Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Senaste artiklar av Claes Hammarstedt

NYHET — 22 april 2021

Swedish Enterprise on the US move on digital tax and global minimum tax

The introduction of a global minimum tax will not result in a fair distribution of tax revenues. Furthermore, it represents a major restriction on both the sovereignty and ability of countries to set their own tax rates in line with their economies and preferences. 
NYHET — 14 december 2020

Joint comments from Nordic business federations on OECD Blueprints

The Confederations of Swedish Enterprise, the Finnish Industries, the Danish Industry and the Norwegian Enterprise have submitted joint comments on the OECD Blueprint Reports on digital tax (Pillar 1) and Global minimum tax (Pillar 2). 
NYHET — 9 september 2020

Consequences of the OECD:s digital tax reform proposals

The European Centre for International Political Economy claims that the OECD proposal to shift effective taxing powers away from small open economies to the world’s largest countries would undermine small countries’ relative attractiveness to international businesses.
REMISSVAR — 13 juli 2020

Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10)

REMISSVAR — 13 maj 2020

Promemorian “Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor”

REMISSVAR — 19 december 2019

Promemorian"Genomförandet av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar"

REMISSVAR — 21 augusti 2019

Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

REMISSVAR — 9 april 2019

Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

REMISSVAR — 5 april 2019

Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

REMISSVAR — 4 april 2019

Promemorian Genomförandet av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist