Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt

Arbetar med näringslivets momsfrågor, förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.

Anna Sandberg Nilsson skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Anna Sandberg Nilsson

Senaste artiklar av Anna Sandberg Nilsson

BLOGGINLÄGG — 14 september 2023

Kassera kassa momsregler

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av promemorian Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

BLOGGINLÄGG — 29 augusti 2023

Momsbromsa inte företagens byte till elbilar

Varför tvekar regeringen att sjösätta välbehövliga momsreformer? Att momsbromsa företagens byte till elbilar känns som en mycket oklok, ologisk och onödig uppförsbacke, skriver Anna Sandberg Nilsson, expert mervärdesskatt, på bloggen Fokus på skatterna.
RAPPORT — 10 juli 2023

Förstudie - Företagens kostnader för att hantera momslagstiftning

SKRIVELSE — 30 maj 2023

Hemställan om lagändring – Ta bort kravet på prövningstillstånd i kammarrätt för samtliga moms- och punktskattemål

BLOGGINLÄGG — 3 maj 2023

EU:s bästa fastighetsmoms, borde varit utgångspunkten

REMISSVAR — 28 april 2023

Remiss av Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

SKRIVELSE — 28 februari 2023

Hemställan om lagändring – Förenkla momsupplag genom en samordning med punktskatteupplag

BLOGGINLÄGG — 30 januari 2023

Momsen i den digitala tidsåldern

REMISSVAR — 27 januari 2023

Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist