Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Claes Hammarstedt skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Claes Hammarstedt

Senaste artiklar av Claes Hammarstedt

BLOGGINLÄGG — 30 maj 2022

Exitskatten på tapeten igen

REMISSVAR — 4 april 2022

Remittering av Skatteverkets promemoria "Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden"

NYHET — 11 februari 2022

The Swedish Government must reject EU timetable for global minimum tax

The Confederation of Swedish Enterprise urges the Swedish Government not to agree to the Directive until the OECD work on the GloBe Rules is completed, major trading partners are implementing the same agreed rules, and the finalized OECD rules have been transposed into the final text of the Directive.
BLOGGINLÄGG — 4 februari 2022

Regeringen måste bromsa EU:s orimliga tidsplan för den globala minimiskatten

REMISSVAR — 4 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, COM(2021) 823 final

REMISSVAR — 3 februari 2022

Remittering av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM(2021) 565 final

NYHET — 15 oktober 2021

Hammarstedt: Don’t rush the implementation of the OECD Global Tax Agreement

Agreement may have been reached on digital tax and global minimum tax - but the hardest negotiations are still ahead
BLOGGINLÄGG — 10 oktober 2021

Överenskommelse i hamn om digitalskatt och global minimiskatt – men de svåraste förhandlingarna återstår

NYHET — 13 juli 2021

The global tax map is redrawn - G20 countries reach agreement on digital tax and global minimum tax

G20 countries have agreed to endorse OECD:s outline plan for taxing the digital economy and a minimum global corporate tax rate. A finalised plan is due to be presented in October. However, the proposals deviate dramatically from current international principles and many obstacles remain to be resolved before it can be applied, writes Claes Hammarstedt, an expert on international taxes. 
NYHET — 12 juli 2021

Skattekartan ritas om – G20-länderna enas om digitalskatt och global minimiskatt

Det internationella skatteregelverket kommer inte att bli enklare, skriver Claes Hammarstedt, skatteexpert internationella skatter.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist