Momsbromsa inte företagens byte till elbilar

Flera momsregler skapar usla förutsättningar att göra miljömässigt bra val och medför negativ påverkan på svenska företags konkurrenskraft. Inköp och hyra av bilar är ett sådant exempel. Vi håller med regeringen att näringslivet är en del av miljörörelsen och välkomnar förslag som underlättar för omställning till elbilar. Samtidigt förvånas vi över bristen på momsreformer som åtgärdar hinder för företagens omställning till ett mer hållbart och klimatvänligt företagande.

Momsavdrag är en förutsättning för att momssystemet ska fungera som konsumtionsskatt med en beskattning av mervärdet i varje led. Avseende personbilar finns generella avdragsförbud och begränsningar, där endast vissa branscher tillåts göra momsavdrag. Om ett företag inte kan göra momsavdrag vid bilinköp ökar kostnaden med 25 %. Detta kan medföra att ett företag måste avstå ifrån eller skjuta upp investeringar i mer miljöanpassade fordon. Om investeringen ändå görs uppkommer en dold momskostnad. Denna momskostnad ingår som en kostnadskomponent i priset som beskattas igen och en dubbelmoms uppkommer.

Utöver detta tillkommer momsens skyhöga regelkostnad som kan innebära att företag avstår från att göra ett möjligt momsavdrag vid bilhyra. Detta då de praktiska arbets- och IT-kostnaderna bedöms överstiga det möjliga momsavdraget. Som sagt, reglerna skapar usla förutsättning för svenska företags möjligheter till bra miljöval och skadar konkurrenskraften (se Installatörsföretagens brev till regeringen).

Att ta intryck av de länder i EU som har de bästa reglerna kan gynna både miljön och konkurrenskraften. I en delstudie återfinns bland annat Tyskland och Nederländerna som intressanta förebilder som inte begränsar momsavdraget för bilar. Av studien återfinns även exempel på länder som kombinerar generell avdragsrätt med schablonregler om ett fordon även kan användas privat.

Varför tvekar regeringen att sjösätta välbehövliga momsreformer? Att momsbromsa företagens byte till elbilar känns som en mycket oklok, ologisk och onödig uppförsbacke.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist