OECD:s ekonomiska konsekvensanalys för digitalskatten – för bra för att vara sann?

Idag presenterade OECD en preliminär ekonomisk konsekvensanalys för sitt arbete med digitalskatten. OECD bedömer att kombinationen av en implementering av pelare 1 och 2 kommer leda till att de globala skatteintäkterna ökar årligen med ca 100 miljarder USD. Vidare framgår att de flesta länder, förutom de med låg nominell bolagsskattesats s k “investment hubs”, kommer att få ökade skatteintäkter. Det höjda skatteuttaget kommer enligt analysen uppenbarligen inte ha någon nämnvärd påverkan på investeringarna. Låter nästan lite för bra för att vara sant.

Det är nog inte vågat att påstå att OECD:s siffror kommer att bli föremål för mycket diskussion i det vidare arbetet. Som rapporterats tidigare har den svenska regeringen, på goda grunder, intagit en kritisk ställning till OECD:s digitalskatteförslag. Även om OECD:s siffror är preliminära framstår det som osannolikt att en liten öppen exportberoende ekonomi som den svenska skulle få ökade skatteintäkter. Detta inte minst med tanke på  att reformen syftar till att bolagsbeskattningen i högre grad ska baseras på var försäljningen äger rum snarare än var produktion och huvudkontor är placerade, dvs där värdet skapas. Sista ordet är inte sagt, fortsättning följer.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist