Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Mervärdes-, energi- och punktskatt

Det pågår en global trend med ökade inslag av beskattning av konsumtion och samtidigt minskad beskattning av arbete, företagande och ägande. När mervärdesskatt (moms), energi- och punktskatter ökar i betydelse behöver både nivån och utformningen vara konkurrenskraftig gentemot omvärlden.jj

Kontaktpersoner

Anna Sandberg Nilsson

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 26 november 2021

Remiss av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

REMISSVAR — 18 oktober 2021

Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

REMISSVAR — 20 september 2021

Remiss av promemorian Avskaffad reklamskatt

REMISSVAR — 7 september 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

REMISSVAR — 26 augusti 2021

Remiss av promemorian Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

NYHET — 18 augusti 2021

Ny momssmäll hotar landets yrkesutbildningar

När många branscher skriker efter kompetent personal hotas landets yrkesutbildningar av en skattesmäll som kan leda till färre utbildningsplatser och sämre kvalitet på utbildningarna. ”Det här är en kompetensskatt som har satts på oss”, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd för yrkeshögskolan Nackademin.
SKRIVELSE — 5 juli 2021

Momskostnad motarbetar yrkeshögskolan

NYHET — 1 juli 2021

EU:s nya e-handelsregler ger praktiska utmaningar

När EU:s nya regler på e-handelsområdet nu träder ikraft kommer många materiella och praktiska frågeställningar att ställas på sin spets, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert. Till exempel saknas den utlovade tullvägledningen.
SKRIVELSE — 28 juni 2021

Åtgärda konkurrenssnedvridningen gällande nedsättning för el och bränslen som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

REMISSVAR — 8 april 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist