Mervärdes-, energi- och punktskatt

Det pågår en global trend med ökade inslag av beskattning av konsumtion och samtidigt minskad beskattning av arbete, företagande och ägande. När mervärdesskatt (moms), energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.jj

Kontaktpersoner

Anna Sandberg Nilsson

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 7 juni 2024

Tullverkets Konsekvensutredning med anledning av ändring och tillägg av kap. 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

REMISSVAR — 29 maj 2024

Remiss av promemorian Slopad indexering av energiskatten på el

REMISSVAR — 14 maj 2024

Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025

REMISSVAR — 2 maj 2024

Remiss av promemorian Sänkt flygskatt

REMISSVAR — 25 april 2024

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

REMISSVAR — 27 mars 2024

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

REMISSVAR — 15 mars 2024

Promemorian Teknisk översyn av vissa indexeringsbestämmelser

REMISSVAR — 11 mars 2024

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2

NYHET — 11 mars 2024

Uppmaningen: Avskaffa flygskatten

”Flygskatten gör ingen klimatnytta eftersom skatten betalas av alla passagerare utan koppling till utsläppens storlek”, skriver Karin Johansson, vice vd, på Expressen Debatt.
REMISSVAR — 17 januari 2024

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist