Varför dröjer besked om lokalmomsen?

I ett brev till finansministern, näringsministern och skatteutskottet ställer Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv återigen frågan om varför besked dröjer om lokalmomsen. För att kunna förstå varför ingenting händer i frågan, behöver vi återkoppling kring vilka konkreta hinder som finns för förändrade regler. Värt att påminna om är att förslaget till vår lösning innebär att den som idag kan och vill hyra ”momsfria” lokaler, även i fortsättningen kan göra det.

Begränsningarna i lokalmomsen innebär skadliga effekter för samhället, näringsliv, föreningsliv och medborgarna när föreningar och företag utestängs från lokaler, när reglerna motarbetar lokaldelning, hållbara innovationer och igen riskerar att försvåra för asylboenden. Samtidigt står lokaler tomma och underutnyttjade till en mångmiljardkostnad. Vi ifrågasätter hur detta är förenligt med regeringens hållbarhetsarbete, uttalande att ”det ska vara lätt att göra rätt” eller gynnar solidaritetsarbetet för människor på flykt.

Problemet är inte momsplikten utan undantaget och omodern frivillig hyresmoms. Momsfri uthyrning innebär att momsavdrag saknas och kostnaderna blir 25 % högre. Moms på ny- och ombyggnation de senaste 10 åren måste återföras i delar om momsplikten upphör.

Finansdepartementet beräknar att förändrade regler inte påverkar statsfinanserna negativt. Remissinstanserna var övervägande positiva, däribland Skatteverket, Studieförbunden och Svenska Kyrkan. Effekterna för kommunerna, som uttryckt oro, blir ytterst begränsade visar en nyligen framtagen rapport. Vidare har Dagens Samhälle i ett flertal artiklar rapporterat om kommuners momsplanering, men ett eventuellt överutnyttjande av kommunernas kompensationssystem kan knappast stå i vägen för ändrade regler.

Vi uppfattar dessutom en bred politisk enighet. S och C lyfte frågan i ett riksdagsseminarium 2019 tillsammans med Riksidrottsförbundet och näringslivet. Flera partier har uttalat behov av förändrade regler i motioner (M, KD, C, SD). Politik är att vilja har vi lärt oss. Här finns en tydlig vilja men ändå saknas politisk handlingskraft. Vad det är som konkret stoppar en förändring framstår som en gåta.  

bildspel och tidigare bloggar om hyresmoms

Momsbloggar 2022: Trots lågt momsfel belastas företagen med momskrångel, Momsundantag gör vården dyrare & minskar tillgången – tvärtemot syftetUteblivna förenklingar blir en ond spiralSluta skyll på EU – momsdirektivet har 100 möjligheter, Visar Polen & Frankrike vägen kring finansmomsen?Förslag till ny momslag - blev det svårt att förenkla? 

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist