — 28 februari 2024

Bring us Back to Growth!

Europe is in a growth crisis and in dire need of reforms to boost the industry’s competitiveness. Here’s how to do it.
REMISSVAR — 17 november 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

NYHET — 24 oktober 2023

The Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)

STEP seeks to increase the amount of support available to environmental technology, research-intensive technology (deep tech), and biotechnology through a number of existing EU programmes. The Confederation of Swedish Enterprise is critical of the proposal for several reasons.
NYHET — 18 oktober 2023

Net-Zero Industry Act – is the scope beginning to become clearer?

The Confederation of Swedish Enterprise is pleased that the work in the Council and European Parliament on reaching a final design for the Net-Zero Industry Act (NZIA) is progressing.
NYHET — 18 oktober 2023

Var går gränsen för kommunägda bolags verksamhet?

De kommunala bolagen som etablerar laddinfrastruktur får inte snedvrida konkurrensen, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, på Altinget.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist