Delade arbetsplatser nästa obegripliga momssmäll

En ny momssmäll är under uppsegling som är fullständigt onödig. Det är hyresmomsen som återigen står i skottgluggen. Departement och lagstiftare har, trots flera uppvaktningar, inte ens försökt åtgärda de föråldrade reglerna från år 1979. Bristerna i hyresmomsen kan fixas utan minskade momsintäkter.

Det som nu är aktuellt är tillgång till s.k. co-working eller aktivitetsbaserade arbetsplatser. Dessa har enligt nyligen publicerade förhandsbesked (41-18/I och 16-19/I) ansetts utgöra undantagna (momsfria) tjänster. Förutom tillgång till en arbetsplats omfattades i målen även tillgång till andra faciliteter som reception, catering, mailbox, loungemiljö, kopiering, internet/wifi och tillgång till en aktiv affärsgemenskap mm. Effekten av att dessa tjänster nu ses som momsfria får stora ekonomiska och praktiska effekter. Co-working eller aktivitetsbaserade arbetsplatser kommer normalt inte heller kunna omfattas av möjligheten till frivillig skattskyldighet vilket gör att fastighetsägarens möjlighet till momsavdrag på inköp begränsas. Dessutom påverkas fastighetsägaren genom att investeringsmoms (byggnation, ombyggnad mm) 10 år tillbaka i tiden måste återföras i delar genom de s.k. jämkningsreglerna (se problembeskrivning via länk till hemställan nedan). Förhandsbeskedet, om det fastställs av högsta förvaltningsdomstolen, innebär att fastighetsägaren måste se till att lokalerna används på ett sätt som säkerställer möjligheten till momsavdrag eller så måste denne justera hyran så att den täcker ej avdragsgill moms och jämkningsmoms. Hyresgästerna riskerar därmed uppsagda kontrakt eller höjd hyra. Förutom att företag med co-working-koncept påverkas i och med dessa förhandsbesked omfattas även andra företag som delar gemensamma ytor t.ex. inom en koncern eller annan grupp av aktörer.

Som vi så många gånger har påtalat måste hyresmomsen quick-fixas nu. Lagförslaget från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna kan användas som en utgångspunkt för att få till en snabb ändring.

Dagens regler avseende hyresmoms är omoderna, oflexibla, utestänger aktörer, medför att lokaler står tomma, förhindrar effektivt lokalutnyttjande, motarbetar arbete i utanförskapsområden, hindrar hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagens regler är inte heller förenliga med skattens principer, syften och ändamål utan medför samhälls- och företagsekonomisk ineffektivitet, minskar sysselsättning och produktion samt är oförenliga med EU-rättens krav på neutralitet då de är uppenbart konkurrenssnedvridande.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist