Sverige och Danmark överens om reviderat Öresundsavtal

Öresundsavtalet reglerar vissa skattefrågor i syfte att förenkla för de som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. Enligt avtalet som undertecknades 2003 ska de som pendlar beskattas i arbetsgivarlandet om minst hälften av arbetet utförs där under varje tremånadersperiod. Under Covid-19 arbetade många pendlare hemifrån och i spåren av pandemin har intresset för distansarbete ökat markant. Detta har lett till betydande skattemässiga och administrativa utmaningar för pendlarna och för de företag i vilka de är anställda och röster har höjts med krav på att Öresundsavtalet revideras. Svenskt Näringsliv har tillsammans med den dansk-svenska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen verkat för följande förändringar:

1. Att tremånadersregeln görs om till en årsregel

2. Att skatt för arbete ska redovisas och inbetalas i arbetsgivarlandet

3. Ett ömsesidigt erkännande av pensionsavgifter i det andra landet

4. Att offentligt och privat anställda ska omfattas av samma regler

Vid dagens pressbriefing mellan den svenska finansministern och den danske skatteministern framkom att parterna nått en överenskommelse gällande två av dessa punkter. I det reviderade avtalet som ministrarna hoppas ska kunna träda i kraft 2025 kommer tremånadersregeln ersättas av en årsregel och även omfatta offentliganställda.

Den globala arbetsmarknaden undergår en omvälvande förändring. Digitaliseringen har möjliggjort för att mycket av det arbete som tidigare utfördes på plats nu kan göras på distans. Alla initiativ att integrera och underlätta gränsöverskridande arbete är därför välkomna. Frågan om hur skattereglerna ska anpassas till denna nya verklighet diskuteras globalt. OECD har påbörjat ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för att tydliggöra när distansarbete kan leda till fast driftställe för det företag i vilken den anställde arbetar. Inom EU pågår liknande diskussioner och det Nordiska Ministerrådet har tagit initiativ till en övergripande skattemässig lösning för Norden.

Även om det hade varit önskvärt att parterna hade kunnat enas i fler frågor är dagens överenskommelse ändå ett steg i rätt riktning mot en mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen och kommer att innebära en klar förbättring för de som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist