OECD presenterar blueprints för digitalskatt och minimiskatt

Idag lanserade OECD sina s k ”Blueprints” för digitalskatt (pelare 1) och minimiskatt (pelare 2). OECD har tidigare utlovat att presentera färdiga förslag före utgången av 2020. Arbetet har emellertid försenats av Covid-19 pandemin och svårigheten att nå enighet kring en rad centrala frågor. Det amerikanska presidentvalet har också bromsat upp processen. Sammantaget har dessa faktorer tvingat OECD att dra ner på ambitionsnivån och istället koncentrera sig på att under innevarande år nå enighet kring själva arkitekturen i förslagen.

Förutom blueprints presenterades även en ekonomisk konsekvensanalys. Enligt denna beräknas de båda förslagen sammantaget inbringa 60 – 100 miljarder USD i skatteintäkter årligen.

De totalt 750 sidorna går nu ut på remiss med deadline den 14 december. Därefter kommer OECD att hålla en offentlig konsultation i januari.

Tidsplanen för färdigställandet av förslagen har flyttats fram till sommaren 2021. Huruvida detta är realistiskt återstår förstås att se. En sak är säker, det kommer inte att bli lätt. En snabb granskning av blueprints ger vid handen att oenighet råder länderna emellan kring en uppsjö av centrala frågor som tillämpningsområde, nexus, hur mycket som ska allokeras till marknadsjurisdiktionerna och behandlingen av förluster, bara för att nämna några. Fortsättning följer…

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist