Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Claes Hammarstedt skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Claes Hammarstedt

Senaste artiklar av Claes Hammarstedt

REMISSVAR — 31 oktober 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

BLOGGINLÄGG — 14 september 2023

En tsunami av skattedirektiv

BLOGGINLÄGG — 16 december 2022

Stor dramatik när EU:s minimiskattedirektiv antas

REMISSVAR — 28 oktober 2022

Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

REMISSVAR — 4 oktober 2022

Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)

BLOGGINLÄGG — 26 september 2022

EU-kommissionen kringgår skattesuveräniteten med energiförslag

BLOGGINLÄGG — 30 maj 2022

Exitskatten på tapeten igen

REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

NYHET — 11 februari 2022

The Swedish Government must reject EU timetable for global minimum tax

The Confederation of Swedish Enterprise urges the Swedish Government not to agree to the Directive until the OECD work on the GloBe Rules is completed, major trading partners are implementing the same agreed rules, and the finalized OECD rules have been transposed into the final text of the Directive.
BLOGGINLÄGG — 4 februari 2022

Regeringen måste bromsa EU:s orimliga tidsplan för den globala minimiskatten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist