Idag träder EU:s nya direktiv om momsskattesatser i kraft

Efter fyra år av förhandlingar har EU:s nya momsskattesatsdirektiv idag trätt i kraft. Efter en sista genomgång i EU-parlamentet i mars antogs direktivet officiellt av EU:s finansministrar under gårdagens Ekofin och har idag offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Ikraftträdandet har flyttats upp till dagen för offentliggörandet, i stället för 20 dagar efter publicering som det tidigare stod i direktivet.

Med anledning av kriget i Ukraina har en särskild skrivning i det nya momsskattesatsdirektivet fått extra uppmärksamhet i ett flertal medlemsstater. Av direktivet framgår att Covid-19-pandemin visade att medlemsstaterna måste ha möjlighet att agera snabbt under extraordinära omständigheter så som pandemier, humanitära kriser och naturkatastrofer. Hur denna skrivning kan användas för att underlätta hjälp till Ukraina återstår dock att få klarhet i.

För mer information om de nya reglerna se tidigare inlägg: EU överens om uppdaterade momsskattesatser , Omdiskuterat EU-förslag om uppdaterade momsskattesatser åter på tapeten, Hög, låg eller dold moms - det är frågan

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist