Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Senaste artiklar av Stefan Sagebro

NYHET — 7 december 2022

The US Inflation Reduction Act pales in comparison to State Aid within the EU

The US Inflation Reduction Act (IRA), and the extensive and partly discriminatory subsidies that it includes, have provoked heated political discussion within Europe. Some believe that the Act risks creating an uneven playing field.
SKRIVELSE — 29 november 2022

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the proposal for a European Critical Raw Materials Act

NYHET — 31 oktober 2022

Konkurrensverket har rutinerna på plats

Konkurrensverket har fattat beslut om konkurrensskadeavgift. Ärendet visar att myndigheten nu har rutiner på plats för en rättssäker beslutsprocess, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
NYHET — 6 oktober 2022

The Aarhus Convention could paralyse State Aid processes 

When Europe is desperately trying to decouple itself from fossil fuel dependence, events are unfolding in the realm of State Aid that could pose a risk to rapid actions to put in place more sustainable alternatives.
RAPPORT — 13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

REMISSVAR — 9 augusti 2022

Promemorian absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

NYHET — 4 juli 2022

Three suggestions for the EU Chips Act

Many parts of the Chips Act are questionable from the point of view of business and from a level playing field perspective. In a position paper, the Confederation of Swedish Enterprise present three suggestions for improvement.
NYHET — 20 juni 2022

New vertical competition rules

Parts of the EU competition rules has been revised, a move the Confederation of Swedish Enterprise welcomes. “All clarifications are indeed welcome,” says Stefan Sagebro, competition and state aid expert.
NYHET — 8 juni 2022

IPCEI – mycket snack och långsam verkstad

Ett av de mest framträdande instrumenten inom EU:s industripolitik förkortas IPCEI. Svenskt Näringslivs expert på konkurrens- och statsstödsfrågor, Stefan Sagebro, skriver om vad som händer just nu på området.
RAPPORT — 8 juni 2022

En laddad fråga - Konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist