Dags att tycka till kring lokalhyresmomsen (remiss)

Den 18 december fick 108 remissinstanser en promemoria för synpunkter kring behovet att förändra den frivilliga hyresmomsen. Promemorian ska besvaras senast 21 mars och innehåller inget förslag utan endast bakgrundsinformation och frågor som syftar till att ge departementet ett brett beslutsunderlag för en framtida förändring. Promemorian hänvisar till Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas lagändringsförslag från 2018 (se översikt i bildspel). Även om vi har en tydlig åsikt att reglerna måste ändras önskar vi en större diskussion, få fram fler argument för och emot samt exempel på effekter i hela landet. Det är dags att fler tycker till!

Vi har under lång tid påtalat alla de samhällsproblem som reglerna medför. För trots att det finns allt fler tomma lokaler så medför just hyresmomsen att föreningar och företag utestängs från bra lokaler. Dessutom hindras miljömässigt hållbar lokalanvändning, delade flexibla arbetsplatser, aktiviteter kvällar och helger. Flexibla butikslösningar försvåras och upprustade lokaler missgynnas av dagens regler. Dessutom har pandemin skapat oro för eftersläpande momsproblem för fältsjukhus, vaccinationscentraler, vård- och evakueringsboenden. I vårt förslag, artiklar och bloggtexter återfinns beskrivningar av alla dessa problem. Varken politiker, departement eller myndigheter har motsagt vår beskrivning eller försvarat effekterna men handlingskraften har lyst med sin frånvaro. Resultatet är en mångmiljardkostnad (se bildspel) för samhället när lokaler står tomma och aktiviteter uteblir. Det är därför viktigt att många röster från hela landet nu hörs som besvarar departementets frågor och tycker till vilka behov som finns för en förändring.

Bakgrunden till problemen är inte momsplikten utan att det finns undantag från moms vid uthyrning av fastigheter. Undantag brukar felaktigt kallas momsfritt. Men momsfritt är inte fritt från moms utan medför dold moms när den som hyr ut momsfritt inte kan göra momsavdrag på sina kostnader. Därför finns sedan 1979 en frivillig hyresmoms. För många fastighetsägare är frivillig hyresmoms en förutsättning då moms på hyran medför momsavdrag på inköp vid byggnation, drift, underhåll och andra investeringar. Men kraven för frivillig hyresmoms är omoderna och fungerar inte längre varför alltfler problem uppkommer. En momssmäll drabbar den som inte längre kan tillämpa frivillig hyresmoms då investeringsmomsen (byggnation, ombyggnad) 10 år tillbaka i tiden måste återföras i delar, dessutom försvinner hela momsavdraget på inköp som därför blir 25 % dyrare. Skadeståndsklausuler finns därför i många hyresavtal som medför stora skadeståndskrav på en hyresgäst om denne förorsakar att hyresmomsen inte längre fungerar.

Hyresmomsen har hållit dörren stängd för föreningar, företag, innovation och aktiviteter. Som vi sagt så många gånger förut, det är dags att öppna dörren och släppa in förnuftet.

Tidigare bloggar

24 oktober 2018   Nu måste hyresmomsen för verksamhetslokaler moderniseras

16 maj 2019   Quick-fixa hyresmomsen för föreningar och företag

4 december 2019   Delade arbetsplatser nästa obegripliga momssmäll

19 december 2019   Momsen som hindrar säkrare utanförskapsområden

13 februari 2020   Moms – skurken som medför tomma lokaler

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist