Moms – skurken som medför tomma lokaler

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har i en ny rapport räknat på problemet med lokalsvinn. I artiklar i DI och DN lyfter IVA att kontor och andra verksamhetslokaler bara används till 10 % och att de alltså står tomma 90 % av tiden. IVA menar att sannolikt är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda. Hur det än är med den saken är det klart att verksamhetslokaler behöver omfördelas, anpassas och användas mer. Rapporten ingår i projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” och syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett samhälle med begränsade resurser.

I rapporten lämnas ett antal åtgärdsförslag till regeringen bl.a. ändrade momsregler. Momsen är en stor skurk i detta sammanhang. Den frivilliga hyresmomsen infördes 1979 för att komma till rätta med dåtidens momsproblem. Momslagen och Skatteverkets tolkning av reglerna sätter upp en rad olika krav för frivillig hyresmoms avseende verksamhetslokaler. Bland annat måste uthyrningen vara

  • stadigvarande dvs. minst ett år eller tillsvidare,
  • heltid (inte deltid),
  • avse viss specifik yta och
  • hyresgästen måste bedriva momspliktig verksamhet eller verksamhet som medför rätt till återbetalning av moms.

Frivillig hyresmoms är för många fastighetsägare och hyresvärdar en förutsättning då moms på hyran också innebär momsavdrag på inköp, drift och investeringar. Om den frivilliga hyresmomsen bryts försvinner denna avdragsrätt och dessutom måste investeringsmoms (byggnation, ombyggnad) 10 år tillbaka i tiden återföras i delar genom s.k. jämkning (se vidare vårt förslag till ändring nedan).

Daterade momsregler hindrar uthyrningar och medför att lokaler står tomma.

  • Kravet på heltid förhindrar deltidsuthyrning kvällar och helger i områden där man vill ha en levande och säkrare miljö .
  • Kravet på viss yta hindrar aktivitetsbaserade eller andra former av delade arbetsplatser som efterfrågas för inkubatorer, acceleratorer, co-working spaces, kreativa kluster, affärslabb, kontorshotell, tech-kollektiv och innovationshubbar.
  • Kravet på tillsvidare eller minst ett år kan, p.g.a. ökad konkurrens inte minst från e-handel, alltmer sällan tillämpas för butikslokaler.
  • Kravet på momspliktig hyresgäst utestänger idrottsföreningar , miljöfonder, vård, skola och omsorg m.fl. från lokaler.

I lagförslaget från Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna finns lösningar.

Att regering och riksdag tyst tillåter dessa effekter samtidigt som 90 % av lokalerna står tomma är obegripligt. Politik är att vilja har vi lärt oss. Men vad gäller hyresmomsen verkar ingen vilja finnas, förutom viljan att sticka huvudet i sanden.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist