Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt

Arbetar med näringslivets momsfrågor, förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.

Senaste artiklar av Anna Sandberg Nilsson

NYHET — 1 juli 2021

EU:s nya e-handelsregler ger praktiska utmaningar

När EU:s nya regler på e-handelsområdet nu träder ikraft kommer många materiella och praktiska frågeställningar att ställas på sin spets, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert. Till exempel saknas den utlovade tullvägledningen.
REMISSVAR — 19 mars 2021

Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

REMISSVAR — 18 november 2020

Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

REMISSVAR — 3 juni 2020

Remiss av promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

REMISSVAR — 3 mars 2020

Skatteverkets promemoria Om omvänd skattskyldighet för mervärdeskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

RAPPORT — 31 oktober 2019

Reformera den svenska momsbasen - Dags att ifrågasätta undantagen

REMISSVAR — 18 oktober 2019

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

REMISSVAR — 9 oktober 2019

Remiss - Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

REMISSVAR — 10 juni 2019

Remiss av förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

REMISSVAR — 25 april 2019

Promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist