Momsen som hindrar säkrare utanförskapsområden

Hyresmomsen får allt mer upprörande och obegripliga konsekvenser. En effekt är att fastighetsägare och hyresvärdar hindras att hyra ut på kvällar och helger i områden där man vill ha en levande och säkrare miljö. Momslagen och Skatteverkets tolkning av reglerna sätter upp en rad olika krav för frivillig hyresmoms avseende verksamhetslokaler. Bland annat måste uthyrningen vara

  • stadigvarande dvs. minst ett år eller tillsvidare,
  • heltid (inte deltid) och
  • hyresgästen måste bedriva momspliktig verksamhet eller verksamhet som medför rätt till återbetalning av moms.

Frivillig hyresmoms är för många fastighetsägare och hyresvärdar en förutsättning då moms på hyran också innebär momsavdrag på inköp, drift och investeringar. Om fastighetsägarens eller hyresvärdens frivilliga hyresmoms bryts försvinner denna avdragsrätt och dessutom måste investeringsmoms (byggnation, ombyggnad) 10 år tillbaka i tiden återföras i delar genom de s.k. jämkningsreglerna (se vidare vårt förslag till ändring nedan).

Om en fastighetsägare eller hyresgäst vill hyra ut till en förening eller ett företag på kvällar och helger när lokaler ändå står tomma, hindras de av hyresmomsen. Kan lagstiftaren och Skatteverket försvara dessa effekter av reglerna? Vi har ställt frågan men saknar hittills svar.

Vi har tidigare berättat om idrottsföreningar , vård, skola och omsorg som stängs ute från lokaler och att delade arbetsplatser kan bli nästa momssmäll. Som vi så många gånger har påtalat måste hyresmomsen fixas nu. Lagförslaget från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna kan användas som en utgångspunkt för att få till en snabb ändring.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist