Mervärdes-, energi- och punktskatt

Det pågår en global trend med ökade inslag av beskattning av konsumtion och samtidigt minskad beskattning av arbete, företagande och ägande. När mervärdesskatt (moms), energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.jj

Kontaktpersoner

Anna Sandberg Nilsson

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 15 mars 2023

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

NYHET — 9 mars 2023

Reglerna för FoU-avdrag behöver ses över

Utformningen av FOU-avdraget behöver ses över. Det var experter på FOU och skatter, företrädare för företag och för Skatteverket överens om när de deltog i ett seminarium om vikten av välfungerande skatteincitament för FoU.
SKRIVELSE — 28 februari 2023

Hemställan om lagändring – Förenkla momsupplag genom en samordning med punktskatteupplag

NYHET — 21 februari 2023

Skatterna som stoppar företagens miljösatsningar

Regeringen vill underlätta för näringslivet att öka sina gröna investeringar, men i momssystemet lyser den gröna logiken med sin frånvaro. Experten Anna Sandberg Nilsson pekar ut tre särskilt skadliga regler. ”Fullt fungerande varor kasseras, slängs eller bränns”.
REMISSVAR — 9 februari 2023

Remiss avseende förslaget i framställan från Trafikverket och Stockholms kommun om ändring av bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt

REMISSVAR — 17 januari 2023

Remiss av promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

REMISSVAR — 5 januari 2023

Remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

REMISSVAR — 8 december 2022

Remiss av betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)

REMISSVAR — 25 november 2022

Remiss av promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

REMISSVAR — 3 november 2022

Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist