Webbinarium

Konkurrens från offentliga aktörer i installatörsbranschen

juni
07
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
7 juni 2022, 15:00-16:00
Kontaktperson
Stefan Sagebro
Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd

Välkomna till lanseringen av en rapport av Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen som kartlägger konkurrensproblemen som offentliga aktörer orsakar inom installatörsbranschen.

Statliga och kommunala energibolag tillhandahåller en stor mängd varor och tjänster till privata företag och privatpersoner på ett sätt som tränger undan privata aktörer och som snedvrider konkurrensen. Det handlar bland annat om försäljning och installation av solceller och laddstolpar, växande dynamiska marknader där flera offentliga aktörer bedriver en aggressiv marknadsföring. Många av installatörsföretagens medlemmar vittnar om hur offentliga aktörer tar allt större marknadsandelar tack vare de konkurrensfördelar de har tack vare att de är just offentliga aktörer.

Vid seminariet presenteras rapporten och vi diskuterar både förekomsten av konkurrensproblem och vad som kan göras för att minska konkurrensproblemen. Dessutom presenteras en rättsutredning som visar att de kommunala energibolagens aktuella säljverksamhet bedrivs utan lagstöd. Kommunerna har varken stöd i ellagen eller kommunallagen att sälja dessa varor och tjänster.

Deltagare: 

Karin Johansson, vice VD, Svenskt Näringsliv

Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen

Patrik Sandstedt, VD, Sandstedt El

Stefan Sagebro, Expert konkurrens och statsstöd, Svenskt Näringsliv

Lars Henriksson, Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Johan Holmquist, Funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Konkurrensverket

Helena Linde, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner     

Seminariet modereras av Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen. 

Det finns möjlighet att följa seminariet på plats i Näringslivets Hus eller digitalt. Seminariet spelas även in och finns tillgänglig att se i efterhand.

juni
07
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
7 juni 2022, 15:00-16:00
Kontaktperson
Stefan Sagebro
Expert industripolitik, konkurrens och statsstöd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist