Många möjliga momsreformer

Momsfrågorna lyser med sin frånvaro i skattedebatten. Okej skattesatser diskuteras, inte minst nu när el- och drivmedelspriserna är höga. Men det är kring skattesatserna debatten ofta fastnar trots att det finns så många andra möjliga och viktiga momsreformer. När momsen inte funkar som tänkt hindras förenings- och näringsliv vilket påverkar flera samhällsfunktioner negativt. Många förslag medför inte heller sänkta momsintäkter och när frågan väl diskuteras uppnås ofta politisk enighet. Men hittills har den politiska handlingskraften saknats och det skulle behövas mycket av den varan av den tillträdande regeringen.

Svenskt Näringsliv har under lång tid skickat in många förslag till regeringen och arbetat för såväl breddad momsskattebas som att bredda skattedebatten. I bifogat bildspel har vi samlat många möjliga momsreformer. Till exempel nedanstående förslag för att nämna några få.

  • Åtgärda inlåst importmoms som har föreslagits av Svenskt Näringsliv med medhåll av Skatteverket.
  • Modernisera lokalhyresmomsen som har föreslagits av Svenskt Näringsliv, Riksidrottsförbundet, flera fastighetsorganisationer och Skatteverket.
  • Möjliggör kostnadsdelning för att undvika internmoms som har påtalats från föreningsliv, kyrkan, studie-, arbetsgivare- och fackförbund samt ett enigt skatteutskott.

Momsen toppar i regelbörda för företagen som gör det oavlönade jobbet åt staten att få in konsumenternas skatt. Trots att svenska företag gör detta jobb bäst i EU, hörsammas inte företagens behov av enklare och bättre regler. Detta synsätt är kostsamt för oss alla i samhället. Även vi konsumenter drabbas när momsreglerna inte funkar och aktiviteter uteblir eller att inköp innehåller dold dubbelmoms. Detta behöver också kartläggas, diskuteras och reformeras.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist