Stefan Sagebro

Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om industripolitik, konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar av Stefan Sagebro

REMISSVAR — 17 november 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

NYHET — 24 oktober 2023

The Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)

STEP seeks to increase the amount of support available to environmental technology, research-intensive technology (deep tech), and biotechnology through a number of existing EU programmes. The Confederation of Swedish Enterprise is critical of the proposal for several reasons.
NYHET — 18 oktober 2023

Net-Zero Industry Act – is the scope beginning to become clearer?

The Confederation of Swedish Enterprise is pleased that the work in the Council and European Parliament on reaching a final design for the Net-Zero Industry Act (NZIA) is progressing.
NYHET — 18 oktober 2023

Var går gränsen för kommunägda bolags verksamhet?

De kommunala bolagen som etablerar laddinfrastruktur får inte snedvrida konkurrensen, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, på Altinget.
NYHET — 13 juni 2023

När samarbete med konkurrenten är okej

Efter en lång utvärderingsprocess har EU-kommissionen reviderat reglerna som styr när konkurrenter får samarbeta. En välkommen förändring, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
REMISSVAR — 2 juni 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

SKRIVELSE — 11 maj 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age. The Confederation of Swedish Enterprise would like to thank the Commission for the opportunity to comment on this matter.
NYHET — 11 maj 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

NYHET — 3 maj 2023

European Critical Raw Materials Act – input by the Confederation of Swedish Enterprise

The European Commission has published an initiative containing a Regulation and a communication aimed at increasing the availability of critical and strategic raw materials in Europe - the so-called ‘Critical Raw Materials Act’ (CRMA).
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist