EU överens om uppdaterade momsskattesatser

Under gårdagens möte i Ekofin nådde EU:s finansministrar en överenskommelse om att uppdatera nuvarande regler avseende vilka momsskattesatser som EU-länderna får tillämpa. Förslaget ger medlemsstaterna större flexibilitet i vilka skattesatser som får tillämpas, samtidigt som reglerna stödjer EU:s uppsatta klimat-, digitala- och folkhälsomål.

Det ursprungliga förslaget som EU-kommissionen presenterade under 2018 innebar i korthet att den nuvarande listan i Bilaga III till momsdirektivet, över transaktioner vilka reducerade skattesatser får tillämpas på, skulle ersättas med en lista över transaktioner som inte får ha reducerad moms. Denna så kallade negativa lista har nu övergetts helt och det överenskomna kompromissförslaget utgår i stället från en modernisering av den positiva listan i det nu gällande momsdirektivet.

Förslagets viktigaste punkter kan sammanfattas enligt följande:

  • Listan över varor och tjänster för vilka reducerade momssatser är tillåtna (Bilaga III till momsdirektivet), uppdateras och moderniseras med hänsyn till den digitala omställningen (t.ex. adderas livestreaming av kulturella- och sportevenemang).
  • Miljövänliga varor och tjänster introduceras i Bilaga III (t.ex. solpaneler, elcyklar och avfallsåtervinningstjänster).
  • Senast 2030 ska möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa reducerade skattesatser och undantag för varor och tjänster som anses skadliga för miljön, ha fasats ut.
  • Undantag för särskilda varor och tjänster som för närvarande, av historiska skäl, tillämpas i vissa medlemsstater ska göras tillgängliga för alla medlemsstater för att säkerställa likabehandling och undvika snedvridning av konkurrensen. Befintliga undantag som inte kan motiveras av andra politiska mål än EU:s klimatmål ska senast upphöra 2032.

Medlemsstaterna kommer fortsatt att tillämpa en standardmomsskattesats på minst 15 %. Två reducerade skattesatser på minst 5 % är tillåtna på maximalt 24 kategorier i den uppdaterade Bilaga III och utöver det får en reducerad skattesats under 5 % samt en på 0 % tillämpas på maximalt sju kategorier i listan. I förslaget har även en ny skrivning lagts till i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbt agera under exceptionella omständigheter, så som pandemier, humanitära kriser eller naturkatastrofer.

Senast i mars 2022 måste EU-parlamentet ha lämnat sitt slutgiltiga yttrande om förslaget. När förslaget sedan formellt sett är antaget av EU:s medlemsstater, träder de nya reglerna i kraft 20 dagar efter det att direktivet offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Frågan är nu vilka varor och tjänster som reducerad- och/eller nollmoms kommer tillämpas på i EU:s 27 medlemsstater och vilka val kommer Sverige att göra?

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist