Skatteverket föreslår utökad frivillig lokalhyresmoms

I en promemoria från 4 april 2022 föreslår nu även Skatteverket att reglerna ska förändras med en utvidgad möjlighet till frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler.

Skatteverkets föreslag innebär  

 • En möjlighet till frivillig skattskyldighet vid uthyrning av bestämd yta av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet,
 • Att all uthyrning av den ytan är skattepliktig,
 • Inget krav på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet eller ha rätt till återbetalning,
 • Att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning till ideella verksamheter och privatpersoner,
 • Att kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas,
 • Att uthyrningen till respektive hyresgäst inte behöver vara av viss längd och den bestämda ytan kan hyras ut till mer än en hyresgäst under en viss period, t.ex. så att en hyresgäst disponerar ytan under dagtid och en annan under kvällstid,
 • Att det blir möjligt att vara frivilligt skattskyldig för uthyrning av en yta som delas av flera hyresgäster samtidigt och
 • Att begränsningar i hur många led och att alla led ska omfattas av frivillig skattskyldighet slopas.

  Skatteverket anser även fortsättningsvis att stadigvarande bostad inte kan omfattas av frivillig hyresmoms. Vidare föreslås att den frivilliga skattskyldigheten upphör om ytan övergår till att hyras ut eller användas som stadigvarande bostad, om uthyraren helt slutar att hyra ut ytan utan avsikt att på nytt hyra ut den eller om ytan på grund av rivning eller motsvarande, inte längre kan användas. Skatteverket anser det angeläget med snara förändringar och föreslår ett ikraftträdande per 1 juli 2023.

  Det är välkommet att nu även Skatteverket påtalar bristerna i dagens hyresmoms och föreslår förbättringar som kommer till rätta med många av problemen som drabbar samhället, föreningsliv, näringsliv och medborgarna. Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv har under flera år arbetat för en förenklad, förbättrad och mer modern lokalhyresmoms. Skatteverket har även tittat närmare på våra förslag från 2008 och 2018 och andra förändringarna som genomförts i förfarandet, förslag och utredningar som den krångliga hyresmomsen har medfört under lång tid.

  Nu är det dags att även regering och riksdag lämnar positivt besked i frågan och presenterar åtgärdsförslag - omgående.

  Se även Varför dröjer besked om lokalmomsen? bildspel och tidigare bloggar om hyresmoms

  SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

  Visa alla inlägg
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist